Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-30

Grundskola: Att tänka på vid aktieköp - Del 5

wysiwyg_image

Vill du läsa del 1 igen? Klicka här

Den tekniska analysen arbetar enbart med analys av själva aktiens rörelser. De tekniska analytikerna försöker förutsäga i vilken riktning marknaden eller en viss aktie ska gå, baserat på historiska rörelser och mönster. Att fundamental och teknisk analys inte är samma sak har stor betydelse, främst i ett kortare perspektiv.

Den tekniska analysen mäter den aggregerade psykologin på marknaden och i enskilda aktier.

Människan är ett flockdjur, vilket märks i vårt beteende genom att vi mycket ofta gör något bara för att någon annan just gjort samma sak och i en grupp gärna låter oss bli påverkade av andra. Detta flockbeteende kan avläsas i diagram över aktiers och olika marknaders rörelser och ger de tekniska analytikerna signaler att agera på.

Grundläggande är att man inte bör köpa en aktie som ligger i en nedåtgående trend, oavsett hur bra det bakomliggande företaget än ser ut. Vänta därför tills trenden har vänt. Även kortsiktiga placerare bör ta hänsyn till den längre trenden. Att handla kortsiktigt när den längre trenden är nedåtriktad leder sällan till ett bra utfall.

Så här kan du agera när den fundamentala och tekniska analysen för en aktie pekar åt olika håll:

1. Den fundamentala analysen anger köp medan trenden är nedåtriktad:

Avgörande är om du är lång- eller kortsiktig. Om du är kortsiktig eller vill köpa aktien så billigt som möjligt bör du avvakta. Ha aktien under bevakning tills trenden vänt. Den riktigt långsiktige kan köpa, men räkna med att kursen initialt kan falla ytterligare.

2. Den tekniska analysen säger köp, men flera fundamentala faktorer talar för motsatsen:

Köp inte aktien. Om du är kortsiktig kan du spekulativt köpa. Men ha då en hög säljberedskap genom att till exempel sätta en stoppkurs, vid vilken du säljer om aktien går åt fel håll.

Källa: "Vinnande strategi för dina aktieplaceringar" av Fredrik Strandberg och Christer Veijalainen 2001

Författare Redaktionen