Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-01-05

Fisher Investments Norden tittar närmare på dagens ”höga” aktiepriser

wysiwyg_image

Den globala aktiemarknaden har återhämtat sig rejält efter bottennoteringen i slutet av mars, men den har ännu inte nått upp till nivåerna innan coronakrisen.[i] Trots detta har indexet MSCI Worlds P/E-tal – som mäter aktiepriser i förhållande till företagsvinster – nått sin högsta notering på 20 år.[ii] Detta faktum och andra typer av mätvärden har fått många ekonomiska förståsigpåare att varna för att aktiekurserna har stigit för snabbt och för mycket sedan slutet av mars – och att en ny nedgång är att vänta. Fisher Investments Nordens research pekar på flera hål i den här teorin.

Det finns två olika typer av P/E-tal. Båda delar aktiekursen med ett mått på företagets vinst. Varför? När man äger en aktie äger man också en del av företagets framtida vinst. Genom att bara titta på aktiekursen kan man alltså inte se om aktien är dyr eller billig. Man måste mäta hur mycket man betalar för varje krona man får i vinst. P/E-tal försöker göra precis detta.

Den ena typen av P/E-tal är bakåtblickande och delar aktiepriset med föregående års vinst. Den andra typen är framåtblickande och delar aktiepriset med analytikernas uppskattade vinst för nästa år. Vissa experter anser att det bakåtblickande P/E-talet är mer praktiskt eftersom det mäter faktiska resultat, inte uppskattade resultat (som kan vara kvalificerade gissningar med tanke på 2020 års mycket ovanliga ekonomiska bergochdalbana). Andra föredrar det framåtblickande P/E-talet eftersom aktiemarknaden är framåtblickande (en allmänt accepterad teori bland investerare), så det bakåtblickande P/E-talet är lika med gamla nyheter som förmodligen redan återspeglas i aktiekursen. Oavsett vilket tal man använder sig av så ser det inte bra ut just nu. I skrivande stund är indexet MSCI Worlds bakåtblickande P/E-tal 23,3 – den högsta noteringen sedan december 2001.[iii] Det framåtblickande P/E-talet låg på 21,2 i augusti, den högsta noteringen sedan april 2001.[iv] Oavsett vilket P/E-tal man använder så pekar alla tecken på att aktier globalt sett är för dyra.

Men enligt Fisher Investments Nordens synvinkel så är P/E-tal inte särskilt användbara när det gäller prognoser, särskilt i efterdyningarna av en björnmarknad. Björnmarknader innebär stora nedgångar på börsen, ofta med 20 procent eller mer, och ofta med identifierbara fundamentala orsaker. Historiskt sett går björnmarknader också hand i hand med en bredare ekonomisk lågkonjunktur. Lågkonjunkturer innebär vanligtvis att företagens vinster sjunker avsevärt. Men en björnmarknad är ofta över innan lågkonjunkturen vänt uppåt.[v] Det innebär att en ny tjurmarknad ofta tar vid när företagsvinsterna fortfarande är låga.[vi] I många fall fortsätter företagsvinsterna att vara negativa under de första kvartalen av en tjurmarknad.[vii]

När aktiekurserna stiger samtidigt som företagsvinsterna är negativa blir P/E-talet uppblåst. Det här är enkel matematik: En större täljare delat med en mindre nämnare ger ett högre tal. Enligt vårt synsätt påverkas bakåtblickande P/E-tal mest av detta eftersom de inte använder de framtida, förväntade företagsvinsterna. Men det framåtblickande P/E-talet är också problematiskt, som aktuella data visar. Vi tror att detta beror på att få förväntar sig att företagsvinsterna ska återhämta sig direkt. Förväntningarna på företagsvinster (såsom de vi använder från FactSet) från extremt låga nivåer är i allmänhet blygsamma.

Fisher Investments Nordens research visar att det är normalt för P/E-talen att nå höga nivåer under en tjurmarknads tidiga skede, innan bättre företagsvinster stabiliserar P/E-talen på lägre nivåer. Enligt vårt synsätt måste man räkna in den här tendensen i analysen. Annars finns det risk för att man överfokuserar på täljaren (aktiepriserna) utan att ta hänsyn till företagsvinsternas trender och huruvida de är tillfälliga. Ställ dig själv frågan: Är aktier verkligen övervärderade idag om priserna återspeglar en förväntning att företagsvinsterna kommer att återhämta sig under de kommande åren? Kan det vara så att aktiemarknaden beter sig som den vanligtvis gör – alltså som en ledande indikator?

P/E-tal kan vara praktiska på många sätt. Ibland kan de återspegla sentiment på ett bra sätt, särskilt om de når extrema höjder mot slutet av en tjurmarknad. I dessa fall kan de peka på att investerare är alltför optimistiska och inte tillräckligt uppmärksamma på en potentiell lågkonjunktur. Men under en tidig tjurmarknad är extrema P/E-tal bara en funktion av en egenhet i beräkningen, och vi rekommenderar att investerare som har långsiktig tillväxt som mål inte lägger alltför stor vikt vid dem.
 

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

 

[i] Källa: FactSet, per 2020-11-13. Påståendet baserat på avkastningen från indexet MSCI World, med nettoutdelningar, i SEK.

[ii] Ibid. Påståendet syftar på indexet MSCI Worlds P/E-tal.

[iii] Ibid. Bakåtblickande P/E-tal enligt indexet MSCI World, från 2001-12-31 till 2020-11-11.

[iv] Ibid. Framåtblickande P/E-tal enligt indexet MSCI World, från 2001-04-30 till 2020-11-11.

[v] Ibid. Påståendet baserat på nettoavkastning enligt indexet MSCI World från 1969-12-31 till 2020-10-31. Ekonomiska cykler enligt US National Bureau of Economic Research, Bank of England och euroområdets Centre for Economic Policy Research. 

[vi] Ibid. Påståendet baserat på avkastning enligt S&P 500 i USD, samt vinst per aktie på kvartalsbasis. Avkastning enligt S&P 500 används istället för globala eller europeiska datauppsättningar på grund av tillgängliga data. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

[vii] Ibid. Angivet i amerikanska dollar. Valutafluktuationer mellan dollarn och kronan kan leda till högre eller lägre avkastning.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.