Aktiespararna

Dumma pengar ger Fed huvudvärk

Av Redaktionen
7 augusti 20183 min lästid
Prispressen på amerikanska indexfonder välkomnas av investerarna. Samtidigt växer Feds oro för att ”dumma pengar” ökar bubbelrisken, skriver Claes Folkmar, chef för Aktiespararnas marknadsbevakning.

De successivt fallande avgifterna för indexfonder som efter att den amerikanska fondförvaltningsfirman Fidelity lanserat avgiftsfria fonder närmar sig noll har haft en mycket stark attraktionskraft på världens investerare som framför allt är intresserade av passiv exponering mot aktiemarknaderna. Under de senaste 10–15 åren har gigantiska belopp flödat från aktivt förvaltade fonder och hedgefonder till passivt förvaltade indexfonder.

Denna utveckling har varit mycket gynnsam för världens alla sparare eftersom de fått behålla en allt större andel av indexutvecklingen själva, men att en allt större del av världens kapitalstock i aktieinstrument nu är passivt förvaltad innebär en växande och betydande risk. Ytterligare ett riskmoment är att många kvantfonder och fonder som bygger sin investeringsstrategi på artificiell intelligens bidrar till en utveckling där aktiemarknadens volatilitet är viktigare än varför den är volatil.

SE ÄVEN: Aktiespararens råd: "Avvakta med aktien" (https://old.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/aktiespararens-rad-avvakta-med-aktien)

De passivt förvaltade aktiefondernas portföljer innehåller enbart de aktier som ingår i ett visst aktieindex och köpens storlek baseras på vilken vikt de olika aktierna har i index. Det är ju just därför de benämns indexfonder.

Indexfonder och kvantfonder, som baserar sina strategier på analys av enorma mängder marknadsdata, bryr sig i princip inte om en aktie är dyr eller billig baserad på fundamental analys av bolagens värde. Indexfonder köper enbart efter indexvikter vilket riskerar att leda till ”överefterfrågan” på fundamentalt ”dyra” aktier och tvärtom för ”billiga” aktier. Detta trycker upp aktierna i ”dyra” aktier ännu mer, vilket sannolikt leder till att även kvantfonderna köper eftersom dessa aktier hamnar i ett positivt momentum.


En rationell investerare vill ju göra tvärt om, köpa billigt och sälja dyrt. Att göra det omvända, låt vara att det är ”omedvetet” beroende på de mandat som index- och kvantförvaltarna har att följa bygger in nya risker och snedvrider både prissättning och därmed kapitalallokeringen i ekonomin.


Att allt mer kapital flödar in den här typen av förvaltningsprodukter ökar alltså risken för ”bubbelvärderingar”. Denna risk ökar också då motkrafterna blivit svagare eftersom traditionell aktieförvaltning med ”stockpickingstrategier” krymper, vilket även gäller hedgefondindustrin som alltid har mandat att blanka aktier som anses felaktigt prissatta i marknaden.

Dessa strukturella förändringar i marknaden har blivit så stora att till och med den amerikanska centralbanken, FED, börjat oroa sig för påverkan på realekonomin och penningpolitiken vid kommande externa chocker. Vid nästa ekonomiska symposium vid den internationella centralbankskonferensen Jackson Hole i USA kommer dessa frågor att diskuteras.

Dela med dig