Aktiespararna

Äger du aktien för utdelningen borde du vara bekymrad nu

Av Cristofer Andersson
1 augusti 20235 min lästid
Från vänster: Allison Kirkby, avgående vd på Telia, och Cristofer Andersson, analytiker på Aktiespararna. .
Allison Kirkby kom som ett yrväder från svenska Tele2 via danska TDC till svenska Telia coronavåren 2020. Aktieägare och analytiker bedömde att rekryteringen som mycket bra och passande för ett Telia i slagläge. Var det någon som skulle klara av att vända verksamheten var det den erfarna och hyllade Kirkby. Dock visar de senaste tre åren att förhoppningarna och önskningarna från aktieägare inte realiserats.

I slutet av 2019 köpte Telia Bonnier Broadcasting, där C More, TV4 och finska MTV ingår, till en kostnad om 9,2 miljarder kronor. Affären möttes av blandade marknadsreaktioner och dessutom var debatten i media tämligen viral, men framför allt hård. Kritiker och konkurrenter hävdade att Telia, där staten då ägde 38 % av såväl röster som kapital, fick en fördelaktig position i och med att staten även har SVT.

Köpet gick likväl igenom men har inte visats sig vara ett lyckats sådant, snarare tvärtom. Redan den 26 mars 2020 vinstvarnade Telia, då segmentet TV & Media utvecklats mycket dåligt. I vinstvarningen kommunicerade ledningen att rörelsevinsten väntades landa på mellan 0 och 0,5 miljarder kronor, vilket var avsevärt lägre jämfört med motsvarande period föregående år om 1,5 miljarder kronor.

Sedan dess har utvecklingen fortsatt vara utmanande och det är tydligt att TV & Media-segmentet har utvecklats till att bli ett sorgebarn. Under Telias nyligen släppta halvårsrapport uppgick segmentets rörelseresultat till -233 miljoner kronor och rörelsemarginalen till -0,3 %. Vidare ökade capex från tidigare 31 miljoner kronor till 64 miljoner kronor, en ökning om 106,4 %.

Telekomverksamheten

Något bättre, om än ej överdrivet bra, går telekom- samt tjänsteverksamheten, men det är tydligt när halvårsrapporten läses att Telia inte lyckats öka sina priser i samma takt som inflationen. Förvisso ökar intäkterna i såväl de nordiska som baltiska geografierna, men givet de svagare marginalerna samt det sviktande kassaflödet räcker det inte till att bära upp hela koncernen när TV & Media-segmentet tas med i kalkylen.

Utveckling 2020–2023

För att få en övergripande bild över hur Telia utvecklats sedan 2020, det år som Kirkby tillträdde, har vi satt samman nedan tabell.


* Då det ännu återstår två kvartalsrapporter innan räkenskapsåret 2023 är över applicerar vi ”rullande 12 månader” utifrån de hittills två släppta rapporterna.

Det är en bild som till och med skulle få en blind att höja på ögonbrynen. Kassaflödet, det viktigaste medlet för koncernen då det är grundbulten för fortsatta verksamhetsinvesteringar (capex), men också utdelningarna minskar i en oroväckande snabb takt.

Telia sänkte sin utdelning per bokslutet 2021 till 2kr/aktie (2,05). Givet nuvarande data talar mycket för att bolaget kommer nödgas sänka den på nytt när årets sista rapport kommuniceras, för under det andra kvartalet minskade det fria kassaflödet till 745 miljoner kronor (1 543), motsvarande en procentuell minskning om -51,7 %. Investerare med stort fokus på utdelning bör således vara bekymrade.

En svag utveckling under flera år är allvarligt och än mer allvarligare blir det när även Telias skuldsättning beaktas. År 2020 uppgick den till 34,6 % och per senaste rapport uppgår den till 42 %, motsvarande 3,3 gånger EBITDA. Givet de fortsatt höga och stigande räntorna, vilka Kirkby själv lyfter fram som för bolaget negativt påverkande under H1 2023, sitter Telia inte i någon sorts gyllene sits, snarare tvärtom.

Framtid

Telia befinner sig i en svår och mycket utmanande position. Dels verkar de inom en sektor där konkurrensen är båda stor och bred, dels kämpar såväl bolaget självt som dess kunder med att både hålla nere sina omkostnader och öka sina inkomster. Kundlojalitet är inte direkt synonymt när telekomoperatörer nämns, utan mer ofta tenderar konsumenter att vända sig till den operatör som för stunden erbjuder bäst pris för den efterfrågade produkten och/eller tjänsten.

Ytterligare talar lite för att TV & Media-segmentet befinner sig nära förestående positiv omställning. Ökad CHURN (förlorade prenumeranter), sviktande annonsintäkter och en tveksamhet kring hur sportsatsningarna kommer slå gör att aktieägare har fog att ställa sig skeptiska till bolaget framgent.

Positivt är att bolaget bedömer sig vara framtunga i sina 5g-investeringar och att capex inte bedöms öka kommande halvår, likt fallet är i Tele2, men tyvärr gör det lite på helheten.

Kirkby hade en imponerande resumé innan hon kom till Telia. I både Tele2 och TDC lyckades hon utveckla verksamheterna positivt. I fallet Telia har hon inte lyckats och frågan är om det säger mer om Telia och dess marknadsposition än om Kirkby som företagsledare? Oavsett lämnar Kirkby ett svagare Telia än vad hon äntrade.

Dela med dig