Aktiespararna

Analys: Bra för småägare att Persson ökar risken

Av Redaktionen
1 februari 20187 min lästid

Familjen Persson väljer återinvestering framför utdelning. Som småägare bör du välja utdelning och avvakta ytterligare investeringar som familjen får stå för, skriver Claes Folkmar.

H&M:s förslag om att utreda möjligheten att aktieägarna ska få välja mellan att mellan kontant utdelning eller återinvestera av utdelningen i nytryckta aktier ställer vanliga aktieägare inför ett intressant val.

I rapporteringen har återinvesteringsprogrammet, av så kallad drip-typ (Dividend Reinvestment Plan), kallats för ”nyemission”.

Som jag ser det är det ingen nyemission. Rent formalistiskt krävs ett prospekt i samband med nyemissioner, där syfte, teckningskurs, risker och en massa annat beskrivs. Det tycks inte vara fallet nu, i alla fall inte utifrån den information som finns tillgänglig hittills.

Det erbjudande som H&M skissar på, som jag förstår det, handlar om en kontantutdelning oförändrad från ifjol (99 procent av koncerns vinst delas ut). Men aktieägarna kommer också att erbjudas möjlighet att vara med i ett återinvesteringsprogram, en så kallad drip, förhållandevis vanligt förekommande i USA.

En drip gör att aktieägarna kan återinvestera sin utdelning genom att köpa aktier, eller delar av aktier, på utdelningsdagen. Dessa ”tilläggsköp” är courtagefria och görs ofta till rabatt. Ofta, men inte alltid, kommer aktierna från bolagets eget ägande av aktien (tidigare återköp), men ibland är dom nyemitterade. Oavsett vilket får bolaget in ”nytt” kapital.

Inget krav existerar

Det finns alltså inget ”krav” att delta i drip från H&M:s sida. Däremot har huvudägarna, familjen Persson, sagt att dom kommer att återinvestera sin andel av utdelningen i bolaget. Om övriga ägare väljer att avstå kommer naturligtvis dessa minoritetsägare bli kapital- och röstmässigt utspädda, men inte värdemässigt om återinvesteringen via nyemitterade aktier sker till börskurs.

Som jag ser det är detta förfarande ganska vettigt och gynnsamt för både aktieägare och bolag. Men eftersom H&M och företagsledningen har ett väldigt litet förtroende på aktiemarknaden för tillfället så uppfattas förslaget som en panikåtgärd; man vill upprätthålla utdelningen för att påvisa ett ”utdelningscase” men behöver ta tillbaka utdelningen för att klara investeringar och fortsatt butiksexpansion.

En enskild aktieägare hamnar, som jag ser det, i en ganska gynnsam situation eftersom att familjen Persson redan avslöjat sitt beslut. Det betyder att den finansiella risken, om det nu finns någon sådan att tala om eftersom H&M i praktiken fortfarande saknar nettoskuld, minskar och det gynnar framför allt minoriteten. Familjens beslut att delta i dripen betyder ju att storleken på utdelningen halveras. Huvudägarna tar ju på sig ytterligare risk genom återinvesteringen, och om ingen annan deltar i drip-programmet kan man ju påstå att minoriteten åter viss ”snålskjuts” på familjen. Det är ju Persson-familjen som finansierar en oproportionerlig del av årets investeringar. Naturligtvis kan man hävda att familjen har en snedvriden syn på risk, dels för att dom inte delar marknadens syn och dels för att dom är extremt förmögna.

De minoritetsägare som delar familjens trosvissa framtidsoptimism, trots kursraset, kan antingen delta i drip-programmet, om det visar sig fördelaktigt av något skäl, eller så kan dom använda årets utdelning till att köpa aktier i marknaden.

Vid ett val mellan dessa två alternativ kan det vara bättre att delta i drip-programmet eftersom då ”hjälper” minoritetsägarna bolagets strävan efter att få fart på tillväxten och förhoppningsvis marginalerna.

Då är det bäst att avvakta

Men den vanlige småägaren, med en nykter framtidssyn, bör nog välja utdelning och avvakta ytterligare investeringar som familjen får stå för.

Kursraset och det planerade erbjudandet om att ge aktieägarna möjlighet att återinvestera av utdelningen i nya aktier har också satt fart på spekulationerna om familjen Persson skulle kunna köpa ut H&M från börsen.

”Med tanke på marknadens syn på H&M vore den bästa utgången att huvudägarna privatiserade bolaget”, skriver investmentbanken ABG Sundal Collier i en analys.

Det borde vara fullt möjligt för familjen att plocka ut bolaget från börsen.

H&M:s fria kassaflöde var runt 600 miljoner kronor i fjol och tyngdes av stora investeringar. Väldigt klent, men det beror förstås på att bolaget delar ut drygt 16 miljarder för 2017.

Kostnaderna kan fördelas

Lägger vi tillbaka utdelningarna uppgick det fria kassaflödet till 17 miljarder.

Ett bud på 175 kronor, en premie på 25-28 procent, skapar ett kreditbehov på cirka 150 miljarder. Lite beroende på bankernas riskvilja skulle detta kosta familjen 4-8 miljarder i räntekostnader.

Skulle familjen även få med sig en till två riskkapitalister kan räntenivån sannolikt sänkas och räntekostnaderna fördelas på fler parter. Kvar finns ändå ett betydande utrymme för fortsatta investeringar.

Claes Folkmar

Chef för Aktiespararnas marknadsbevakning

Fakta

Skatteverket om H&M:s återinvesteringsförslag

Det program för återinvesterad utdelning som klädföretaget H&M överväger att genomföra bör utlösa beskattning, skriver Affärsvärlden efter att ha varit i kontakt med Skatteverket.

Av onsdagens bokslut framgick att H&M:s styrelse vill införa möjligheten för aktieägare att välja frivillig återinvestering av utdelning i nytryckta aktier, ett återinvesteringsprogram av så kallad drip-typ (Dividend Reinvestment Plan).

Ett uppenbart frågetecken är vilka skattekonsekvenser detta skulle medföra, skriver Affärsvärlden och pekar sedan på att mejlsvar i frågan från Skatteverket som i en preliminär bedömning alltså menar att beskattning bör utlösas om drip-upplägget används av en person som äger aktier via vanlig depå.

Myndigheten reserverar sig emellertid för att tillgänglig information kring det tänkta återinvesteringsprogrammet ännu är relativt knapp.

För den som förvarar aktierna på ett investeringssparkonto (ISK) väntas det inte bli några beskattningskonsekvenser.

Källa: Nyhetsbyrån Direkt.

Claes Folkmar

Dela med dig