Aktiespararna

”Behov att införa ny skatt”

Av Nyhetsbyrån Direkt
17 januari 20182 min lästid

Höj skatten på kapital och sänk den på arbete.

Det är ett förslag från SNS Konjunkturråd i en rapport som presenteras på DN Debatt på onsdagen.

De konstaterar att förmögenheterna växer snabbt i alla västländer, även i Sverige. Det skapar möjligheter för investeringar och tillväxt men även oro för ökade klyftor med social och politisk sprängkraft.

Den svenska kapitalbeskattningen har förändrats. Kapitalinkomster beskattas i dag till mellan 10 och över 40 procent beroende på hur de uppstår. Dessa olikheter ökar risken för snedvridna spar- och investeringsbeslut, skatteplanering och oförutsägbarhet.

Fastighetsskatten har också sänkts i flera steg och är i dag nästan lägst i OECD. Samtidigt beskattar Sverige höga arbetsinkomster i förhållande till kapitalinkomster hårdare än många andra länder.

Kapitalflykt till skatteparadis har länge begränsat länders möjlighet att beskatta kapital. Senare års avtal om informationsutbyte mellan länder har dock ändrat på detta och kapitalägare behöver snart flytta sig själva, och inte enbart sitt kapital, för att undgå beskattning i hemlandet._

En generell fastighetsskatt har inte mycket stöd i opinionen, men stödet ökar om skatten har en begränsningsregel som ger lättnader till hushåll med låga inkomster, eller om skatten endast gäller dyra bostäder. Stödet för en arvsskatt är lägre än för en fastighetsskatt, men det ökar om arvsskatten endast skulle gälla stora arv.

SNS Konjunkturråd förslår därför.

Ökad likformigheten i kapitalinkomsternas beskattning

Att det införs en fastighetsskatt lika för hus och bostadsrätter, men att skatten sänks vid omsättning, en utredning av.

Utredning av skatt på större arv, men inte förmögenhet.

Skatteväxling från arbete till kapital.

Dela med dig