Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-02

Fisher Investments Norden granskar guld som säkring i portföljen

wysiwyg_image

Guld har stigit hittills i år, medan börserna har backat världen över. Betyder det att guld är ett bra val för att diversifiera portföljen? Fisher Investments Norden tittar på många olika investeringar och strategier för att undersöka vilka tillgångar som kan vara bra att ha i portföljen under en rad olika marknadsförhållanden. Kommentatorer som vi bevakar hävdar att guld är toppen som säkring i portföljen när det är hög inflation och finansiell stress – när andra tillgångar tar stryk stiger guld. Men enligt våra analyser kan man inte lita på att guld ger det här skyddet.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Kommentatorer som vi bevakar hävdar att guld ligger bra till nu på grund av kriget och inflationen. Guld har ju gått bra hittills i år, så det ser ut att stämma. Men om man bara tittar på i år riskerar man att missa en del faktorer som är värda att beakta, enligt Fisher Investments Nordens analyser. En sådan faktor är valutaeffekter. Eftersom guld handlas i dollar på de globala marknaderna, och dollarn har stärkts mot kronan i år, kommer en stor del av guldets goda utveckling för svenska investerare i själva verket från den starka dollarn. Räknat i kronor har guld stigit 11,6 procent i år till slutet av augusti, men räknat i dollar har guld backat 5,0 procent samma period. Hittills i år har svenska investerare gynnats av valutaeffekterna, men kan man lita på att det håller i sig?

När Fisher Investments Nordens analyserar marknadshistorien visar det sig att guld inte alltid har säkrat mot inflationen eller börsras. Sett över de senaste 26 åren har guld haft en minst sagt blandad prestanda som inflationssäkring. Från 1996 fram till juli 2022 har det harmoniserade konsumentprisindexet stigit under 202 månader. Men guld steg bara under 112 av de månaderna – 55,4 procent av gångerna. Rent statistiskt är korrelationskoefficienten mellan guld och inflationen 0,07. Korrelationskoefficienten är ett statistiskt mått på riktningsförhållandet mellan två variabler. En korrelation på 1,00 innebär att de rör sig åt samma håll varje månad, och -1,00 att de rör sig åt exakt motsatt håll. En korrelation på noll (eller nära noll) tyder på att det inte finns något samband mellan variablerna. Guld har inte heller stigit automatiskt under björnmarknader (långa och oftast fundamentalt drivna börsnedgångar på minst 20 procent). Under de sju senaste björnmarknaderna på indexet MSCI World steg guld bara under tre av dem. Så enligt oss är guld överskattat som portföljsäkring.

När Fisher Investments Norden analyserar guld ur ett längre perspektiv blir det tydligt att det är överskattat. Mätt från 1973, då USA:s guldmyntfot sänktes, är den årsberäknade avkastningen från guld 8,7 procent, att jämföra med 10,2 procent från globala börser under samma period. Guld är även volatilare än aktier. Standardavvikelsen, ett mått på hur mycket ett värde tenderar att avvika från dess genomsnitt, är 25,4 procentenheter för årsavkastningen från guld, jämfört med 19,6 procentenheter för aktier. Med andra ord hamnade runt 68 procent av avkastningen från guld över 12-månadersperioder inom ±25,4 procentenheter från genomsnittet, och det är 5,8 procentenheter bredare än för aktier. Så avkastningen från guld har inte bara varit lägre än från aktier historiskt sett, den har även varit mer varierad. Enligt oss gör detta guld mindre lämpligt för investerare som är ute efter långsiktig avkastning för att finansiera pensionen, eftersom det kan ge dem sämre förutsättningar att nå sina finansiella mål.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Utöver gulds relativt svaga historiska utveckling visar våra analyser även att guldpriset gärna spurtar eller svackar under långa perioder – ibland flera årtionden. Räknat i dollar, eftersom det är den valutan som guld handlas i på världsmarknaden, steg guld under hela 1970-talet med dess höga inflation (och spädde på guldets rykte som ett skydd mot inflationen), men stagnerade sedan under de två följande decennierna. År 2001 började guldpriset stiga igen, men det var först den 21 januari 2008 som den föregående toppnoteringen från 21 januari 1980 överträffades – exakt 28 år senare – och fortsatte att stiga till nya toppar fram till 2011, för att sedan gå in i en ny svacka. I juni 2020 var den uppe på 2011 års nivåer igen, men har gått hackigt men i stort sett sidledes sedan dess. Så investerare måste i princip vara experter på att tajma marknaden och skickliga prognosmakare för att haka på när guld vänder uppåt, enligt oss. Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet löper investerare lika stor risk att haka på guld när det är på väg ner som när det är på väg upp.

Låt oss nu se på varför guld tenderar att sacka efter på lång sikt och svaja så vilt. Den här ädelmetallen är i slutändan en råvara, och priset på den beror på tillgång och efterfrågan. Tillgången på guld må vara begränsad, men vi har konstaterat att efterfrågan kan variera rejält och bero mer på sentimentet (köparnas humör) än dess kommersiella bruk. Så guldpriset är relativt känsligt för nycker, och det gör guld mindre attraktivt som värdebevarare. Aktier, å andra sidan, ger investerare en del i bolagets vinster. Vi har konstaterat att bolagsvinster tenderar att växa med tiden, sett överlag till de breda aktiemarknaderna globalt. Eftersom guld i sig inte har någon förmåga att generera vinst eller sätta priser är aktier ett bättre långsiktigt alternativ för att säkra mot inflationen enligt oss.

När Fisher Investments Norden granskar gulds historiska utveckling och volatilitet hittar vi inget som får oss att vilja lägga det i portföljen.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, ett privat aktiebolag bildat i Luxemburg, är registrerat tillsammans med dess handelsbeteckning Fisher Investments Europe hos Registre de Commerce et des Sociétés (”RCS”) med nummer B228486. Fisher Investments Europe står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”) och har sitt huvudkontor på: K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. Fisher Investments Europe delegerar delar av den dagliga investeringsrådgivningen, portföljförvaltningen och handelsfunktionerna till dess koncernbolag.

Detta dokument utgör Fisher Investments Europes allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Europe ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer.


Källa: FactSet, per 2022-09-15. Påstående baserat på indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelningar, och guldpriset per troy ounce i kronor, 2021-12-31 till 2022-08-31.

Källa: FactSet, per 2022-09-15. Guld, dollar och kronor per troy ounce, 2021-12-31 till 2022-08-31.

Källa: FactSet, per 2022-09-15. Påstående baserat på den månatliga förändringen i procent av harmoniserat KPI och guldpriset i kronor per troy ounce, januari 1996 till juli 2022.

Ibid.

Ibid.

Källa: FactSet, per 2022-09-15. Korrelation mellan den månatliga procentenhetsförändringen av harmoniserat KPI och den månatliga procentuella förändringen av guldpriset i kronor per troy ounce, januari 1996 till juli 2022.

Källa: FactSet, per 2022-09-15. Påstående baserat på indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelningar, och guldpriset per troy ounce i kronor, 1972-12-31 till 2022-08-31.

Källa: FactSet, per 2022-09-15. Indexet MSCI World, avkastning med nettoutdelningar, och guldpriset per troy ounce i kronor, 1972-12-31 till 2022-08-31.

Ibid.

Källa: FactSet, per 2022-09-15. Guld, dollar per troy ounce, 1969-12-31 till 2022-08-31.

Ibid.

Ibid.