Aktiespararna

Bortglömd konsult till halva priset

25 november 20217 min lästid
Korta portföljen.
Här är veckans uppdatering av Korta Portföljen (vecka 47).

Marknadsläge

Vi har gått in i ett lite lugnare skede på börsen där tisdagens tämligen kraftiga fall har följts upp av en sidledes börs senaste dagarna och på veckobasis är vi ner dryga 2 procent. Huruvida detta bara är en andhämtningspaus innan det förväntade julrallyt eller om vi sett toppen för denna gång återstår att se.

Att vi håller oss ovan topparna i augusti och september tror åtminstone vi kan vara viktigt för att det överlag positiva sentimentet vi ser på marknaden ska hålla i sig.

Stark vinsttrend

Med q3:orna i ryggen kan vi konstatera att bolagen överlag kommit in med starka rapporter och att den goda vinsttrenden förblir intakt. Det är också iögonfallande hur mycket som vinsterna har reviderats upp under året. Inte så konstigt att börsen gått så bra sett ur det perspektivet.

Orosmolnen är i vanlig ordning många men vi tror åtminstone att vinsttrenden kommer att hålla i sig kommande år med stöd av hushållens höga sparkvoter och börsbolagens enorma kassor i kombination med relativt små lager och decennier av eftersatta investeringar. BNP väntas också växa 4-5 procent nästa år. Sammantaget en bra grogrund således för fortsatt stigande vinster.

Fokus på Riksbanken

Svenska kronan har fortsatt försvagats den senaste veckan. Euron har krupit upp ett par procent till cirka 10,20 och dollar i ungefär samma takt till 9,08 kronor. Det är trist för resenärer men i Covid-tider är reslusten mindre pigg. Exportindustrin gynnas.

Riksbanken räntebesked idag uppfattas som hökaktigt, men frågan är om det är något att bry sig om. Om tre år ska styrräntan komma över nollstrecket och 2023 ska Ingves börja krympa sin balansräkning i stället för att trycka pengar och köpa in obligationer.

Om vi bortser från enpetare är femårsräntan oförändrad på 0,03 procent och tioåringen på 0,25 procent. TINA – there is no alternative (till aktier) – gäller än.

Nu över till portföljen

Semcon


Trenden med ökad efterfrågan av digitala tjänster kopplat till avancerad produkt- och produktions- utveckling har ökat till följd av pandemin och förväntas hålla i sig framöver. Det är något vi ser i flera branscher. Hur vi bäst spelar den trenden? Vi tror att Semcon kan segla upp som en börsvinnare i såväl det långa som korta perspektivet.

 • Semcon är en it/teknikkonsult som tillhandahåller specialistkompetens inom sektorer såsom life science, energi, telekom, fordon och industri.
 • Bolaget står på två ben: Engineering & Digital Services (E&DS) och Product Information (PI)
 • Vi gillar bolagets starka finanser och man sitter nu på en ganska ordentlig kassa på över 200 miljoner kronor.
 • Bolaget har goda möjligheter att fortsätta förvärva sig till tillväxt och konsolidera marknaden
 • Ser vi till de svenska IT-konsulterna handlas de överlag kring p/e 20-25, i Semcons fall värderas framtida vinster betydligt lägre, närmare bestämt p/e 15 på nästa år.
 • En skuldjusterad ebit-multipel landar på 10 gånger nästa års resultat, det är lågt.
 • Jättarna bland teknikkonsulter handlas till p/e 30-35 bara för att sätta det lite i perspektiv.
 • Likt i övriga konsulters fall så kan vi dessutom vänta oss en god direktavkastning kring 4 procent kommande år.
 • Låg värdering och hög direktavkastning skapar en kudde ifall vi entrar mer turbulenta tider, det känns bra.
 • Semcon har vidare kommunicerat en renodling av verksamheten där det snabbväxande, globalt verksamma affärsbenet Product Information (40 % av omsättningen) med en rörelsemarginal över 14 procent ska knoppas av dvs delas ut till aktieägarna. Vi ser det som positivt med synliggörande av värdena i respektive segment.
 • Vi ser goda förutsättningar för en dubbelsiffrig tillväxt, inklusive förvärv, kommande år samtidigt som marginalen kan väntas fortsätta ligga över 10 procent, vilket i sådana fall skulle vara i linje med bolagets egna finansiella mål
 • Att exponeringen mot den så konjunkturkänsliga fordonsindustrin har minskat från 50 till 40 procent senaste åren ser vi som positivt då det torde sänka risken i verksamheten något.
 • Med ovan nämnda argument anser vi det rimligt att aktien bör kunna åtnjuta en uppvärdering framöver. Att en aktie har potential att drivas av såväl vinsttillväxt som högre multiplar lockar givetvis.

Vi tar en initial position till 7,5 procent av portföljen till kursen 116,6 kronor.

Bewi

Vi väljer att sälja av en del av innehavet i Bewi efter en återgång till tidigare toppar. Aktien ser ut att stöta på patrull även denna gång. Sammantaget skapar motståndsnivån, det överköpta läget, nyhetstorkan och den kraftiga uppgången i ryggen en cocktail som gör att vi räds en nedåtrekyl i närtid.

Därför låser vi in en del av vinsten och står redo med håven om tillfälle ges att köpa tillbaka aktien på lägre, mer attraktiva nivåer. Försäljning görs till kursen 63,6 NOK.


Portföljkommentarer

Vi kan konstatera att Embracer nu faktiskt ser ut att ha bottnat och aktien klättrar på, upp 8 procent på en vecka, och närmar sig, återigen och äntligen, vår startkurs 95 kronor. Därifrån ska den vidare med 50 procent, det är alltjämt vår huvudtes.

I den heta fastighetssektorn är kontorsjätten Fabege fortsatt ett bra val. Här handlas flertalet aktier med höga substanspremier medan Fabege har en rabatt på cirka 10 procent. Rabatten var tidigare ett starkt motiv för återköp av egna aktier. Nu och med den låga relativvärderingen pekas aktien ut som en uppköpskandidat. En premie på 30 procent kan komma att räknas hem.

På vår finska front med Admicom, händer inte mycket. Att globalt orienterade Signup steg drygt 30 procent i gårdagens börspremiär väcker förhoppningsvis ökat intresse för hemmastadda Admicom. Vi ligger kvar.

Bland storbolagen är Electrolux och Millicom lite trötta men Sandvik fortsätter att visa framfötterna. Här sker en snabb omvandling genom ett högt tempo på förvärvsfronten. Två förvärv har annonserats hittills i november. Aktien är fortsatt relativt billig.

Bra går det också för Clas Ohlson. Den tidigare tröga aktien är upp cirka 10 procent sedan vi köpte in den för två veckor sedan.

Intresset för vårdbolaget Ambea har märkligt nog försvunnit. Aktien letar nya årslägsta. Med en intjäningstakt på 8 kronor är kurser under 80 kronor attraktiva och svåra att motivera. Kanske är det tolkningar av det politiska spelet som minskat intresset. En vänstervåg kan försämra för dem som söker vinster i välfärden. Magdalena Andersson som statsminister och en antagen borgerlig budget tolkar inte vi som negativa nyheter för Ambea.

Portföljen i sin helhet efter genomförda förändringar


/Calle & Dag

Dela med dig