Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-16

Anpassa din portfölj – och maxa avkastningen

wysiwyg_image

Denna artikel framgår ur Aktiespararen nummer 8 2019.

Att satsa på hållbarhet i aktieportföljen behöver inte betyda att göra avkall på avkastning – tvärtom.
– Bolag som satsar mycket på sitt hållbarhetsarbete är ofta mer innovationsbenägna och har en konkurrensfördel, säger hållbarhetsanalytikern Victoria Lidén.

Bolag med välarbetade hållbarhetsstrategier tjänar i regel mer pengar och innebär lägre risk.

– Bolag som satsar mycket på sitt hållbarhetsarbete är ofta mer innovationsbenägna och har en konkurrensfördel relativt sina konkurrenter, säger Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder.

Förutom den positiva bieffekten att gagna det goda samvetet finns det två huvudsakliga ekonomiska skäl att titta på hållbarheten i verksamheten. Det ena skälet är att de bolag som satsar på hållbarhet utifrån ett miljömässigt, socialt och affärsetiskt perspektiv också kan generera en positiv avkastning.

Det positiva sambandet visas i flera studier, bland annat en metastudie från Deutsche Bank där 90 procent av de 2 200 studerade akademiska rapporterna visade ett positivt samband som var stabilt över tid. Det globala indexet STOXX Climate Change Leaders slår det vanliga globalindexet med över 20 procent de senaste tre åren.

Ett annat tungt skäl till att välja aktier ur ett hållbarhetsperspektiv är att det minskar risken för kostsamma skandaler. På det sättet minskar risken för rejäla börsfall i portföljen av den sort vi sett flera av de senaste åren. Swedbanks misstänkta penningtvätt, Telias korruption i Eurasien och Volkswagens utsläppstester är bara några exempel på skandaler som resulterat i dramatiska kursras.

Men hur kan man veta vilka bolag som faktiskt är hållbara? Det torde vara svårare än någonsin nu när hållbarhetstrenden är urstark. Alla börsnoterade bolag är skyldiga att ha en hållbarhetsredovisning. De är i regel mer omfattande ju större bolagen är.

– Det kan ändå vara svårt att utröna vad som bolagen gör bra och vad som är greenwashing. Det gäller att läsa på och göra sin egen bedömning, säger Victoria Lidén.

En privatperson som vill öka avkastningen i sin aktieportfölj utifrån ett hållbarhetsperspektiv bör framför allt titta på materialiteten, alltså det som är viktigt och har stor inverkan för just det bolaget givet vilken bransch de är verksamma inom.

– För ett gruvbolag är det exempelvis viktigt med arbetsmiljö och säkerhet, medan affärsetik och regelefterlevnad är avgörande för ett finansbolag, säger Victoria Lidén.

Ett annat sätt att hitta hållbara investeringar är att hitta den som är ”bäst i klassen”. Victoria Lidén nämner Husqvarna som ett exempel. Maskin­ och verktygstillverkaren har eldrivna produkter och ett aktivt hållbarhetsarbete som stärker varumärket. Dessutom var Husqvarna det första svenska bolaget att sätta klimatmål enligt den internationella standarden Science Based Targets.

Att rensa ut de största riskerna ur sin aktieportfölj och i stället hitta de som är ”sämst i klassen” är ett annat sätt att hållbarhetsanpassa sin portfölj. Victoria Lidén tar amerikanska detaljhandelskedjan Walmart som exempel. Bolaget har antifacklig verksamhet, systematisk kvinnodiskriminering och barnarbete i leverantörskedjan och går därför bort.

Även bolag som Lundin Petroleum exkluderas. Anledningen är att bolagets intjäning till 90 procent kommer från fossila bränslen, en tillgång vars efterfrågan väntas minska rejält framöver och göra affärsmodellen ohållbar.

Victoria Lidén påpekar att det är viktigt att se längre än det som sker inom själva bolaget:

– Man kan tala om tre olika nivåer; direkt miljöpåverkan, indirekt påverkan och miljöpåverkan i leverantörsledet.

Konsultbolagen, som ju lämnar ett betydligt mindre avtryck på miljön än exempelvis en fabrik, är ett exempel på att man kan behöva titta längre ned i kedjan, eller upp, för den saken skull. Exempel på det är konsultbolaget ÅF som har en indirekt påverkan på miljön genom deras kunder, som jobbar mycket med kol och olja.

En sak är säker – det kommer att bli enklare att skaffa sig en uppfattning om hur hållbara företag är i framtiden. EU har precis släppt en rapport och standardiseringar är på gång. Victoria Lidén tycker att det breda begreppet gör att man som privatinvesterare bör fokusera på det som är materiellt, det vill säga mest väsentligt, för bolaget och även utgå från vad som är viktigt för en själv och vill äga i sin portfölj.

– Hållbarhet handlar om att vara framåtblickande och att tillgodose behov för framtida generationer. Vilka bolag tror du kan gynnas av den hållbara omställningen och överleva i längden?

Författare Ellinor Beckett

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.