Aktiespararna

Ett logiskt rapportspeck plockas in

14 oktober 20218 min lästid
Korta portföljen.
Här är veckans uppdatering av Aktiespararnas Korta Portföljen (vecka 41).

Marknadsläget just nu

Det har i det närmaste varit slakt på sina håll på många mindre listor och även på OMXS30 har nedställen varit kraftiga sedan toppen i mitten på augusti. 60 procent av bolagen har fallit 10 procent eller mer (korrektion) medan resterande 40 procent fallit 20 procent eller mer (bear market territory). Vår marknadssyn är densamma som föregående vecka (läs senaste inlägget) och det är något vi navigerar efter ytterligare en vecka.

Nu över till portföljen där vi först kommenterar utvecklingen i några av innehaven

Sandvik visar tecken på att piggna till. På måndag kommer kvartalsrapporten. Att halvledarbrist hållit tillbaka biltillverkningen och därmed förbrukningen av Sandviks hårdmetallskär vet alla. Å andra sidan blir gruvkonjunkturen allt starkare. Aktien är riktigt billig relativt Atlas Copco, Epiroc och Alfa Laval och avknoppningar ligger i korten. Vi är fortsatt optimistiska.

Embracer fortsatte att kana utför sedan köp trots ett i grunden positivt nyhetsflöde där fantastisk tillväxt och bra lönsamhet väntas i kommande rapporter. Nästa är först den 17:e november. Aktien har vänt upp den senaste veckan. Så bör det förbli. Och så sker idag efter nyheten att ett spännande förvärv av en spelstudio i Peking förvärvats och att en bas sätts upp för ytterligare expansion, med förvärv, på den sidan klotet.

Munters har studsat på samma botten som inträffade i februari. Stigande råvaru- och fraktkostnader håller tillfälligt nere lönsamheten i år. Vi lyfter blicken in i 2022. Där ser det bra ut och aktien ser ut att piggna till inför Q3-rapporten som kommer på torsdag om en vecka.

JM går starkt. Att bostadspriserna fortsätter uppåt gynnar givetvis en byggare med drygt 37 000 byggrätter. Här är stigande inflation inte illa.

BEWi fortsätter att komma med nya förvärv på löpande band, precis som vi hoppades, och aktien fortsätter att stiga till nya höjder.

Mentice och Physitrack, de två lite mer riskabla placeringarna, om vi ser till värdering, har haft det motigare i spåren av ett allmänt risk off kring tillväxtaktier med höga multiplar. Två innehav som diskuterats flitigt senaste veckorna givet det nya marknadsklimatet som råder. Men när de bägge utgör knappt 10 procent av portföljen anser vi den totala portföljrisken relativt liten och vi tror fortsatt väldigt starkt på de bägge fundamentala casen. Vi ligger kvar och inväntar rapporterna med spänning.

Portföljförändring

Mycronic

Vi tar en inledande position i det svenska teknikbolaget Mycronic.

Bolaget är ett högteknologiskt bolag som skapar produktionsutrustning för elektronik- och bildskärmstillverkning. Bolaget står på två verksamhetsben. Assembly Solutions är det ena och erbjuder produktionslösningar för ytmontering och monteringsutrustning för olika kameror. Pattern Generators är det andra och är inriktat på bildskärmar.

Aktien har kommit ner 20 procent från toppen och vi tycker att det kan vara läge att gå in i nu inför rapport.

 • Mycronic har en stark marknadsposition på en stark underliggande marknad
 • Bruttomarginalen är hög (runt 50 procent) och med en skalbar affärsmodell finns god potential att växa vinsterna snabbare än försäljningen framöver.
 • Eftermarknadsförsäljning står för ungefär en fjärdedel av omsättningen och väntas fortsätta öka, vilket uppskattas då det medför mer stabila och återkommande intäkter.
 • Att Mycronic har en aktiv och långsiktig huvudägare i Bure (äger cirka 30 procent) tycker vi är positivt. Historiskt har de varit skickliga på att skapa aktieägarvärden och att Mycronic kvalar in i Bures portfölj ser vi som en kvalitetsstämpel.
 • Fler förvärv bidrar till tillväxtpotential och balansräkningen är välkapitaliserad.
 • Orderingången har sett bra ut föregående kvartal och vi ser ingen anledning att tro på plötsligt sämre efterfrågan nu, en bild som vi delvis får bekräftad när vi synar senaste rapporten.
 • Aktien handlas till p/e 27 på innevarande år och ev/ebit 20.

Risker i caset?

 • I närtid kan komponentbrist och höjda priser på insatsvaror störa lite och risken får ses som förhöjd för högre kostnader och längre ledtider framöver.
 • Risk eller möjlighet, det återstår att se, men aktien är alltjämt blankad även om den är långt ifrån lika blankad som den var för några år sedan.
 • Som grafen visar så har man historiskt nästan alltid slagit förhandstipsen med råge, det är något vi tycker är intressant när aktien dessutom kommit ner 20 % enbart på icke-bolagsrelaterade faktorer. Risk/reward känns därför tilltalande både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv.

Köp görs till kursen 218 kr och positionen utgör 6,5 procent av portföljen.

Gammalt case gås igenom

Physitrack

Bolaget har varit i portföljen sedan återstart efter sommaren och aktien är intressant ur flera aspekter.

Physitrack är ett världsledande teknologibolag inom fysioterapisektorn. Bolaget är verksamt inom telemedicinmarknaden med nisch inom telerehabilitering. En global marknad som innan pandemin beräknades vara värd cirka 3 miljarder dollar och förväntas växa till 9 miljarder dollar de närmsta åren.

Med sin SaaS-lösning gör Physitrack det möjligt för patienter att digitalt få tillgång till journaler och rehabiliteringsprogram.

Bolaget blev också en pandemivinnare då det fått sjukvården att inse att digitala processer är det bästa sättet för att bibehålla patientkontakten och många investeringsbeslut fattades från både privata och offentliga sjukhussystem. Tillväxten under 2020 var 150 %.

Nedan listar vi huvudargumenten till varför aktien platsar i portföljen:

 • Vi gillar kombinationen av en molnbaserad mjukvara tillsammans med en prenumerationsmodell (alltså SaaS).
 • CAGR ligger kring 90 % senaste åren och där återkommande intäkter ligger på hela 97 %! Efter senaste förvärvet har den siffran visserligen kommit ner till 90 % men bör leta sig upp igen när integrationen av Physitracks modell implementeras.
 • Börsvärdet ligger runt en miljard samtidigt som kassan ligger på 200 miljoner.
 • För 2021 kan vi vänta oss en omsättning kring 90 miljoner kr med ebitda-marginal mellan 30-40%.
 • Bolaget har väldigt bra kassaflöden och har varit lönsamma sedan ett tidigt stadie.
 • Målsättningen är att växa med minst 30% organiskt per år och inklusive förvärv mellan 40-100 %, dessutom med en bibehållen lönsamhet.
 • Att man har försäljning fördelat mellan samtliga världsdelar sänker risken enormt i ett sådant här case
 • En värdering på ev/ebitda kring 20x för nästa år, vilket är exklusive förvärv, känns klart okej för ett sådant typ av bolag.
 • Bolaget har själva sagt att flertalet är att vänta framöver och som sagt, 200 miljoner i kassan möjliggör det.
 • Det betydligt mer välkända KRY är inte ens på börsen och där är värderingen ungefär dubbelt så hög.
 • Vd och COO äger vardera 23 % av bolaget

Portföljen i sin helhet efter köpet av Mycronic


Varma hälsningar från ett kylslaget Stockholm!

/Calle & Dag

Dela med dig