Du är här

2018-02-13

Analytikern: ”Köpläge i verkstadsbolaget”

wysiwyg_image

Denna analys framgår ur Aktiespararen nummer 1 2018.

Stark vinsttillväxt och goda utsikter gör Alimak till ett intressant alternativ inom verkstadssektorn. Köp.

Aktiespararen rekommenderade köp av Alimak-aktien i december förra året och kursen har sedan dess stigit knappa 20 procent. Riktkursen på 130 kronor har infriats och aktien handlas i dags­läget kring 132 kronor. Viss multi­pelexpansion, det vill säga att varje vinstkrona värderas högre än tidigare, har ägt rum även om den största delen av uppgången förklaras av en stark vinsttillväxt.

Uppgången till trots är vi fortsatt positivt inställda till aktien då vi argumenterar för att såväl vinsttillväxt som multipelexpansion ska lyfta aktien till nya höjder.

Alimak är världsledande inom vertikala transportlösningar med närvaro i mer än 90 länder, där Europa är största marknad med knappa 40 procent av omsättningen, tätt följt av Syd- och Nordamerika med 34 procent av omsättningen.

Alimak är väl positionerade på premiummarknaden och är ledande inom kuggstångsdrivna hissar för bygg och industriella tillämpningar. Dessutom har produktportföljen breddats och nya hissar och plattformar har lanserats för mellansegmentet, något som skapar möjligheter att öka marknadspositionen bland tillväxtekonomier.

Den skjuts vi sett i såväl framåtblickande ekonomisk statistik (exempelvis inköpschefsindex) som faktiska tillväxtsiffror och den synkroniserade konjunkturuppgång som råder på global basis, gynnar verksamheten. Alimaks mål är att på medellång sikt nå en försäljningstillväxt på tio procent om året och det finns ett antal trender som väntas driva den underliggande tillväxten i bolaget framöver.

Dels den urbaniseringstrend som råder globalt och som leder till ökat bostadsbyggande i många av bolagets regioner men också den tydliga trend inom industrin mot ökad automatisering och krav på en mer kostnadseffektiv industriell produktion som föreligger.

Detta leder i sin tur till investeringar i nya moderna industrihissar och uppgraderingar av existerande hissar. Investeringar som då gynnar Alimaks verksamhet.

Ägarlistan är en viktig variabel i analysen av ett bolag. Att investmentbolaget Latour har kommit in och blivit största ägare (27 procent av rösterna och kapitalet) tycker vi är positivt. Historiskt har de varit skickliga på att skapa aktieägarvärden och att Alimak kvalar in i Latours portfölj ser vi som en kvalitetsstämpel.

En annan variabel vi uppskattar är den stora andel av verksamheten som är exponerad mot eftermarknaden. Närmare bestämt 33 procent av intäkterna. Eftermarknaden är den höglönsamma delen i bolaget med en rörelsemarginal kring 30 procent och bidrar med nästan 70 procent av den totala rörelsevinsten.

Det finns både lagar och bestämmelser innefattande regelbundna inspektioner och service av bygghissar. Detta är något som måste skötas av certifierad personal, vilket då skapar en efterfrågan på Alimaks egna eftermarknadstjänster i form av service, reservdelar, utbildning och reno­vering. Eftermarknaden står för stabilitet och genererar också höga marginaler och bidrar starkt till bolagets vinster.

Alimak står på mer än ett tillväxtben och växer inte bara av egen kraft utan även via förvärv. Två stora förvärv har nyligen genomförts vilket inneburit en fördubblad omsättning och där stora kostnadssynergier väntas under de närmaste åren.

Exponeringen mot eftermarknaden väntas också öka vilket vi argumenterar för borde leda till en uppvärdering av aktien i och med förväntat högre vinstgenerering framöver. Det ena förvärvet, Avanti Wind Systems medför också en spännande exponering mot förnyelsebar energi, en klart intressant marknad på sikt.

Som för flertalet andra svenska industribolag är omsättningen på hemmaplan relativt liten. För den som är orolig för svenska bostadsinvesteringar kan denne lugna sig med att exponeringen i Alimak mot svensk byggmarknad är ytterst liten, där bara 4 procent av bolagets totala omsättning sker på svensk mark och enbart en del av denna procentandel är mot byggindustrin.

Det är med andra ord ingenting som stör caset i Alimak.

Risker finner vi i stället kring att integrationen av nyligen förvärvade bolag inte skulle gå som planerat eller om konjunkturen skulle tappa fart. Men det är inte vårt grundscenario. Vd Tormod Gunleiksrud har också kommenterat att integrationen av de uppköpta bolagen än så länge löper på enligt plan.

Däremot har fortsatt stigande råvarupriser haft en negativ påverkan på kostnadssidan i och med högre råmaterialkostnader för bolaget.

Å andra sidan är det inte enbart av ondo utan de högre råvarupriserna (främst olja) medför också en förbättrad efterfrågan inom affärssegmentet Industrial Equipment som står för en femtedel av omsättningen i verksamheten och som tidigare har utvecklats svagt.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en stark förväntad vinsttillväxt samt en potentiell multipelexpansion gör Alimak till ett intressant köpcase.

Resan mot högre marginaler fortsätter och med en volymtillväxt som fortsätter leverera tillsammans med en ökad andel mot höglönsamma efter­marknaden har vi med största sannolikhet ytterligare en marginalexpansion att vänta. Orderboken är också stark och borgar för en fortsatt god tillväxt närmaste kvartalen.

P/e-talet ligger i dagsläget 16 gånger årsvinsten på 2018 års siffror och skuldjusterat handlas aktien till en ev/ebit-multipel på dryga 14.

Givet vår fortsatta optimism anser vi en uppvärdering av aktien fullt möjlig. Tillsammans med vinsttillväxten i ryggen bör aktiekursen ha mer att ge på uppsidan.

Alimak handlas i nuläget till en liten rabatt gentemot sektorkollegor men vi anser att aktien borde handlas till en premie gentemot sektorn.

Riktkursen sätts till 170 kronor på 12 månaders sikt, en uppsida på cirka 30 procent från dagens nivåer och rekommendationen blir således fortsatt köp

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.