Aktiespararna

Experterna: ”Osäkert på börsen”

Av David Flatbacke-Karlsson
10 september 20183 min lästid

Den politiska spelplanen har förändrats totalt och turbulens i samband med regeringsbildningen kan ge aktiemarknaden stryk.
 Utgången av de kommande veckorna är det som avgör, säger finansanalytikern Peter Malmqvist.
Aktiespararens analytiker Carl-Henrik Söderberg är dock inte lika pessimistisk.

Riksdagsvalet blev en riktig rysare. Det rödgröna blocket fick 40,6 procent av rösterna medan Alliansen stannade på 40,3 procent. Sverigedemokraterna har fått närmare 18 procent av rösterna och får en tydlig vågmästarroll.

Hur regeringen nu ska bildas framöver är högst oklart. Det kan komma att leda till volatilitet på börsen, menar en ansedd expert.

– Det är fortsatt osäkerhet för börsen. Utgången av de kommande veckorna blir avgörande, säger finansanalytikern, tillika chef för Analysguiden, Peter Malmqvist.

I det korta perspektivet tror han dock inte att det ovissa, parlamentariska läget kommer att få så stora effekter på framfarten på aktiemarknaden.

– Men om det händer något så är det på nedsidan, säger Peter Malmqvist.

Peter Malmqvist betonar också att resultatet i riksdagsvalet knappast kommer att sänka en redan svag krona särskilt mycket ytterligare.

– Den kommer inte att påverkas så mycket. Det handlar om Riksbanken och räntan. Men om något inträffar så blir det, precis som när det kommer till börsen, på nedsidan, säger han.

Carl-Henrik Söderberg, analytiker på Aktiespararen, hur ser du på valutfallet ur ett börs- och valutaperspektiv?

– Valresultatet bekräftar som väntat ett nytt och komplicerat politiskt läge och svaret på hur Sverige ska styras framöver får vi vänta på. Vi kan dock konstatera att det ser det ut som att en moderatledd alliansregering är det mest sannolika utfallet i dagsläget. Samtidigt innebär partiernas brist på samsyn på relationen till SD att risken för regeringsombildningar och extraval förblir hög de närmaste åren.

– Det är självklart en stökig situation men sammantaget bör de finansiella marknaderna trots allt inte sätta en högre politisk riskpremie på den svenska marknaden mot bakgrund av en tradition inom svensk politik att kunna nå breda överenskommelser vid kriser samt att de svenska statsfinanserna är starka. Till följd av detta tror jag inte att valutfallet kommer ha någon större påverkan på den svenska börsen eller innebära en ytterligare kronförsvagning.

Givet statsfinanserna, borde det inte finnas möjlighet till en mer expansiv finanspolitik?

– Jo, den möjligheten finns absolut. Ser vi till den svenska statsskulden är den ur ett internationellt perspektiv låg och Sverige hör till de EU-länder som har allra lägst offentlig skuldsättning. Frågan är huruvida en ny svensk regering kommer att ta tillfället i akt att stimulera ekonomin ytterligare genom att besluta om skattesänkningar samt att statliga investeringar finansieras via upplåning och samtidigt avskaffa överskottsmålet för statsbudgeten.

– Kombinationen skulle vid ett sådant scenario innebära en chans att lyfta tillväxten ytterligare över EU-snittet och därmed borde vi kunna få se en starkare svensk krona på lite längre sikt.

Dela med dig