Aktiespararna

Chefsekonomens kritik mot förklaringen till prishöjningarna

Av Annelie Östlund
3 april 20233 min lästid
SBAB:s chefsekonom Robert Boije.
I andra länder har matpriserna gått ned igen - men inte i Sverige: "Den svaga kronan kan inte förklara det här"

De globala matpriserna ligger på samma nivå som innan Rysslands anfallskrig mot Ukraina – medan Sveriges matpriser är mycket högre. ”Den svaga kronan kan inte förklara det här. Matpriserna ska ned i Sverige”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Internationella Valutafonden, IMF, visade nyligen att det globala livsmedelsindexet – som ger en sammanfattande bild över prisutvecklingen – fallit kraftigt det senaste året. Indexet ligger nu på samma nivå som innan krigsutbrottet. Det skriver SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en krönika som först publicerades i Realtid.

Samtidigt har de svenska matpriserna gått upp kraftigt.

”Sedan Ukraina-krigets början har svenska livsmedelspriser ökat 21%. Det brukar försvaras med att svenska kronan har försvagats. Men enligt mina beräkningar förklarar kronförsvagningen bara cirka en femtedel av prisuppgången på varor som importeras”, säger Robert Boije till Aktiespararen.

Förklarar bara en liten del av uppgången

I beräkningarna har SBAB:s chefsekonom utgått från att cirka hälften av de livsmedel som konsumeras i Sverige importeras, och att hälften produceras i landet.

”Sedan påverkar förstås kronförsvagningen också priset på drivmedel och konstgödsel som de inhemska livsmedelsproducenterna behöver för sin produktion. Det har jag inte räknat på. Men kontentan är ändå att kronförsvagningen bara förklarar en liten del av prisuppgångarna.”

Utöver att de globala livsmedelspriserna sjunkit finns det en rad andra tunga faktorer som talar för att matpriserna i Sverige borde komma ned, hävdar Robert Boije.

  • De globala priserna på konstgödsel har sjunkit med cirka 15% sedan februari förra året.
  • Sjunkande fraktpriser och förbättrade leveranskedjor. De så kallade containerpriserna ligger nu på en nivå motsvarande mindre än en femtedel av nivån för ett år sedan.
  • Dieselpriserna är i stort sett oförändrade i februari i år jämfört med samma månad förra året. Såvida inte dieselpriserna fortsätter uppåt under våren så bör inte denna faktor driva upp livsmedelspriserna ytterligare framöver
  • Detsamma gäller elpriset som ligger kvar på ungefär samma nivå som förra året.

Konkurrensverket ska undersöka saken

Så vilka är det som höjt priserna mer än vad som är motiverat av kostnadsökningarna?

”De som säljer livsmedel hävdar att det inte är deras led som är ansvarigt för de stora prisuppgångarna. De skyller på grossisterna. Men nu ska i alla fall Konkurrensverket titta på det här. Kanske det finns skäl att säga nej nästa gång en livsmedelskedja vill köpa upp en annan.”

”Många ekonomer säger att det är ovanligt att man sänker priser när man väl har höjt dem. Men om priserna gått upp kraftigt på grund av tillfälliga faktorer så tycker jag visst det borde finnas utrymme för prissänkningar när dessa faktorer normaliseras”, säger Robert Boije.

Marknadsnyheter

Dela med dig