Aktiespararna

Favoritaktien att äga 2023 - experternas val

Av Redaktionen
8 mars 20236 min lästid
Från vänster: Aktiespararnas analytiker: Cristofer Andersson, Robert Andersson och Carl-Henrik Söderberg. .
Tre aktier som är analytikernas absoluta favoriter att ha i portföljen i år.

Vilken är din favoritaktie att äga 2023?

Den frågan har vi ställt till några av våra egna analytiker!

Fast innan vi lämnar över ordet till våra analytiker, vill vi vara tydliga med att vi på Aktiespararna förespråkar en diversifiering i portföljen och att man äger aktier i flera sektorer, med olika egenskaper och kvaliteter. Det är aldrig bra att lägga alla sina ägg i samma korg.

Med det sagt så hoppas vi att våra analytikers svar på frågan ovan ska hjälpa er i börsdjungeln.

Först ut är Aktiespararnas analytiker Robert Andersson. Han har valt en storbank som varit särskilt populär hos småsparare på sistone – mycket med tanke på att aktien föll flera procent efter att banken presenterade sin fjärde kvartalsrapport och flera såg då chansen till ett bra köptillfälle.

Robert Anderssons val och motivering:

"Om jag ska välja en aktie att äga 2023 hade valet fallit på Handelsbanken. Under de senaste månaderna har börsen gått starkt medan räntan också har tagit ett skutt uppåt, det skapar nedåtrisker på börsen. Bankerna är några av få bolag som bör kunna stå emot de stigande börserna relativt väl."

"Handelsbanken betraktas ofta som en premiumbank, och med rätta tycker jag. Med sin klara huvudsakliga exponering mot svenska bolånetagare ser jag riskerna som begränsade just nu, då jag ej räknar in en stor bopriskrasch. Aktien värderas kring p/e 9,3 på årets förväntade vinst och med drygt 7,6% direktavkastning. Det är attraktivt i dagens osäkra börsläge."

"Riskfritt är det dock inte. När räntorna pressats upp har bankernas inlåningsmarginal skjutit i höjden och ökat bankernas resultat, något som även borde påverka positivt under första halvan av 2023. Vad som mer påverkar är dock utlåningsmarginalen som i stället har pressats under året. När hushållens räntekostnader ökar har man uppenbart velat förhandla sina räntor allt hårdare och faktum är att bankernas bolånemarginal nu är nere på den lägsta nivån på 10 år, det innebär sannolikt utmaningar när jämförelsekvartalen innehåller ganska höga räntenivåer. Dessutom ökar kostnaderna snabbt just nu i banken, något som marknaden oroar sig över. Sammantaget känns dock banken som en attraktiv exponering på en ränteosäker börs."

Näst på tur är Aktiespararnas analytiker Cristofer Anderson. Han har valt en defensiv och stabil pjäs som hittas inom bredbandsbranschen.

Cristofer Anderssons val och motivering:

"Jag befarar att det kommer bli värre innan det blir bättre för konsumenterna, inte minst på grund av hur den nya riksbankschefen, Erik Thedéen, tydligt aviserat att han inte kommer vika sig i kampen mot inflationen."

"En mindre plånbok borgar för att utgifter ses över – vilka kan och vilka kan inte dras in på? En utgift är bredbandsabonnemanget och bedöms vara bland den sista som ett hushåll drar in på. I den uppkopplade värld vi lever i är bredband något som är mer eller mindre livsnödvändigt."

"Utsedd till årets bästa bredbandsleverantör flera år i rad, bland annat för bra, snabb och pålitlig service tillika produkt, är Bahnhof. Bolaget har under näst intill alla år visat att de förmår växa med god lönsamhet. Vidare är grundaren fortsatt VD och största ägare."

"2022 och 2023, men även 2024, kommer inte spegla det tidigare decennium av tillväxt, expansion med mera som Bahnhof och ”alla” andra bolag haft. Nu råder nya spelregler där minusräntor, gratis pengar, starka konsumenter med mera är borttagna. Självklart kommer Bahnhofs marginaler och därmed lönsamhet påverkas, men påverkan bedöms vara mer av marginell art då bolaget erbjuder just en essentiell produkt."

"EV/EBIT 16,4 och P/E 23,5 kan låta dyrt, men studerar man istället EV/FCF (bolagets värde skuldjusterat i relation till det fria kassaflödet) handlas aktien till 15,1, även det långt under såväl det fem- och sju- som tioåriga snittet. Addera till detta att bolaget sitter på en nettokassa och är tillräckligt konfident över 2023 att man även genomför en extrautdelning om 50 öre/aktie i år. Denna tillsammans med den ordinarie (höjda) utdelningen om 1,25 kr per aktie gör att bolaget handlas en direktavkastning om 4,5 %. Det sägs att ”cash is king” – varför då inte investera i en kassaflödesmaskin."

Carl-Henrik Söderbergs val och motivering:

"Givet den stora dos osäkerhet som just nu råder kring ränta, inflation och konjunktur är valet av Bahnhof klokt med tanke på den ocykliska verksamheten med tillsynes goda tillväxtmöjligheter. Jag väljer att kliva snäppet längre ut på riskskalan."

"Att mitt val faller på det lite defensiva verkstadsbolaget Assa Abloy beror på flertalet faktorer. Dels för att två tredjedelar av omsättningen är mot service och eftermarknad. Intäkter som tickar in utan att påverkas nämnvärt av vad som händer i ekonomin. Stabila kassaflöden med god lönsamhet. Marknadspositionen är också stark och möjligheten att kompensera högre kostnader ser fortsatt robust ut."

"Jämför vi med konkurrenter så handlas aktien till en värderingspremie på 10 % mot tidigare 20 %. Värderingen är även under femårssnittet och långt ifrån andra klassiska kvalitetsaktier inom sektorn. Sannolikt stör exponeringen mot den svaga byggindustrin men Assa Abloy bör inte ses som en vanlig underleverantör till byggmarknaden, där tycker vi marknaden överdriver oron."

"Visst, kanske inte det roligaste valet men jag tror att man som investerare kommer bli belönad under året för att hitta kvalitativa bolag som klarar att växa och bibehålla lönsamhet, även på en lite svagare marknad. Undertecknad argumenterar för att Assa Abloy just är ett sådant."

Aktietips

Dela med dig