Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-11

Fyndläge i industriaktien

wysiwyg_image

Missade du förra veckans inlägg "En vinnande strategi"? Läs det här

Allmän reflektion

Börsåret 2018 har börjat bra.

Index har stigit på bred front och flera av portföljbolagen presterar mycket väl. De nyinköpta bolagen Fagerhult och Alimak har också bidragit till portföljutvecklingen.

Även Dometic fortsätter sin imponerande uppåttrend.

En liknande rörelse ser vi i Avanza och i Inwido. Att dessa aktier nu har vaknat till liv är positivt – särskilt efter det svaga året 2017. 

Efter en stark start har teknikhandelskoncernen Indutrade seglat upp som portföljens största innehav. Bolaget får fler och fler köprekommendationer – senast idag från Affärsvärlden.

Trenden är stark och Indutrade ligger helt rätt i såväl konjunkturen som i affärsstrategin.

Att allt fler får upp ögonen och tar rygg på Korta Portföljen är också mycket trevligt.

Går det för bra?

Efter den starka inledningen på börsåret 2018 börjar fler och fler placerare undra om det inte går för bra på aktiemarknaden just nu.

Att få en hel årsavkastning första börsveckan hör självklart till ovanligheterna – men vi tror samtidigt att det finns fortsatt stora möjligheter för den aktive och selektive investeraren. 

Sannolikt kommer börsuppgången, sett som förändringstakten, att lugna ned sig framöver, men det innebär inte nödvändigtvis att kurserna kommer att falla. Tvärtom.

Allt som allt är det en god miljö att vara investerare i och vi har många spännande placeringsteman inför 2018.

I förra uppdateringen av Korta Portföljen skrev vi om vår positiva makrosyn på Europa och vi väljer därför att plocka in mer exponering mot temat i form av OEM International.

OEM International

 • Vi tar en inledande position i teknikhandelskoncernen OEM International på 185 kr
 • Aktien är noterad på Stockholmsbörsen och ingår i Mid Cap-segmentet
 • Koncernen är mycket välskött och rörelsen utvecklas i rätt riktning
 • Marknadspositionen är god och den geografiska Europa-mixen lockar
 • Orderingången är samtidigt stark och vi tror på positiva överraskningar i bokslutet som presenteras den 15 februari
 • Värderingsmässigt står koncernen ut som attraktiv i sektorn – främst i jämförelse med Indutrade, men även mot Addtech och Lagercrantz
 • På rullande 12-månader handlas aktien till ett p/e-tal på runt 19,7x mot Indutrades cirka 25x
 • OEM är dock väsentligt mindre: OEMs börsvärde uppgår till cirka 4,3 miljarder kronor vilket kan jämföras med Indutrades börsvärde på 28,5 miljarder kronor
 • Den mindre storlek gör också bolaget mer agilt, vilket vi bedömer som positivt
 • Med en stark intäkts- och resultattillväxt i ryggen och spännande framtidsutsikter köper vi därför in aktien till Korta Portföljen med en horisont på 3-6 månader
 • Riktkursen sätts till 212 kronor och köpet motsvarar 5 procent av portföljvärdet
 • Observera att likviditeten i aktien är begränsad och köp önskad position över tid
wysiwyg_image

Nivåer kring 175 kronor i OEM-aktien bevakas noga ur ett tekniskt perspektiv

ICA Gruppen

 • Vi väljer att öka innehavet i ICA Gruppen på 297 kr
 • Decemberförsäljningen visar på fortsatt styrka i basaffären
 • Aktien tenderar att säsongsmässigt ha en stark period mellan januari-augusti
 • Förhoppningsvis blir det en repris på det här säsongsmönstret igen
 • Även potential för utdelningshöjning finns – marknaden räknar med 11 kronor per aktie, men vi ser möjligheter för 11,50 kronor per aktie i utdelning
 • I bästa fall skulle 12 kronor i utdelning per aktie vara möjlig med en något högre utdelningsandel, men i dagsläget är det inte vårt huvudscenario
 • Vi bedömer att en utdelningshöjning skulle kunna vara kursdrivande (vilket även marknadens förväntning om 11 kronor per aktie utgör från 10,50 förra året)
 • En rad redovisningstekniska förändringar i IFRS för 2018 kommer att få ICAs redovisade vinst att stiga ”på pappret” under 2018 jämfört med 2017
 • IFRS-förändringen kan påverka ”y-o-y”-jämförelser och därmed gynna aktien
 • Allt som allt är vi fortsatt mycket positiva inställda till ICA-aktien och ”sizar” följaktligen upp innehavet till 9 procent av portföljvärdet
wysiwyg_image

Dometic

 • Vi väljer att sälja halva innehavet i Dometic efter att riktkursen på 90 kronor är nådd, en uppgång på över 30 %
 • Vi plockade in aktien första gången i augusti och fyllde sedan på innehavet i slutet på oktober
 • Kurspotentialen från nuvarande nivåer bör vara begränsad och då vi ser några orosmoln torna upp sig anser vi risk/reward inte tillräckligt lockande för att innehavet ska få utgöra en så pass stor andel av portföljen

Vi ser primärt fyra risker i Dometic-caset

1. Den amerikanska konsumenten: Med nollräntor och låga energipriser har det inneburit mer kvar i plånboken och därmed större konsumtionsutrymme för de amerikanska hushållen. Konsumtionen har tidigare varit en viktig tillväxtdrivare i ekonomin, precis som vi nu ser i framför allt Europa som ligger efter i USA i konjunkturcykeln. Den köpglada amerikanska konsumenten har exempelvis avspeglats i rekordhög bilförsäljning men också på RV-marknaden (husbilar och husvagnar)

  • Det har varit den bästa av världar men med en amerikansk centralbank som stramar åt penningpolitiken alltmer (därmed mindre billiga krediter), trots fortsatt dämpad löneinflation, samtidigt som oljepriserna kommit tillbaka med kraft kommer det slå tillbaka på hushållens plånböcker och därmed i förlängningen även ha en negativ påverkan på efterfrågan på Dometics produkter
  • USA är den marknad som driver Dometics försäljning allra starkast för tillfället men frågan är när och hur mycket ovan nämnda faktorer kommer förändra köpbeteendet hos Dometics kunder och är således en risk för den organiska tillväxten i bolaget

  2. Skuldsättningen: Som efter det senaste förvärvet skjutit i höjden. Skulle den organiska försäljningen börja visa tendenser på att börja mattas av finns det ingen större möjlighet att upprätthålla tillväxten i bolaget via förvärv med en nettoskuld i relation till ebitda på 3,3x, vilket är en väldigt hög siffra. Visst kan man argumentera för att en stark kassagenerering på sikt kommer få ned den siffran men det begränsar oavsett förvärvsförmågan på kort och medellång sikt och den nya förvärvsorienterade vd:n kommer få fokusera mer på att integrera nya förvärv istället för att leta nya bolag att lägga vantarna på

  3. Högre råvarupriser: Råvarupriserna fortsätter att stärkas och det här pressar marginalerna i Dometic då det innebär ökade råmaterialkostnader. Lyckas bolaget få igenom prishöjningar som motsvarar kostnadsökningen? Det finns med andra ord risk för besvikelser på marginalsidan närmaste kvartalen

  4. Förvärvsintegrationen: Det nyligen genomförda förvärvet är en stor anledning till den kursrusning vi sett i Dometic. Förvärvet förväntas även ge en rejäl skjuts till vinsttillväxten. Men samtidigt bör vi beakta risken för att integrationen av den nya verksamheten möter problem. Hur det spelas ut vet vi inte i dagsläget, men med en aktiekurs som börjar bli prissatt för perfektion tycker vi ändå att det är värt att ha i åtanke 

   wysiwyg_image

   Kraftig uppgång på kort tid i Dometic-aktien

   Å andra sidan…

   • Precis som vi skrev föregående vecka bör vi inte negligera en stark trend i en aktie. Och tajmingaspekten med ovan nämnda risker är såklart väldigt svår så sannolikheten att vi är för tidigt ”på pucken” finns där och därför väljer följaktligen att enbart banta ner innehavet
   • Då ingen vidare multipelexpansion heller har ägt rum, den stora kursuppgången till trots, ser värderingen med p/e 15 och ev/ebit på 12 på 2018 års siffror helt ok ut
   • Den nytillträdde vd:n har precis köpt en hel del aktier i bolaget vilket ger ett positivt signalvärde
   • Därför väljer vi att alltjämt behålla en del av innehavet i portföljen och höjer ritkursen för det återstående innehavet till 100 kronor

    

   wysiwyg_image

   Om den kortsiktiga portföljen

   Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

   Syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för våra medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

   Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

   Portföljuppdatering sker varje torsdag på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

   Tala om vad ni tycker

   Tala om vad ni tycker

   Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.