Aktiespararna

Det svåra med att öka i en vinnare - kan ta emot ibland

Av Cristofer Andersson
5 maj 20234 min lästid
Aktiespararnas Cristofer Andersson.
Alla investerare har varit med om att ha innehav som utvecklats mycket starkt, men också riktigt dåligt. När nytt kapital via sparande, utdelningar och så vidare ska placeras är det tämligen lätt och vi är mer benägna att öka i de sämre utvecklade innehaven, med hopp om att snitta ned oss. Detta behöver inte vara något dåligt, men varför har vi så (mentalt) svårt att öka i våra vinnare?

Att öka i bolag vars aktie stiger över tid kan upplevas som mentalt utmanande, för hjärnan har en tendens att stirra sig blind på den första inköpskursen. Fenomenet ryms under en bias som kallas för ”förankringseffekten” (Anchoring Bias) – det vill säga vi ankrar oss fast vid något historiskt. Detta kan vara ett resultat, ett (aktie)pris och så vidare.

Vid dessa tillfällen är det viktigt att ställa sig flera frågor:

  1. Har den fundamentala verksamheten utvecklats och har bolaget fortfarande samma marknadsposition?
  2. Hur värderas bolaget? Om det är näst intill samma värdering som vid första investeringstillfället har ju ingenting ändrats. Låt oss ta ett fingerat exempel: om du investerade i Evolution när kursen stod 1300 kronor och det motsvarade ett P/E om 23 samt EV/EBIT 29. Vidare var PEG-talet vid samma tid 0,8. Spola fram tre år och kursen står nu i 1800 kr och värderingen samt PEG-talet är om inte exakt, så nästintill nära samma värderingar som tre år tidigare – vad är det som då, givet att du kan tänka dig att bolaget står för en större procent av din totala portfölj, talar emot att öka sin position?
  3. Hur lång är din placeringshorisont och hur ser din målportfölj ut?
  4. Vilken alternativkostnad samt alternativavkastning finns? Finns andra, mer lockande investeringar, eller är Evolution, Investor eller vilket bolag det än nu må vara, fortsatt det bolag där du finner bäst R/R (Risk/Reward)?

Det är inte lätt

Det är inte lätt när de psykologiska aspekterna spelar in. Vi vill gärna alltid ta det säkra före det osäkra och vi drar oss för att, eventuellt skall tilläggas, ”förstöra” något som i våra ögon ser så vackert ut. ”Men jag ligger ju 100 procent plus – inte ska jag förstöra detta med att öka!?”. Fråga dig då: ”Varför ska jag inte öka i ett bolag som går från klarhet till klarhet? Ett bolag som jag kan innan och utan? Ett bolag jag bedömer fortsätta växa och tjäna pengar? Ett bolag vars nuvarande värdering bedöms attraktiv?”

Att investera är både en konstform och ett hantverk. Dels måste vi som investerare ta hänsyn till de hårda faktorerna, såsom värdering, omsättnings- vinst- och eget kapitaltillväxt et cetera, dels de mjuka faktorerna såsom vad våra känslor och tankar för bolaget och dess framtid är. I sistnämnda ryms även de psykologiska aspekterna och alla de mentala fallgropar vi ständigt riskerar att ramla i.

Skriv och för journal

Genom att skriva och föra en ständigt levande dokumentation om dina investeringar, där du skriver ner din analys, varför du agerar som du gör och hur planen är att agera framgent, kan du både följa upp och se vad, när, hur och varför du begick misstag, men också när, var, hur och varför du agerade rätt. Via detta förfarande får du även möjlighet att se mer klart på din analys. Vad förfarande också möjliggör är att fokus läggs på processen. Nämnda är det enskilt viktigaste att ständigt bearbeta och utveckla, för kan din analys- och investeringsprocess ständigt utvecklas borgar det för än bättre och högre avkastning.

Dela gärna upp din analys i två delar, varav en behandlar alla hårda faktorer och en annan alla mjuka sådana. Om alla nyckeltal skriker ”köp”, men dina känslor får dig att bli tvekande kan det dina anteckningar hjälpa dig att fatta ett sådant objektivt beslut som möjligt.

Det är inte lätt, men vem har sagt att investeringar ska vara det?

Förklarande artiklar

Dela med dig