Aktiespararna

Börsen har varit svag - men nu är allt fler optimistiska

Av Carl-Henrik Söderberg
8 september 20235 min lästid
Carl-Henrik Söderberg, analytiker på Aktiespararna.
Efter några svaga börsmånader börjar nu investerare i allt större utsträckning rikta blickarna mot nästa år och det är svårt att inte kalla humöret som tämligen optimistiskt.

Förhoppningarna är rätt höga vad gäller vinsttillväxten och det är uppenbart så att det inte är konsensus att tro på någon jobbig ekonomisk hårdlandning under 2024. Dock ska sägas att utvecklingen skiljer sig mycket åt beroende på vilka sektorer och specifika bolag vi tittar på. I vanlig ordning finns det gott om orosmoln där ute och det är ofrånkomligen så att vi går in i börshösten med flera historiska utmaningar. Kriget i Ukraina, ökad protektionism, extremväder och höga räntor för att nämna några. Nedan har vi listat några teman som investerare för tillfället har på näthinnan.

Inflationen ebbar ut

Inflationen fortsätter att falla, visserligen olika mycket beroende på land, men riktningen är alltjämt åt rätt håll vilket är positivt. Frågan som marknaden av förklarliga skäl samtidigt lägger stor vikt vid är huruvida det behövs en lågkonjunktur för att inflationen ska fortsätta nedåt mot centralbankernas mål? Vi kan konstatera att kärninflationen är segare än bredare inflationsmått och sannolikt behöver vi se en uppgång i arbetslösheten för att lönetrycket ska komma ned och därmed minska pressen på centralbankerna att agera åtstramande. Optimisten tror att de lyckas med konststycket att få ned inflationen utan att samtidigt sänka ekonomin .Vidare är europeiska gaslager välfyllda inför kommande vinter och den snabba räntehöjningscykeln har tillsammans med en normalisering av ekonomins utbudssida medfört att prishöjningar på tjänster och produkter äntligen bromsar in. Lägg därtill pressade hushåll samt de baseffekter som uppstår när ett år gamla prisökningar faller ur inflationsmåtten och sannolikheten för fallande inflationen under hösten anses god. Vi vet att räntetoppen är nära och alltmer fokus skiftas mot när vi kan få se de första räntesänkningarna. 

Hård- eller mjuklandning?

Det är sannolikt så att vi ännu inte sett de fulla konsekvenserna av de historiskt snabba och kraftfulla räntehöjningarna och vad de sedermera inneburit och kommer att innebära för ekonomin. Många marknadsaktörer hävdar fortsatt det föreligger förhållandevis goda chanser att undvika en ekonomisk hårdlandning. Det gäller särskilt i USA medan frågetecknen är större på en del andra håll. I Sverige får vi svag tillväxt både i år (negativ) och nästa år (runt nollan) men vi ser också här ut att kunna undvika en djup och långvarig recession med kraftigt stigande arbetslöshet. Att vi fortfarande upplever robusta arbetsmarknader runt om i världen är en av huvudförklaringarna till varför ekonomin hållit uppe överraskande väl senaste året och det är en ytterst viktig variabel även framåt.

Ökad pessimism i verkstad

Bank och verkstad står för över 50 % av OMXS30 var vid utvecklingen för dessa två sektorer givetvis har stor påverkan på hela index. Här finner vi också en stor förklaring till varför många småsparare haft svårt att slå svenska börsen de senaste åren. Den tidigare småbolagseran ledde till att många låg kraftigt överexponerade mot dessa bolag som i stället gått mycket tufft de senaste åren medan bank och verkstad utvecklats starkast. Vad tror marknaden om framtiden? Vi kan konstatera att verkstad inte längre handlas till en lika tydlig värderingspremie som tidigare gentemot index. Tidigare under året var det 20 % i skillnad, nu är det 10 %, vilket är betydligt närmare historiska genomsnitt. Konsensus har också svängt lite på slutet, från att tidigare ha varit väldigt optimistiska så är det snarare så att risken är på nedsidan vad gäller ekonomin och dess påverkan på såväl efterfrågan som bolagens lönsamhet. Vinsterna är sannolikt på toppnivåer och kommer vara svåra att försvara vad det lider, dessutom är det svårt att se att den svaga kronan ska kunna agera lika mycket draghjälp som tidigare.

Men bank då?

Stödet från räntehöjningar är på väg att ebba ut för banksektorn och konkurrensen är alltjämt hård. Därtill väntas en svagare ekonomi bidra till såväl lägre lånevolymer samt press på marginalerna. I det korta perspektivet väntar sig dock marknaden att fortsatta räntehöjningar från Riksbanken hjälper till och bankernas finanser, höga utdelningar och låga värderingar anses attraktiva. De historiskt låga värderingarna förklaras till stor del av den osäkerhet om fastighetsexponeringar och eventuella bankskatter som föreligger. Trots sannolika toppvinster lär vinsterna förbli på höga nivåer i många år framöver så länge en bostadskollaps inte ligger i korten med medföljande betydande kreditförluster. 

Förklarande artiklar

Dela med dig