Aktiespararna

Experter: Då bottnar kronan

Av Annelie Östlund
11 januari 20236 min lästid
Svensk handel dignar under tyngden av en svag krona. Men nu tror experter att den svenska valutan kan hämta sig en aning under året. ”Kronan borde kunna stärkas runt 10 %”, säger SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist.

Medan stora börsnoterade exportbolag gynnas av en svag krona, innebär den kostnadsökningar för företag som importerar varor och säljer vidare i Sverige – i stort sett hela det svenska handelskollektivet.

Börsnoterade hemmafixarkedjan Clas Ohlson meddelade i måndags att butiksförsäljningen i december ökade med ett par procent, men att bolaget drabbas fortsatt negativt av ”höga inköpspriser, transportkostnader och en svag svensk krona”.

Hemelektronikkedjan Kjell & Company, som börsnoterades så sent som hösten 2021 och sedan dess har backat närmare 40 % från teckningskursen, är ytterligare en aktör som drabbas hårt av den svaga kronan och starka dollarn. Detta då nästan all produktion av hemelektronik sker i Asien och handlas i dollar.

”En svag krona är negativ för oss. Även om vi köper i euro av distributörer i Europa – eller om vi köper i svenska kronor – så har ju distributörerna i sin tur köpt sina varor i dollar. Och även om vi också har försäljning i Danmark och Norge så sker huvuddelen av försäljningen – cirka 60 % – i Sverige”, säger Kjell Groups vd Andreas Rylander.

Även Viaplay group, som köper amerikanskt innehåll i dollar och primärt säljer i Norden, är en aktör som drabbas. I rapporten för tredje kvartalet skriver bolaget att ”den starka US dollarn påverkar även de långsiktiga målen”.

Experterna menar att kronan ska upp

Men under innevarande år kan dessa företag få en viss respit. Den svenska kronan ska upp, menar experter.

”Det är väldigt svårt att prognostisera, men kronan är ungefär 10 % för svag nu och bör kunna stärkas under andra halvan av 2023”, säger SEB:s seniorekonom Robert Bergqvist och räknar upp fyra ”krafter” som i dagsläget påverkar den svenska kronan.

  • Dollarn har stärkts beroende på att amerikanska centralbanken har gått snabbare fram med sina räntehöjningar jämfört med centralbanken i Sverige (och även ECB i euroområdet). Och när kronan tappar mot dollarn brukar kronan även tappa mot euron.
  • Den globala riskaversionen gynnar dollarn och missgynnar små valutor som kronan.
  • Energiproblematiken innebär att Sveriges (och även euroområdets) konkurrenskraft försämras vilket pressar kronan.
  • Sverige dras med en ”extra bostadsriskpremie” på grund av risken för krasch på bostadsmarknaden. Utländska placerare drar öronen åt sig vilket drabbar den svenska kronan.

Frågan är om någon av dessa fyra krafter kommer att ändra riktning under innevarande år.

”Dollarn har redan tappat lite i värde i början av året och vi tror att det kommer att fortsätta på grund av att andra centralbanker höjer räntan mer, och att Fed kan komma att börja sänka räntan mot slutet av året. Det borde innebära att dollarn tappar i värde och att kronan stärks relativt”, säger Robert Bergqvist.

Hur riskaptiten kommer att utvecklas är i princip omöjligt att spå.

”Vi har ett pågående krig i Ukraina och stora politiska risker som hotar att hämma tillväxten.”

När det gäller den tredje ”kraften” – energiproblematiken – hoppas Robert Bergqvist på en vändning.

”Förhoppningsvis kommer vi att vidta mått och steg som gör att vi är bättre förberedda inför nästa vinter. Det skulle tala för att kronan stärks.”

Bostadspriserna kommer enligt SEB:s prognoser fortsätta att falla under första halvåret fram till sommaren.

”Det innebär att kronan kommer att möta motvind från bostadsmarknaden under första halvåret, men att priserna sedan stabiliseras”, säger Robert Bergqvist.

Så var landar kronkursen?

”Vår prognos är att en dollar ska kosta 9,70 kronor i slutet av året jämfört med runt 10,41 kronor idag, och att euron som idag kostar 11,18 kronor ska hamna på 10,45 kronor.”

Handelsbankens valutastrateg Lars Henriksson tror också att kronan ska stärkas en aning, men tror inte på några stora rörelser.

”Jag tror inte det blir en jätteförstärkning av kronan, men ett par procent mot euron borde det kunna bli.”

Precis som Bergqvist pekar Henriksson på att kronkursen är svårprognostiserad.

”Den beror på flera saker – som hur mycket Riksbanken och ECB kommer tvingas höja räntorna för att få bukt med inflationen. Och hur Riksbankens framtida räntehöjningar påverkar fastighetsmarknaden och bopriserna.

Lars Henriksson påpekar att Riksbanken har ett begränsat handlingsutrymme.

”Höjer de räntan mycket mer från nuvarande nivåer kan det bli en katastrof på fastighets- och bomarknaden. Men ECB brottas med en liknande problematik. Höjer ECB för mycket blir det katastrof för länder med höga statsskulder – som Italien.”

I det korta loppet talar också börsuppgången under årets första dagar för en kronförstärkning.

”Kronan utvecklas ofta i linje med riskmarknader. När börsen går upp brukar kronan gå starkt. Och nu har ju börsen gått upp en del så jag tror att vi får se en förstärkning mot euron den närmaste veckan”, säger Henriksson.

Kjell Groups vd Andreas Rylander skulle välkomna en kronförstärkning.

”Det vore positivt för oss, och för handeln i Sverige i allmänhet, men att svara i exakta siffror hur det skulle påverka är svårt eftersom effekten av valutaförändringar inte slår igenom dag ett. Det slår inte heller igenom samtidigt för alla varor vi säljer - vissa artiklar snurrar snabbt och andra långsamt.

Dela med dig