Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Destination: Ekonomisk frihet

wysiwyg_image

Denna artikel framgår ur Aktiespararen nummer 1 2020

Att äga sin tid är en dröm för många sparare. Den svenska ekonomibloggaren Utdelningsseglaren har genomfört resan och lever i dag på aktieutdelningar. I en exklusiv intervju med Aktiespararen berättar profilen om seglingen med destination ekonomisk frihet.

Klockan är några timmar innan lunch­rusningen sätter i gång. Platsen är ett populärt kafé i Stockholm. År 2019 lider mot sitt slut. Inom kort väntar ett möte med en av Sveriges mest populära, men också mest anonyma ekonomibloggare: Utdelningsseglaren.
Pulsen stiger. Plötsligt hörs en röst:

– Christoffer? Är det du?

Ett varmt leende möter mig när jag vänder mig om. Vi utbyter artig­hetsfraser och går tillsammans in till kaféets värmande loka­ler. Efter beställningen är konver­sationen i full gång. Tiden flyger fram.

Utdelningsdrömmen

Idén att leva på aktie­utdelningar har ökat i popularitet de senaste åren. Drömmen har när­mast skapat en folkrörelse bland sparare i Sverige, om än en nischad sådan. Inspiration häm­tas från Nordamerika och en yngre sparpublik lockas av tanke­sättet kring det engelska samlingsbegreppet ”FIRE”.

Akronymen FIRE står för Financial Independance Retire Early. Det vill säga ekonomiskt oberoende, gå i pension tidigt, på svenska. Tanken är lika enkel som den är briljant. Genom att arbeta hårt, lägga undan en stor del av månadslönen och investera klokt, är målet att nå en stor kapitalbas. Förmögenheten är sedan tänkt att finansiera en livsstil som går ut på att göra andra saker än att jobba för pengarnas skull.

LÄS MER: Aktiespararens FIRE-kalkylator

En genomförd resa

Utdelningsseglaren påbörjade sin FIRE-resa för över tio år sedan. Han lever i dag på sina utdelningar. Även om hans ekonomiska ställ­ning är god i nuläget, har den inte alltid varit så. Bloggaren berättar om en uppväxt som präglades av begränsade medel.

– Jag växte upp i ett hushåll som inte hade den bästa ekonomin. Mamma var främst hemmafru me­dan pappa hade ett ingenjörsjobb med halvdåligt betalt. Jäm­fört med många grannar och klasskamrater hade vi det sämre ställt, säger Utdelningsseglaren.

Enligt bloggprofilen påverkar ens uppväxtmiljö spar­ambitio­nerna på flera plan. Med knappa resurser var det i hans fall viktigt att hushålla med pengarna. Lönen skulle räcka hela månaden och utgifterna blev därefter. Det gav en stark motivation till att få det bättre.

– Att växa upp under knappa förhållanden är en fördel. Har man haft det lite tufft finns en stark vilja till förbättring. Då är man inte intresserad av att spekulera, utan en mer långsiktig lösning eftersträvas, konstaterar han.

För att få ihop ekonomin började Utdelningsseglaren att arbeta i princip direkt efter gymnasiet. Längs vägen har en del yrkesutbildningar adderats likaså enstaka kurser vid sidan av jobbet. Aktiekunskapen har hämtats på egen hand och via Aktiespararna.

– Jag har inte utbildat mig så mycket. Dels trivdes jag inte riktigt i skolmiljön, dels behövde jag jobba för att få ihop ekonomin. Dessutom fick jag barn tidigt, vilket ställer andra krav. Det mest formella i aktieväg var Aktiespararnas utbildningar, säger han.

Inspiration från USA

Det var från bloggen Dividend Mantra som numera heter ”Mr. Free at 33” som Utdelningsseglaren hämtade den ursprungliga inspi­rationen till utdelningsidén.

– Det var just systematiken som lockade. Att faktiskt se processen. Utdelningarna kommer där och då, det är verkligt och realistiskt, säger han.

Mycket i finansvärlden domineras annars av komplexa begrepp. Ma­te­matiska formler med gre­kiska bokstäver är vanligt före­kommande. Jargongen skapar både osäkerhet och barriärer för vanliga sparare att förstå vad som egentligen försiggår på marknaden.

Utdelningar däremot, är ett enkelt kon­cept som de flesta kan förstå. Utdelningar baseras på börs­bolagens faktiska vinster och kassa­flöden. Saknas en riktig och uthållig intjäningsförmåga blir det heller inga utdelningar, kort och gott.

– I finansbranschen är det mycket teoretiska resonemang som får utrymme. Utdelningar skalar bort det komplexa och åskådliggör börsbolagens värdeskapande, säger Utdelningsseg­laren.

En trygg hamn

Att börsen går upp och ned är Utdelningsseglaren väl medveten om. Ibland är rörelserna kraftiga. Ibland sker både uppgång och nedgång under en och samma handelsdag. Jämfört med svårfångade kursvinster ger utdelningar en helt annan grad av förutsägbarhet i sparandet.

Den växande utdelningen ger också ett slags kvitto på framgången i portföljen. Utdelningsperioden kan liknas vid en skördetid, där frukterna av ett hårt och ofta flerårigt arbete skördas. Beloppen växer och snöbollen rullar snabbt.

– I början blev jag riktigt glad när kupongen anlände, men nu är det mer en praktisk sak. Jag behöver utdelningen för att finansiera min tillvaro, säger Utdelningsseglaren och skrattar.

Steg noll – att vilja spara

En vanlig invändning från per­soner som ännu inte påbörjat sin aktieresa är att sparande likställs med uppoffring. Att ett högt sparande gör avkall på något roligt här och nu. Andra hävdar att livet försvinner med all sparhets. Utdelningsseglaren håller inte med.

– Det är precis tvärtom. Livet försvinner på jobbet när man jobbar för någon annan. Jag har aldrig känt mig så levande som nu, säger han.

Hur framtiden gestaltar sig vet ingen, men någonstans måste man börja. Steg noll kräver nya rutiner och levnadsvanor. Utdelningsseglaren var förändringsbenägen.

– Min privat­ekonomi var inte så stark som jag hade önskat och jag fick barn tidigt. Det skapade en väldigt bra motivation till både förändring och förbättringar, kon­staterar han.

Att realisera utdelningsdröm­men kräver tveklöst motivation. Precis som IKEA-grundaren Ingvar Kamp­­rad lärde ut en gång i tiden blir man inte rik på stora inkomster, utan på små utgifter. Men det, i sin tur, kräver också perspektiv.

– Du måste vara motiverad. Annars går det inte. Ser du sparande som en börda går inte ekvationen ihop, menar Utdelningsseglaren.

En sparsam livsstil behöver inte vara tråkig. Tvärtom, åskådliggörs riktiga värden först när hela den ekonomiska tillvaron upplever en genomlysning. Onödig konsumtion tar upp tid, plats och skapar ingen varaktig glädje.

– Det var en befrielse när jag insåg att det går att leva precis det liv jag vill till halva kostnaden. Kortsiktigt blir du lycklig när du handlar mycket saker, men den känslan är övergående, säger Utdelningsseglaren insiktsfullt.

wysiwyg_image

Utdelningsseglaren framhåller att det handlar om att prioritera rätt.

Kostnadsfokus

Precis som både Kamprad och Utdelningsseglaren lär ut, är kost­nads­minimering och hus­hållning med pengarna nyckeln till ekonomisk frihet. De flesta kan nå dit, men det kräver en omläggning av livsstilen som många helst undviker.

– Hela uträkningen bygger på hur mycket du spenderar. Om du kan skära i månadskostnaden kan du bli ekonomiskt oberoende flera år tidigare. Det handlar om val och prioriteringar, menar Utdelningsseglaren.

Samtidigt finns risken för överdrifter. I bloggvärlden i både Sverige och internationellt finns många exempel på individer som lever extremt sparsamt, närmast sjukligt snålt. Den risken existerar, men på kostnadssidan finns också många lågt hängande frukter att hämta för hängivna sparare.

– Under mitt äventyr blev jag expert på att spendera effektivt. I allt från utlandsresor till försäkringar eftersöktes det billigaste och bästa alternativet. Men kostnadsjakten kan absolut gå överstyr. Balansen får man hitta själv, säger Utdelningsseglaren.

Att hålla en tuff budget är självklart inget nytt för bloggprofilen. Både under uppväxten och under spartiden fick Utdelningsseglaren erfara livet på ett fåtal tusenlappar i månaden. Han har även skrivit ett blogginlägg om att enbart spendera 8 500 kronor i månaden.

– Jag har testat att leva på en halv städarlön. Det fungerade utmärkt. Det underlättar naturligtvis att frivilligt avstå konsumtion i stället för att mot sin vilja tvingas skära i utgifterna, säger han.

Året innan kraschen

Utdelningsseglaren började sin utdelnings­resa år 2007. Det var året innan den största finansiella krisen i modern tid. De flesta hade sannolikt blivit skrämda av den stora kraschen år 2008, men inte Utdelningsseglaren. Likt många framgångsrika investerare sprang han mot krisen, inte därifrån.

– Jag förstod instinktivt att det var ett bra läge att investera. Detta trots att alla pilar pekade nedåt på börsen. I min egen ekonomi fanns möjligheten att spara väldigt mycket där och då och jag körde på, säger han.

Att köpa när alla andra säljer kräver ett starkt psyke. Men än viktigare var grundinställningen och framförallt tidshorisonten menar ekonomibloggaren.

– Hur det gick år 2008, 2009 eller ens 2010 spelade ingen roll. Det var den långa tidshorisonten som var betydelsefull. Perspektivet gav trygghet, konstaterar han.

4-procentsregeln

En fråga som snabbt dyker upp när FIRE kommer på tal är hur mycket sparkapital som behövs för att realisera drömmen När är tillräckligt och hur undviker man ”ett år till”-syndromet? Det enkla svaret: det varierar. Nivån beror dels på uppskattade månadskostnader, dels på anta­ganden om framtiden i termer av avkastning och inflation.

Utdelningsseglaren använ­der sig av den så kallade fyra­procentsregeln. Ambitionen är att nå en nominell avkastning på minst sex procent per år. I kalkylen antas två procent inflation. Nettot, det reala avkastningsmålet, blir fyra procent, därav namnet fyra­procentsregeln.

Utdelningsseglaren siktar på en månadskostnad på runt 16 000 kro­nor per månad. För att få årskostnaden multipliceras denna siffra med 12. Slutligen multi­pliceras den uppskattade års­kostnaden med 25 för att få fram kapitalmålet.

– Uträkningen ger ett belopp på 4,8 miljoner kronor, säger han.

Kapitalmålet skiljer sig naturligt från individ till individ. I exemplet ovan finansierar ett sparkapital på 4,8 miljoner kronor en löpande månads­kostnad på 16 000 kronor efter skatt. Detta med en förväntad real avkastning på fyra procent per år.

Målet är realistiskt. Historiskt har Stockholmsbörsen haft en betyd­ligt bättre årlig avkastning än så. Under de senaste 20 åren har total­avkastningsindex, räknat som SIXRX, stigit med cirka 8,50 pro­cent per år i löpande priser.

– Investerar man alla pengarna på börsen, som jag gör, så är det möjligt att nå sex procent i årlig avkastning. Just nu ligger jag på den dubbla avkastningsnivån i procent. Det skapar marginal i uträkningen, säger Utdelningsseglaren.

Avslutande tankar

Utdelningsseglarens äventyr är en sparberättelse som inspirerar. Det är också ett bevis på att sparande i aktier öppnar dörren för det mest ambitiösa av drömmar. Allt är möjligt på börsen, det är bara fantasin som sätter gränserna.

På frågan om bloggprofilen skulle ha gjort något annorlunda blir Utdelningsseglaren efter­tänksam. Han är inne på att han egentligen stannade kvar för länge på sitt arbete. Det blev slitsamt mot slutet.

– Den här resan tar mellan sju och femton år att genomföra. För mig tog det tio år. Jag borde ha trappat ned på arbetet tidigare. Effekterna av snöbollen behöver inte maximeras, säger han.

Samtidigt märks det att Utdelningsseglaren är tillfreds med sin rådande situation. Det har varit ett flerårigt äventyr på ett stundtals stormigt börshav. Han är dock noga med att poängtera att resan inte är över. I stället inleds en ny era.

– Jag har länge strävat efter att äga min tid och ha maximal frihet. Det har jag nu, säger Utdel­nings­seglaren och ler.