Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-13

Analytikern: ”Köpläge efter baksmällan”

wysiwyg_image

Denna analys framgår ur Aktiespararen nummer 3 2018.

Visst återstår risker. Men en hel det talar för att den svenska whiskytillverkaren Mackmyra är på väg att omvandla de ädla dropparna till stabila kassaflöden.

Alla företag bör ha en story, brukar det heta. I synnerhet kon­sumentbolagen, förstås, där en noga spunnen bakgrundshistoria kan skapa sympati, igenkänning och entusiasm för de egna produkterna.

Den svenska whiskytillverkaren Mackmyra tillhör de företag som har tagit detta på allvar. Historien börjar med åtta glada vänner som år 1998 återträffas i en Sälenstuga.

Samtliga medför varsin flaska whisky till den gemensamma baren och som genom ett trollslag är idén om en svensk whiskytillverkare född. Ett knappt år senare startar bolaget och efter ytterligare två år står ett riktigt destilleri på plats.

Nu har det gått 20 år sedan återträffen och frågan är om bolaget mognat lika fint som en välgjord whisky som lagrats på fat av svensk ek, eller om någonting tagit smak av finkel längs vägen.

Att driva ett whiskydestilleri är i grund och botten ett pris- och volymspel, inte olikt den svenska paradgrenen pappersmassa. För att kunna agera i ett kommersiellt format krävs investeringar på några hundra miljoner kronor i anläggningar och varulager. Dit nådde Mackmyra år 2011, samma år som man noterades på First North, i samband med att den nya (och alltjämt tillräckligt stora) anläggningen invigdes.

Med denna rejäla produktionsapparat på plats, läggs fokus naturligtvis på försäljning och framgångsreceptet handlar om varumärkesuppbyggnad.

Bland whiskyexperter får Mackmyra goda vitsord för sina första år. Man var det första svenska whiskymärket på många år, och lyckades både lösa finansieringen av lagrad whisky på ett klokt sätt (genom att erbjuda privatpersoner att köpa fat för lagring) och skapa just den där rätta brukskaraktären kring varumärket.

Och trots att kvaliteten på de första produkterna inte var toppklass, fick man fart på försäljningen.

I samband med att den nya produktionsanläggningen invigdes och fick fart, begicks emellertid flera miss­tag. Branschkällor menar att Mackmyra drabbades av hybris och försökte göra för många saker samtidigt; något som bekräftas av ledningens egen historieskrivning.

Det blev ont om kapital i bolaget och ett antal nyemissioner gjordes för att hålla bolaget igång. År 2014 kulminerade omställningsbehovet och ett rejält omställningsprogram genomfördes. Med facit i hand förefaller ledningens åtgärder ha tagit skruv och sedan inledningen av 2015 har bolaget visat en ökande försäljning för varje kvartal. Under 2017 såldes hela 305 000 flaskor, varav en tredjedel utgörs av lågpris/lågmarginalprodukten ”Mack”.

Omsättningen för 2017 ökade med 10 procent till sammantaget 111 miljon­er kronor. Bruttomarginalen steg från 40 till 54 procent, huvudsakligen till följd av bättre prismix, vilket innebar att före­taget lyckades leverera ett svagt men dock positivt resultat före finansnetto, en resultatförbättring med 15 miljoner kronor.

Det som alltjämt tynger Mackmyra är den finansiella ställningen. De långfristiga skulderna uppgår till mer än 150 miljoner kronor och kassan är skral. Som en konsekvens är amorteringarna och räntebetalningarna en tung post (sammantaget 17 miljoner kronor) i räkenskaperna.

I dagarna genomförs dock en före­trädesemission som tillsammans med konvertering av skuldebrev tillför 27 miljoner kronor till det egna kapitalet.

Ett litet whiskydestilleri med en turbulent period bakom sig, med svaga finanser och ett geografiskt läge långt från de traditionella prestigemarknaderna – kan aktien förtjäna någonting annat än en undvikrekommendation?

Ja, faktiskt. I Aktiespararens ögon är detta en tydlig kandidat för en spekulativ köprekommendation. Riskerna är förvisso höga i såväl resultat- som balansräkning men samtidigt talar många tecken för att bolaget har förutsättningar att överraska marknaden framöver.

Med ett antal premiumprodukter på väg ut på marknaden, en fortsatt satsning på såväl volymförsäljningen i Sverige som på export och en återupprättad renommé på whiskymark­naden skulle det förvåna om inte försäljningen fortsätter att växa i god takt med behållande av den positiva marginaltrenden.

Den senaste nyemissionen ger en viss lättnad i finansnettot, och inte minst arbetsro för ledningen.

Dagens börskurs (16,50 kronor) ger ett sammantaget börsvärde på 200 miljoner kronor. En sådan värdering ter sig inte utmanande. Om bolaget förmår hålla takten ytterligare ett par år, ligger en vinst efter finansnetto på 10–20 miljoner kronor inom räckhåll. Sannolikheten för ett internationellt uppköp är svårbedömd och hänger i första hand på att bolaget kan fortsätta att utveckla sitt varumärke i takt med de senaste åren.

Sammanfattningsvis är Mack­myra absolut ingenting att ha som huvud­innehav i en basportfölj, men aktien är en mycket intressant placering i en riskorienterad tillväxtportfölj.

Författare Hans-Olov Öberg