Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-23

Experten: ”Så beskattas utländska aktier”

wysiwyg_image

Anna Sjöberg och Johan Schauman är deklarationsexperter på Skatteverket.

Hur fungerar källskatten på utländska aktier? På vilka sätt går det att kvitta vinster mot förluster? Hur ändrar uppdelningen av MTG förutsättningarna för anskaffningsvärdet? Vad är det egentligen som gäller runt uppskovsräntan? Dessa frågor, och många, många fler, besvaras av Skatteverkets deklarationsexpert Johan Schauman i senaste chatten med Aktiespararnas medlemmar.

Pär: Hur mycket kostar ränteavdraget svenska staten varje år? Har du någon statistik på det?

Johan Schauman: Hej Pär! Ja, vi har statistik för det hos Skatteverket. Den finns till och med som öppna data. Dock orkar inte min dator med den mängden data på min uppkoppling just nu så jag kan inte ge dig den siffran på rak arm. För några år sen låg det strax under 20 miljarder men alla prognoser pekar kraftigt uppåt. Om du kontaktar mig via vår växel kan jag hjälpa dig att få de färska och korrekta uppgifterna.

Sofia: Hej Johan! Jag har två frågor. Nummer 1: Jag har aktier utomlands och vet inte hur jag ska göra med valutakursen vid de olika köpen. Kan jag räkna ett genomsnitt när jag räknar ut mitt anskaffningsvärde? Fråga nummer 2: Är det 30 procent som gäller även i utlandet på reavinster?

Johan Schauman: Hej Sofia! 1: Du ska använda den faktiska kursen som du köpte för, men om du inte vet den är det fixkursen som fastställs för det datumet som gäller. Fixkursen hittar du till exempel på riksbanken.se. Här kan du läsa mer om aktiehandel via utländsk depå. 2: Ja, det är 30 procent även för utländska kapitalinkomster. 

Johanna: Jag har en del utländska aktier på mitt ISK och såg att Nordnet dragit utländsk källskatt på utdelningen, kan jag få avdrag för denna?

Johan Schauman: Hej Johanna! Inte avdrag men avräkning vilket är ännu bättre, det vill säga att du får kvitta skatt betald i utlandet rakt av mot svensk skatt. Dock kan du inte få avräkning med ett större belopp än vad den svenska skatten blir på investeringssparkontot. Överskjutande avräkningsbar skatt får avräknas under senare år.

Bo Ingvar: Vid försäljning av din bostadsrätt, tas ingen hänsyn till kronans värde? Jag köpte min lägenhet 1991 för 800 000 kronor och sålde den förra året för 3,5 miljoner kronor. 800 000 kronor var värt mer då än vad det är id ag, men jag skattar ändå på hela mellanskillnaden?

Johan Schauman: Hej, Bo Ingvar! Nej, det görs ingen justering för inflationen vid beskattningen. Du behöver skatta för hela vinsten.

Ylva: Jag har en del gamla aktier på en depå (vissa vinster, vissa förluster) och ett ISK. Kan jag kvitta förlusten mot schablonintäkten för ISK?

Johan Schauman: Hej Ylva! Ja, du kan kvitta förluster på marknadsnoterade andelar mot andra kapitalinkomster. Dock reduceras förlusten till 70 procent innan kvittning. Om du redovisar affärerna i deklarationen så görs kvittningen automatiskt. 

Aktienybörjaren: Hur beskattas ISK?

Johan Schauman: Hej Aktienybörjaren! Många gillar ISK just för att det är enkelt. Du skattar enkelt förklarat för värdet på de innehav som finns inne i ditt ISK. Du behöver alltså inte redovisa de olika försäljningarna. Värdet skickar den bank som håller ISK-kontot så att det är förifyllt i din deklaration och skatten beräknas automatiskt. Väldigt enkelt.

Gunhild: Hej Johan! Jag och min familj funderar på att bosätta oss i Spanien och skriva ut oss från Sverige. Om jag blir spansk medborgare och bor där permanent, behöver jag betala svensk skatt på mitt arbete där? Jag arbetar som digital nutritionsrådgivare mot den svenska marknaden. Mvh, Gunhild

Johan Schauman: Hej Gunhild! När någon flyttar från Sverige till ett annat land är det väldigt vanligt att en har anknytning kvar på ett eller flera sätt, mest vanligt delar av ens familj. Det är dock även vanligt med fastighetsinnehav i Sverige eller värdepappersdepåer och liknande. Det här innebär oftast att du är begränsat skatteskyldig i Sverige under en period och vad som gäller i varje vall regleras i ett så kallat dubbelbeskattningsavtal mellan nationerna, i det här fallet Sverige och Spanien. Tyvärr kan jag inte alla dubbelbeskattningsavtal, så jag rekommenderar att du pratar med någon hos oss som har bra koll på det så att du kan göra medvetna val. Kontakta mig via vår växel så hittar jag någon som vet mer.

Göran B: Förutom mina aktier sparar jag i antikviteter. Hur gör jag för att redovisa mina affärer? Finns det något formulär jag ska fylla i?

Johan Schauman: Hej Göran, se gärna mitt svar till Guldkalven nedan. Om det är en hobby är det istället så att du ska skatta för hela resultatet, men att förluster är avdragsgilla mellan år, det vill säga du kan spara en förlust i fem år. Skulle det vara hobbyverksamhet du bedriver ska du använda blanketten T2. Läs mer på vår webbsida om hobby respektive försäljning av övrig egendom.

Guldkalven: Johan, jag samlar på äldre mynt och har en liten samling. Jag har läst att så länge min hobby understiger sammanlagt 30 000 kronor per år så behöver jag inte deklarera mina små avyttringar, stämmer det?

Johan Schauman: Hej Guldkalven! Jag tror att du menar försäljning av "övrig egendom", till exempel samlingar, smycken och konst. Kapitalvinster på övrig egendom är som huvudregel skattepliktiga till 100 procent men vinster upp till 50 000 kronor per år beskattas inte utan är skattefria. Regeln är utformad som ett grundavdrag. Det innebär att om du sålt flera olika personliga tillgångar så är det den sammanlagda vinsten som överstiger 50 000 kronor som är skattepliktig. Detta grundavdrag gäller varje ägare. Har du inget reellt värde för din anskaffning får du alltid schablonmässigt dra av 25 procent av försäljningsintäkten. Därför kan personlig egendom alltid säljas för minst 66 666 kronor varje år skattefritt. En förlust vid motsvarande försäljning är inte avdragsgill. Den förslitning av egendomen eller annan värdenedgång som föranleder förlusten får anses som en inte avdragsgill personlig levnadskostnad.

Svårt att fatta SKV:s info: Kan man själv begära återbetalning av källskatten på utdelningar från tex Sampo Nordea eller andra aktier man har på investeringskontot? Hur gör man?

Johan Schauman: Hej! Om du har betalat utländsk skatt på utdelningar eller på inkomster på ett investeringssparkonto och skatten finns redovisad på en kontrolluppgift, beräknar Skatteverket automatiskt hur mycket avräkning för utländsk skatt som du kan få från den svenska skatten.

Jesper: Hej Johan! Jag trodde min skatteåterbäring skulle komma i påsk, men sedan noterade jag att CSN skickat in någon ny uppgift. Därför lämnades aldrig min deklaration in i mars. Innebär detta att jag måste vänta till midsommar för att få ut pengarna?

Johan Schauman: Hej Jesper! Jag tolkar dig som att du deklarerade innan den 26 mars och väntade på din återbäring i början av april. Dock skickade som du beskriver CSN in en rättelse den 26 mars för bland annat dig som "blockade" uttaget för din del. Vi har under de två senaste veckorna jobbat tillsammans med CSN för att se till att deras felaktiga uppgifter ska rensas bort och att alla korrekta är inkomna i våra system. För närvarande gör vi körningar för att se hur många som påverkats och hur (det finns många olika scenarion, bland annat det du råkat ut för). Därefter gör vi en bedömning av hur vi på bästa sätt informerar och hanterar de situationer som uppstått på grund av de felaktiga uppgifterna. Du kan kolla på vår webbsida för mer exakt besked de närmaste dagarna, alternativt så hör vi av oss direkt till dig. Det här är självfallet ytterst frustrerande för dig och de andra som drabbats och vi gör allt vi kan för att reda ut alla oklarheter.

Resaren: Den svenska kronan har tappat mycket på sistone, kan jag dra av den förlusten av köpkraften i min deklaration på något sätt?

Johan Schauman: Hej Resaren! Nej, att den svenska kronan tappar i värde mot många andra valutor är inte avdragsgillt lika lite om du behöver beskattas för när kronan stärkts i värde. För att utlösa beskattning eller avdragsrätt krävs att du faktiskt har realiserat en vinst eller förlust genom till exempel en valutatransaktion.

Ulla: MTG delades upp i två delar tidigare i år, men hur gör jag med mitt anskaffningsvärde? Vad har jag till exempel för GAV på Nent?

Johan Schauman: Hej Ulla! Utdelning av aktier i Nordic Entertainment Group AB (NENT Group) innebar att innehavare av en (1) A-aktie i MTG fick en (1) A-aktie i NENT Group och innehavare av en (1) B-aktie i MTG fick en (1) B-aktie i NENT Group. MTG har uppgett att Lex Asea är tillämpligt. Mer information kommer om fördelning av anskaffningsutgiften. Bolaget har inkommit med begäran om Allmänt råd. Det här innebär alltså att det kommer att komma rekommendationer från Skatteverket om hur du ska dela upp ditt omkostnadsbelopp på MTG-aktierna. Håll koll på Skatteverkets Aktiehistorik, där publiceras all information rörande transaktioner som påverkar omkostnadsbeloppets beräkning.
 
Josef: Jag har två lägenheter som jag ligger back på, kan jag kvitta min förlust på bostadsrätterna mot mina aktievinster? Eller hur funkar det?

Johan Schauman: Hej Josef! Förluster på bostadsrätter är avdragsgilla till 50 procent mot andra kapitalinkomster. Notera dock att det kan vara annorlunda om bostadsrätterna inte är att räkna som privatbostad, det vill säga att de inte används av dig eller närstående för privatboende. Eftersom det bara framgick av frågan att det var två lägenheter och inte om du eller någon annan bor där ville jag slänga med den reservationen. 

Cenneth Lundholm: Är licensavgift för aktieprogrammet "Hitta Kursvinnare" avdragsgillt?

Johan Schauman: Hej Cenneth! Från och med 1 januari 2016 får du inte göra avdrag för förvaltningsutgifter. Du får inte dra av dem, även om de är utgifter för att förvärva eller behålla inkomster, det vill säga, nej det är inte avdragsgillt.

Johan H: Hej! Jag har en hel del pengar som uppskjuten reavinst från en bostadsförsäljning, som jag tänkte skatta bort. Hur ska jag tänka nu när det finns planer på att ta bort räntan på uppskovet?

Johan Schauman: Hej! Det är ju i allra högsta grad en privatekonomisk fråga som sträcker sig över mer än bara det rent krasst mest ekonomiskt rationella. Min erfarenhet från både privata sidan när jag jobbade som skatterådgivare på bank likväl som när jag jobbat på Skatteverket är att många som har möjlighet att välja föredrar att "bli av" med det hela, så att en kan lägga det till handlingarna. Dessutom vill en del inte lämna vidare en obeskattad vinst till nästa generation. Rent ekonomiskt finns det dock anledning att bevaka vad som händer på departementet med det förslag du nämner, det vill säga att räntan på uppskoven eventuellt ska tas bort. Jag vågar inte gissa vad utfallet ska bli, men du har alltid möjlighet att begära omprövning fem år bakåt, det vill säga att återföra vinsten så längt bakåt i tiden som möjligt. Då får du visserligen betala kostnadsränta räknat från det året fram till då du betalar, men samtidigt slipper du uppskovsräntan för alla de åren. För varje år du väntar tappar du mellanskillnaden, men om räntan sedan skulle tas bort känns det givetvis snopet. Därför är mitt råd att gå på vad som känns bäst, det vill säga att skjuta på skatten så länge det är möjligt, eller riva av plåstret och tänka på roligare saker (om du förstår hur jag menar).

Bosse: När kommer vinstskatten vid bostadsförsäljningar att avskaffas? Finns det någon tidsplan för detta?

Johan Schauman: Hej Bosse! Beskattningen av bostäder i allmänhet och fastigheter i synnerhet är en fråga som riksdagen ogärna velat göra drastiska förändringar i, oavsett regering. Det beror främst på att bostadsmarknaden och de lån som finns kopplade till den är en så stor del av hela Sveriges totala konsumentkreditstock. Dessutom handlar det ju om det privata boendet, där trygghet och förutsebarhet är extra viktigt. Givet allt detta tror jag personligen inte att ett slopande av vinstbeskattningen på bostäder är sannolikt med mindre att det är en del av en större skattereform, likt den på 90-talet. Ledsen att vara så oprecis men politik är svårt att sia kring.
 
Johan H: Går det att kvitta en aktieförlust i vanlig depå mot en vinst från en bostadsförsäljning – och vice versa?

Johan Schauman: Hej Johan! Du kan kvitta förluster på marknadsnoterade andelar mot andra kapitalinkomster, men förlusten ska först kvoteras till 70 procent. Till exempel om du har 50 000 kronor i total förlust på andelarna så får du kvitta 35 000 kronor mot bostadsvinsten.

Författare Redaktionen