Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-19

Analytikern: "Köpläge i industribolaget"

wysiwyg_image

Denna analys framgår ur Aktiespararen nummer 9 2017.

Trots en del problem i verksamheten tror vi ändå på en fortsatt god vinstutveckling framöver. Köpläge, menar Aktiespararens analytiker.

Senaste året har Husqvarna-aktien presterat snäppet bättre än index och uppvisar en uppgång på 15 procent. Den främsta kursdrivaren varit att bolaget lyckats höja lönsamheten snabbare än vad marknaden vågat hoppas på. Aktien har dock fallit tillbaka en aning efter en rapport för det tredje kvartalet som inte levde upp till förväntningarna.

Husqvarna har gjort en fantastisk resa senaste åren på marginalsidan där rörelsemarginalen har dubblerats och gått från 5 procent till knappa 10 procent på bara fem år.

Ett förbättringsprogram lanserades 2013 och efter att framgångsrika marginalförbättringar genomförts kommer nu fokus skifta mot tillväxt. Koncernen strävar efter att växa 1–2 procentenheter mer än den årliga långsiktiga tillväxten på marknaden som uppskattas till 2–3 procent.

Ser vi till den geografiska exponeringen står Europa för 46 procent av omsättningen, Nordamerika för 42 procent och övriga världen står för resterande 12 procent.

Verksamheten är uppdelad i fyra divisioner, där divisionen Husqvarna är störst med 50 procent av den totala omsättningen, Consumer Brands (som är lågprismotsvarigheten till Husqvarna) är näst störst med sina 25 procent, efterföljda av Gardena och Construction.

Rapporten för det tredje kvartalet som nyligen släpptes var sämre än väntat, där såväl försäljning som resultat kom in under förhandstipsen med 2 respektive 5 procent. Det här förklaras främst av att problemdivisionen Consumer Brands har det fortsatt kämpigt och uppvisade en förlust på 94 miljoner kronor under kvartalet, vilket var betydligt sämre än väntat.

Såväl försäljning som marginal sjönk och även om kostnadsreduceringar och effektivitetsförbättringar fortskrider väger det samtidigt inte upp för låga volymer och en ogynnsam mix.

Som lök på laxen har det flaggats för minskad försäljning i USA, något som hänger ihop med att Husqvarnas produkter sålts till den amerikanska butiksjätten Sears, ett bolag som nu riskerar att gå i konkurs. Omkring en miljard kronor väntas Consumer Brands tappa i volym under 2018 på grund av detta.

Bortsett från lägre försäljning riskerar volymfallet även att bli kännbart då det kommer leda till omstruktureringskostnader re­la­te­rade till lägre kapacitetsutnyttjande.

Utvecklingen i Consumer Brands är bekymmersam och hämmar resultatmässigt en annars välmående verksamhet. Omstruktureringskostnader pressar divisionen och även om bolaget tagit de största bitarna vad gäller effektiviseringar behövs det nu att den organiska tillväxten tar fart för att marginalerna ska upp.

Förhoppningsvis kan väntade produktintroduktioner som nu lanseras möjliggöra just detta. Skulle så bli fallet kommer den slimmade kostnadskostymen ge en trevlig hävstång och fler kronor skulle rinna igenom resultaträkningen och resultera i högre vinster. Men där är bolaget inte nu och om och när det händer är svårt att sia om, vilket såklart innebär en ökad riskpremie i Husqvarna som investering.

Övriga tre divisioner i koncernen (totalt 75 procent av omsättningen) uppvisar däremot stabil tillväxt, där bland annat hög efterfrågan på robotgräsklippare bidrar starkt och väntas göra så fram­över.

Under tredje kvartalet växte dessa tre divisioner med 5,4 procent på agg­regerad basis på rullande tolv månader, jämfört med 3,3 procent året innan. En nivå som vd tror håller i sig även nästkommande år.

Utrymme att växa via förvärv finns med en balansräkning som inte är särskilt skuldtyngd med en netto­skuld i relation till rörelse­resultatet innan av- och nedskrivningar (ebitda) som uppgår till 1,6 gånger. En generell tumregel för bolag är att en nettoskuld under 2–2,5 gånger ebitda är en godkänd nivå.

Robotsegmentet är en intressant del av verksamheten där försäljnings­tillväxten för robotgräsklippare och övriga batteridrivna produkter är stark och överstiger över 20 procent, en siffra som sannolikt även kommer hålla i sig även 2018. Stort fokus läggs också på investeringar för att bredda sortimentet och stärka varumärket. Tillsammans med fortsatta kostnadsbesparingar finns förutsättningar att Husqvarna som koncern kan höja vinsterna även framöver.

Även om frågetecknen kring Consumer Brands inte kommer att rätas ut i första taget tror vi att det finns fortsatt uppsida på marginalsidan och viktiga tillväxtdrivare i form av nya produktlanseringar, en snabbt växande marknad för robotgräsklippare och möjligheten till förvärv talar för fortsatt tillväxt.

Givet tidigare nämnda orosmoln räknar vi dock med en blygsam försäljningstillväxt nästa år kring 1 procent. Men med en rörelsemarginal som vi tror kommer fortsätta stiga uppemot 11 procent kommer resultatet på nedersta raden, vinsten, att utvecklas starkt och p/e-talet sjunker då till 15 gånger årsvinsten 2018.

Tar vi bolagets skuldsättning i beaktning värderas rörelsen till omkring 12,5 gånger på nästa års förväntade rörelseresultat (ev/ebit).

I såväl absoluta som relativa tal är det attraktivt och då vi är optimistiska kring den långsiktiga förmågan att växa vinsterna är det tillräckligt för att vi ska tycka aktien är köpvärd på dessa nivåer.

Med ett säsongsmässigt svagt kvartal framför oss samtidigt som Consumer Brands kortsiktigt kan fortsätta störa finns det dock ingen anledning att stressa in i aktien.

Men över 12 månader tror vi att Husqvarna-aktien är en bra investering och riktkursen sätts till 90 kronor, vilket på 2018 års vinst per aktie innebär en vinstmultipel kring 17,5 gånger vinsten och är i linje med sektorsnittet.