Aktiespararna

Grundskola: Att tänka på vid aktieköp - Del 3

Av Redaktionen
30 december 20192 min lästid
Det är viktigt som placerare att förstå att det finns ett allmänt börsklimat som kan styra aktiers utveckling.

Är det börsklimatet negativt kan även en positiv resultatrapport få till följd att aktien sjunker i värde. Mycket få aktier står emot en nedåtgående trend.

En uppfattning om ”börsklimatet” kan man hämta från en trendanalys för att se vart börsen är på väg. Om trenden är positiv är nästa fråga hur man ska fördela sitt kapital mellan olika branscher och företag. Den svenska börsen består av främst fyra olika kategorier:

  • Tillväxtföretag (såsom IT, medicinsk teknik och nischföretag)
  • Cykliska företag (främst skog, stål, verkstad och råvaror)
  • Räntekänsliga företag (exempelvis bank och fastigheter)
  • Konjunkturoberoende bolag (främst teleoperatörer, livsmedel och läkemedel)

Olika faktorer påverkar respektive kategori och styr valet av aktier. Olika sektorer utvecklas kortsiktigt olika vid skilda tidpunkter, även om de allra flesta aktier stiger över tid i en uppåtgående allmän längre trend.

På marknaden talar man om sektorrotation, det vill säga kapitalet flyttar mellan sektorerna beroende på var i konjunkturcykeln ekonomin befinner sig. Detta framgår också av nedanstående diagram, som visar utvecklingen för OMXSPI-index och några av sektorindexen på Nasdaq-OMX Stockholm sedan 1997.

I diagrammet syns IT-aktiernas våldsamma uppgång och fall runt 2000. Men den som 1997 köpte en fond som följer detta IT-index, och sedan behållit fonden till nu, har faktiskt förlorat pengar.

Där syns också den stora uppgången för energiindex i takt med oljeprisets utveckling. Den senaste starka uppgången beror på indextunga Lundin Petroleums stora oljefynd i norska Nordsjön.

Råvaruprisernas uppgång kan också skönjas i form av industriindexets starka uppgång till mitten av 2007 och återhämtningen 2009/2010. Indexet består av flera tunga bolag som drar nytta av främst Kinas starka efterfrågan på bland annat koppar och stål.

Även finanskrisen syns väl. Finansaktierna, främst banker, hade en stark uppgång fram till mitten av 2007, då de första tecknen på att allt inte stod rätt till med bolånen i USA kom. Därefter har de långsiktiga aktieägarna inte haft mycket att hurra för.

Källa: "Vinnande strategi för dina aktieplaceringar" av Fredrik Strandberg och Christer Veijalainen 2001

Spara smart

Dela med dig