Aktiespararna

Därför har högutdelande  småspararfavoriten backat 

Av Cristofer Andersson
20 juni 20236 min lästid
Till bankfrossan tidigare i mars befann sig samtliga av de svenska storbankerna, SEB, Swedbank och Handelsbanken, i en stigande, positiv trend. Väl där tog börsens aktörer ut det värsta i förskott och handlade kraftigt ned samtliga. Sedan dess har de återvunnit en viss terräng, men långt ifrån all. Mest att ta igen av alla har Handelsbanken och vi ställer oss frågan om det finns adekvata orsaker till detta? 

Handelsbanken erhöll ett aktningsvärt pris i slutet av 2022, då de utsågs till Europas säkraste bank av Global Finance Magazine. Bland annat lyfte tidningen fram bankens starka finanser samt dess restriktivitet med hur och till vilka de beviljar lån. Strategin har gjort att banken sällan drabbats av några stora kreditförluster, såväl i det korta som långa historiska perspektivet. ”Långsiktighet och stabilitet är hörnstenarna i Handelsbankens syn på risk och dess sätt att driva en bank”, sade Maria Hedin, Chief Risk Officer (CRO) på banken i samband med utnämnelsen.

Relativt bankens senaste kvartalsrapport, som släpptes den 26 april, gjordes det synligt att Hedins ord och Global Finance Magazines motiv till guldmedaljen inte var eller är tagna ur luften, för under perioden 1 januari fram till och med sista mars var Handelsbankens kreditförlustnivå låga 0,01 procent, motsvarande cirka 30 miljoner kronor. ”Den låga risktoleransen har under decennier genererat god tillväxt i kombination med låga kreditförluster, vilket sammantaget byggt ett stabilt och uthålligt aktieägarvärde över tid”, sade vd, Carina Åkerström, i samband med rapporten.

Långsiktighet i såväl strategin som i ägarleden

Som Åkerström lyfter fram är fokus på den långsiktiga tillväxten. Fokus har alltid varit och fortsätter vara på den befintliga nedsidan, istället för den potentiella uppsidan. Strategin kommer inte ur intet, utan högst sannolikt har storägaren Fredrik Lundberg haft sin påverkan. Fastighets- och finansmannen har en lång och bred erfarenhet, bland annat från fastighetskrisen i Sverige under 1990-talet, men också från såväl finanskrisen som Eurokrisen 2008 respektive 2011. Erfarenheten har lärt honom att relativa vinnare är de som har likvida medel och andra tillgångar att applicera när konkurrenter står lottlösa och obeväpnade.

Lundberg är storägare i Handelsbanken via både Lundbergföretagen och Industrivärden, där förstnämnda äger 4,5 procent av såväl röster som kapital och sistnämnda 11,4 procent av detsamma. Sällan, eller mer korrekt ”aldrig”, har den erfarna magnaten varit känd för ekonomisk slapphet, eller för att strö pengar i form av utdelningar eller aktieåterköp kring sig. Mer ofta än sällan har rösterna, i form av kritik, varit de motsatta. Emellertid tycks detta inte påverka Lundberg, som applicerar såväl hängslen som livrem.

Insynshandel, avveckling av den finska verksamheten och Storbritannien

Att Lundberg tror på banken har bland annat visat sig genom att Lundbergföretagen investerade 208 miljoner kronor under det första kvartalet och den 9–10 maj ökade även Industrivärden sitt innehav med ytterligare 3 miljoner A-aktier, motsvarande en summa om 261 miljoner kronor.

Under vecka 22 kommunicerade banken att den äntligen kommit till en lösning gällande avvecklingen av den finska verksamheten, vilket kommer generera cirka 15 miljarder kronor under andra halvan av räkenskapsåret 2024. Detta är i linje med bankens kommunikation från 2021, då ledningen även lyfte fram att den danska verksamheten skulle säljas – något som genomfördes under 2022.

Strategin om mer fokus på de mest lönsammaste geografierna, såsom Sverige och Storbritannien, tycks således fortgå och beträffande sistnämnda fortsätter banken sin tillväxt. Intäkterna ökade på denna geografi med 56 procent i lokal valuta jämfört med samma period föregående år och K/I-talet är nu nere på 46 procent, jämfört 68 procent jämfört samma kvartal i fjol.

Sackar efter

Trots rekordsiffror och mycket starka finanser samt en relativt kraftig tillväxt i Storbritannien har Handelsbankens aktie inte presterat ens i närheten av Swedbanks och SEB:s. Medan Handelsbankens är ned med 12,54% i år är Swedbank och SEB upp med 3,95% respektive ned 0,54 %. Varför? Vår tolkning är att det beror på framför allt på två faktorer. Den ena är att investerare tror på höga kreditförluster, framför allt i fastighetslån där Handelsbanken har stor marknadsandel. Emellertid går det emot historiken samt vd:s kommunikation per senaste rapport.

Den andra faktorn är att investerare tror på en lägre tillväxt på kvarvarande geografier givet försäljningarna av både den danska och finska verksamheten. Här finner vi något mer substans, men även detta går de facto emot vad banken har både sagt och rapporterat hittills i år.

Då vi ej har något facit kan vi enbart göra kvalitativa beräkningar, men nämnda faktorer bedöms som substanslösa relativt vad banken både rapporterar och säger i sin kommunikation, men också hur väl den klarat av tidigare utmaningar. Det ska dock sägas att antalet som mer tror på ned- än uppgång har ökat, då 4,06 % av aktierna är blankade.

Just nu handlas A-aktien till Price to Book (P/B), vilket är det mest rättvisaste värderingstalet för banker, 1, vilket är under de historiska nivåerna. Samma för Swedbank och SEB är 1,3 respektive 1,2. Vi har svårt att se någon substantiell orsak till detta och ställer oss således fortsatt positiva till Europas säkraste bank.

HandelsbankenAktietips

Dela med dig