Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-05-26

Här är bolagen som gynnas när världen rustar upp

wysiwyg_image

Foto: Rick Bowmer/AP/TT samt en genrebild från Shutterstock.

Oron i vårt närområde och Europa tycks vara här för att stanna. Det har inneburit ett uppsving för försvarssektorn på börsen när länder nu rustar upp för att möta det ryska hotet.

Tomas Ries, docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, var inte överraskad över den ryska invasionen utan ser den som ett led i landets aggression under många år. Men för att förstå hur den globala säkerhetsordningen är uppbyggd gäller det att lyfta blicken mot resten av världen. Han beskriver att säkerheten i världen består av tre överlappande domäner: den sociala (ledare och samhälle), den funktionella (ekonomi, teknologi och vetenskap) och den ekologiska (resurser och habitat).

”Allting vilar på den ekologiska domänen. Här står vi inför allt större brist på råvaror och allt större klimatförändringar. Dessa trender har endast börjat, och de kommer att bli mycket värre.”

Nästa nivå, ekonomi och teknologi, befinner sig i en farlig situation, framför allt på ett djupare strukturellt plan där det handlar om att vi har gjort de globala ekonomiska och tekniska systemen extremt sårbara genom att göra dem hypereffektiva. Med ”just in time”-leveranser har vi skurit bort all redundans och resiliens.

”I den sociala domänen upplever vi tre allt allvarligare trender: det växande maktpolitiska spelet mellan ledande stater; växande transnationella problem som organiserad brottslighet, okontrollerade människoflöden och terrorism; och de interna spänningarna inom våra samhällen, inklusive i de rikaste staterna i världen.”

Viktigt att komma ihåg i det stora sammanhanget är att Kina och Ryssland har stort stöd i världen, räknat i världsbefolkningen. Sanktionerna från västvärlden har gjort Ryssland mer beroende av Kina ekonomiskt, militärt och diplomatiskt. 

En väckarklocka för Europa

Kriget i Ukraina gick från att vara en militär operation som Ryssland skulle klara av på några dagar till att nu likna ett skyttegravskrig från första världskriget. Den ryska offensiven avmattades när det stod klart att Kiev inte kunde intas lika enkelt som planerat. Den sex mil långa militärkonvojen som närmast befann sig tre mil från Kievs centrum blev symbol för den ryska oförmågan att utnyttja initiativet och offensiven. I stället lyckades Ukraina driva tillbaka de ryska trupperna mot den belarusiska och ryska gränsen. Kriget har fungerat som en väckarklocka för Europa.

”Kriget har väckt länder i Nato och EU, det har varit positivt. Nu måste man kunna försvara sig och kriget har visat hur svagt Ryssland blivit under Putin. Det är så korrupt att det inte går att utveckla landet. Även om de tjänar mycket på naturresurser så går det till en liten grupp fickor”, säger Tomas Ries.

Försvarsindustrin har fått ett uppsving både på börsen och anseendemässigt. Under fredstiden kämpade bolagen med att inte alltför stolt visa upp sin verksamhet till att nu anses vara en garant för vår säkerhet.

”Försvarsfrågor har gått från att ha varit lågt prioriterat till högt nu så det har varit en jätteförändring. Det har blivit mycket mer uppmärksamhet från både investerare och allmänhet", säger Björn Enarson, analyschef på Danske Bank.

Tidigare har många fonder och investeringsinstitutioner valt att inte investera i försvarsbolagen sett till den etiska aspekten men det har nu börjat ändras.

”Formellt finns inget bestämt kring försvarsbolagen och ESG, men det finns en diskussion där man särskiljer dem från bolag som är ”guns and ammo”-tillverkare. Säkerhet är en ESG-fråga som inte är negativ men man väntar ännu på politiska signaler från Bryssel om att göra ändringar gällande taxonomi”, fortsätter Björn Enarson.

EU:s taxonomi syftar till att genom klassificeringssystem identifiera miljömässigt och ekonomiskt hållbara investeringar, för att nå EU:s klimatmål och deras gröna tillväxtstrategi. I USA har det funnits en annan syn på försvarsbolag vilket gjort det enklare att investera.

”Det finns egentligen inga förbud men investerare har ofta varit obekväma för att investera i dessa typer av bolag eftersom man är väldigt transparent. Det var nog mer komplicerat innan krigsutbrottet, men nu är förståelsen högre och ses som något positivt.”

Trycket och tempot ökar

Långa ledtider är och kommer alltid vara en del av försvarsindustrin. Från att politiskt intresse finns att köpa material till att de levereras och betalas, är det år av upphandling, förhandling och tillverkning. Därför är det alltid svårt för bolagen att bygga lager eller vara proaktiva för att köpa in delar som krävs för produktionen. Nu har verkligheten blivit en annan när hela Europa rustar, vilket ökar både trycket och tempo.

Den effekten kan man se framför allt i bolagens rapporter från Q4 2022.

”Förr hade man mindre budget att hålla sig till, nu ökar trycket för att bolagen ska leverera snabbare. Saab förköpte vissa komponenter och har spekulerat i inköpen, även om det var nära köp. Det är ovanligt i försvarsindustrin.”

På svenska börsen finns flera bolag med koppling till försvarsindustrin, även om det är stor spridning. Många av bolagen har inte bara fokus på försvarsindustrin utan även lösningar för den civila marknaden. Självklart är Saab den klaraste lysande stjärnan som har utbud inom hela försvarsspektrat mot mark, sjö, luft. MilDef är ett mer renodlat teknikbolag med ruggad hårdvara och mjukvara. Invisio erbjuder kommunikationshjälpmedel mot både den militära marknaden men även mot säkerhetsbranschen. 

På den amerikanska marknaden finns en uppsjö av olika bolag med koppling till denna bransch. General Dynamics tillverkar de välkända stridsfordonen M1 Abrams och mycket marina produkter. Raytheon tillhör en av de största tillverkarna för robotvapen. Lockheed Martin tillverkar stridsflygplanet F-35 som anses vara en av världens absolut bästa i sin klass. Bolaget Leonardo finns på den italienska börsen om man letar efter mera diversifiering.

Två risker

För investerare finns alltså många olika försvarsbolag både i Sverige och internationellt. Även om marknaden förmodligen kommer öka och hålla i sig kommande år och närmaste decennier är det viktigt att komma ihåg två risker. Marknaden är helt styrd av politiska beslut och långa ledtider. Likt stiltjen och tron på den eviga freden efter kalla krigets slut är det inte otroligt att nedrustning sker efter att ett fredsavtal skrivs under eller att oron i världen lugnar sig, även om det känns långt bort nu. 

Text: Carl Törner

LÄS MERSaab flyger på börsen

Författare Redaktionen