Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-09

En introduktion till börshandlade fonder

wysiwyg_image

Börshandlade fonder (ETF:er) har länge varit populära bland amerikanska investerare och väcker allt större uppmärksamhet bland europeiska investerare. Mifid 2, EU:s direktiv och förordning om värdepappersmarknaden, började gälla i januari och kräver att investeringsföretag i EU från och med nu rapporterar ETF-transaktioner. ETF:er handlades för omkring 2 biljoner euro förra året, vilket visar i hur stor utsträckning professionella investerare använder dessa värdepapper – och det verkar ha lett till ökat intresse bland enskilda investerare, att döma av de finansmedier vi följer.[i] Men vad är ETF:er? Vilka fördelar erbjuder de? Och viktigast av allt: vad bör enskilda investerare tänka på innan de köper dem? Här följer en kort överblick.

Vad är ETF:er? Hur skiljer de sig från fonder som följer ett index?

En ETF är en fond bestående av underliggande värdepapper som också listas på en börs på samma sätt som aktier. ETF:er kan efterlikna ett visst index med målet att matcha dess avkastning. De kan fokusera på ett visst land eller en viss bransch. De kan också vara inriktade på vissa nischområden som ett stort antal investerare förväntas vara intresserade av. Många företag som erbjuder ETF:er erbjuder nu exempelvis ETF:er som innehåller de så kallade FAANG-företagen (de stora amerikanska teknikföretagen Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google, som numera heter Alphabet). 

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Hur fungerar en ETF?

Precis som många indexfonder är ETF:er öppna, vilket innebär att det finns inte någon fast kombination av underliggande värdepapper. Både indexfonder och ETF:er som följer ett brett index har siktet inställt på att minimera kostnader och uppnå samma avkastning som marknaden i sin helhet. Men till skillnad från indexfonder kan andelar i ETF:er köpas och säljas när börsen de handlas på är öppen. Kursen förändras också kontinuerligt under dagen. Kursen för traditionella indexfonder uppdateras vanligtvis bara i slutet av varje handelsdag. De traditionella fonderna är inte listade på några börser och investerare har vanligtvis tillgång till dem via ett företag och måste köpa eller sälja andelar direkt via fondbolaget.

Indexfonders betydelse

Investerare har använt indexfonder i årtionden. Många är bekanta med dem. Men det är först nyligen som ETF:er har börjat bli populära i Europa. Och populariteten ökar snabbt. Enligt Morningstar har europeiska ETF-tillgångar fördubblats under de senaste fem åren.[ii] De flesta indexfonder tenderar att vara knutna till ett brett marknadsindex som Stoxx, MSCI-instrument, FTSE 100, DAX eller CAC 40. Vissa ETF:er följer också dessa. Men många följer smalare index baserade på sektorer, branscher och till och med generella teman. Enligt den senaste uppskattningen av Index Industry Association fanns det fler än 3,7 miljoner olika ”index” – de flesta skapade av leverantörer just med syftet att generera ETF:er.[iii]

Hur kan ETF:er hjälpa min portfölj?

Vad som passar bäst för dig – eller andra investerare – beror på dina unika långsiktiga ekonomiska mål, penningbehov, personliga ekonomiska omständigheter, din tidshorisont (hur länge dina tillgångar måste investeras för att du ska nå dina mål) och din risktolerans. Med detta sagt kan ETF:er erbjuda vissa generella fördelar.

De erbjuder ett enkelt sätt att investera i ett smalare marknadssegment som kan vara svårare eller dyrare att komma åt med enskilda aktier om diversifiering samtidigt ska upprätthållas. Vissa sektorer, i synnerhet de mindre, kan exempelvis domineras av en handfull större bolag. Du kan köpa aktier i samtliga, men detta kan öka kostnaderna och komplexiteten. I stället kan du köpa en enda ETF och få ett innehav i samtliga bolag – en snabb och enkel lösning.

Vissa länder, särskilt tillväxtmarknader, begränsar tillgången för utländska investerare när det gäller vissa typer av aktier. Men ETF:er är ett effektivt sätt att komma åt dessa områden och skapar potential för attraktiva investeringsmöjligheter. 

Tillgång till räntemarknader

ETF:er kan också ge investerare effektiv tillgång till räntemarknader. Precis som andra ETF:er kan räntebärande ETF:er rikta in sig på utvalda marknadssegment. Vi anser att detta kan förenkla möjligheten att skapa exponering för specifika skuldtyper med de egenskaper du vill ha när det gäller avkastning och löptid. De kan också skapa likviditet. Många räntebärande investeringar handlas inte särskilt ofta. Men vår uppfattning är att ETF:er kan underlätta handeln eftersom fondandelarna kan byta ägare flera gånger utan att en förvaltare behöver köpa eller sälja den underliggande skulden.

Vad behöver jag tänka på innan jag bestämmer mig för att köpa ETF:er?

Utöver de faktorer vi nämnt ovan finns det ett antal ytterligare saker som kan vara bra att överväga, även om detta inte är någon heltäckande lista.

Det kan vara bra att bedöma hur en viss ETF passar in i din strategi. Att förstå ETF:ens underliggande sammansättning kan hjälpa dig att avgöra vilken roll en ETF kan komma att spela. Kommer den att minska diversifieringen genom att vara koncentrerad till en liten del av marknaden? Om du redan har en global strategi och köper en ETF som är specifik för ett visst land, kommer detta att göra din sammantagna exponering i den regionen onödigt stor?

Följer ETF:en en populär trend (vilket ökar risken för att du redan har missat de största chanserna till avkastning)? Företag som tillhandahåller ETF:er håller koll på vad som är populärt för stunden. De skapar regelbundet nya produkter som riktar in sig på marknadsnischer som följer rådande trender. Det är därför en god idé att överväga de långsiktiga utsikterna för de underliggande innehaven – det ökar möjligheten att undvika lockande produkter som kanske bara är en fluga.

Kostnader för ETF:er

Överväg slutligen kostnaderna. Avgifter och courtage kan variera från företag till företag. När du köper eller säljer aktier kommer din bank eller mäklare sannolikt att ta ut en provision. Utöver detta tar ETF:er ut små avgifter för fondförvaltningen. Dessa anges i prospektet – det officiella dokument som beskriver fonden i detalj. Många företag erbjuder också faktablad om fonder som ger en tydlig detaljöverblick. De flesta ETF:er är relativt billiga. Men detta är inte alltid fallet. Aktivt förvaltade ETF:er – där en förvaltare aktivt förändrar portföljens sammansättning för att försöka överträffa ett utvalt aktie- eller obligationsindex i stället för att matcha det – medför sannolikt högre kostnader, men erbjuder samtidigt potential för högre avkastning. ETF:er som riktar in sig på väldigt nischade eller illikvida områden har ofta högre avgifter till följd av den större komplexiteten.

I slutändan är det upp till dig och din ekonomiska rådgivare att avgöra om ETF:er passar dig. Men att förstå hur de fungerar kan hjälpa dig att bedöma hur användbara de är.

 

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA, referensnr 191609) och är registrerat i England (organisationsnr 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited delegerar portföljförvaltningsfunktionerna till sitt moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är etablerat i USA och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

 

 

[i]”European ETF Trading Volumes Quadrupled in 2018”, Shanny Basar, MarketsMedia, 2019-01-14. https://www.marketsmedia.com/european-etf-trading-volumes-quadrupled-in-...

[ii]”European ETFs Could Hit €1 Trillion by 2020”, Kenneth Lamont, Morningstar, 2019-05-16. http://www.morningstar.co.uk/uk/news/189212/european-etfs-could-hit-%E2%...

[iii] ”Indexing: Out With Tradition?” Nicolas Rabener, CFA-institutet, 2019-07-08.

https://blogs.cfainstitute.org/investor/2019/07/08/indexing-out-with-tra...

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.