Aktiespararna

Aktierna som blir vinnare på de låga oljepriserna

30 mars 20235 min lästid
Analytikern om bolagen att ta sikte på nu när oljan är billigare.

Hittills i år är oljepriset ned med cirka 10 % och relativt samma period förra året, det vill säga slutet av mars 2022, är nedgången hela – 30 %. Orsakerna till fallen är flera och medan oljebolag såsom BP och Royal Dutch Shell drabbas på nedsidan, gynnas andra på uppsidan och vinnarna finns inom sektorer som inte är så självklara.

De främsta faktorerna bakom oljepriset

Vad som påverkar oljepriset är i grunden utbud och efterfrågan. Bakom efterfrågan, men även utbud, finns flera andra faktorer, såsom OPEC, marknadens konjunkturprognoser samt en stigande ränta. Samtliga verkar i en symbios och att inte studera dem var för sig och sedan som en helhet är förrädiskt, speciellt om du söker alpha.

I takt med att världens tillväxtutsikter skrivits ned och räntorna stigit har såväl framtida men även nuvarande förväntningarna för efterfrågan minskat. Detta gör att OPEC och dylika organisationer är mer aviga till att pumpa upp mer olja, då det minskade priset per fat gör att de tjänar mindre. När omvänt gäller och marknaden spår högkonjunktur betyder det att aktörer förväntar sig ökad produktion, inköp, handel, som sker via frakt såväl på luften som på vatten, brukar de pumpa upp mer olja, då prisbilden är dem mer gynnsam.

Vad som även spelat en signifikant roll för aktörernas prognoser är såklart kriget. När Ryssland invaderade Ukraina steg oljepriset snabbt och kraftigt, då olja är en essentiell del för hela världsekonomin, men också en viktig råvara i krigsföring. Det hemska och förrädiska kriget fortsätter alltjämt, men marknadsaktörerna har nu förliknats med situationen och fokuserar mer på räntehöjningarna och den befarade lågkonjunkturen.

Transport – tydlig vinnare

Tydligare vinnare är framför allt fraktbolag, såsom danska Maersk, norska 2020 Bulkers och amerikanska FedEx samt UPS. Lägre oljepris gör att deras marginaler stiger, vilket är en bidragande orsak till att de flesta aktörer inom sektorn handlats upp de senaste par månaderna. Emellertid kommer deras marginaler påverkas av inbördes konkurrens, för när en aktör sänker sina fraktpriser (pga. lägre oljepris) måste de andra möta upp för att inte förlora viktiga kunder. Följaktligen är inget så lätt som att lågt oljepris = (alltid) bättre marginaler för fraktbolag.

Samma situation gäller för flygplansbolag, såsom SAS, Norwegian Air Shuttle och Lufthansa. Ett lägre oljepris gör förvisso att deras kostnader minskar och marginaler stiger, men vilket biljettpris till kund kan de sätta om och när konkurrenter lockar med billigare biljetter?

Textilaktörer och fordonsbolag

En sektor som drar nytta av lågt oljepris är även fordonssektorn, om än att det sker mer indirekt och mer långsamt. Ett lågt, gärna över en längre tid, oljepris gör att konsumenter är mer benägna att köpa större och mer bensinkrävande fordon. Inte alltid, men ofta är vinstmarginalerna för fordonsproducenterna något högre på dessa fordon relativt de mindre och mer bensinsnåla dito.

Så har det i alla fall varit historiskt, men i och med den gröna omställningen är ekvationen inte längre lika enkel och binär. Således bör investerare akta sig för att oreflekterat och nonchalant sätta likhetstecken mellan lågt oljepris och bättre marginaler för bolagen verksamma inom fordonsindustrin.

Textilindustrin är en sektor som kanske inte är den mest självklara vinnaren av ett lågt oljepris, men faktum är att olja är en viktig del i produktion av industriella insatsvaror såsom konstgjorda fibrer, garn, tyger och textiler. Detta kan ses när priset på konstfiber (MMF) studeras, då det rör sig i takt med utvecklingen av råoljepriserna.

Observera dock att samma sak här gäller som hos frakt- och transportbolagen. I takt med att de börjar konkurrera med lägre priser, kommer textilbolagen göra detsamma. Vinnarna såväl i först- som sistnämnda sektor är de som har en stark pricing power.

Den marginella vinnaren

Ett minskat oljepris gynnar således flera aktörer inom olika branscher. Det kommer emellertid alltid vara några få som vinner den sista marginalen och i långa loppet, med ränta på ränta, är det denna del av helheten som kommer göra att de är såväl relativa som absoluta vinnare. Det är din uppgift som investerare att identifiera dessa och därefter analysera om nuvarande värdering relativt framtida tillväxt är aptitlig.

LÄS MERCarina Åkerström: ”Goda möjligheter att det inte blir finanskris”

LÄS MERExperten: Köp de här aktierna - har fått oförtjänt mycket stryk

Dela med dig