Aktiespararna

Höga krav på strålande tillväxt: ”Aktien är en morot”

Av David Flatbacke-Karlsson
1 november 201812 min lästid

Förväntningarna är högt ställda på strålterapibolaget Elekta.

Denna artikel framgår ur Aktiespararen nummer 10 2018.

Expertkåren är splittrad om kursraketen Elektas tillväxtkurva. Men vd Richard Hausmann är övertygad om att nya strålkanonen Unity kommer att bidra till att försvara värderingen.

I flera år gjorde medicinteknikbolaget Elekta marknaden besviken genom att inte uppfylla sina finansiella mål. Förtroendet naggades i kanten och aktiekursen tog stryk som en följd.
Richard Hausmann visste inte riktigt vad som väntade honom när han tillträdde som vd i juni 2016.

– Vi kom fram till att vi behövde förbättra många saker och tog fram ett åtgärdsprogram. Jag tycker att vi har lyckats med mycket, säger han till Aktiespararen i anslutning till bolagets kapitalmarknadsdag i Stockholm.

Cancervården (Elekta är fokuserat på behandling av tumörer genom inte minst strålterapi) ges helt nya förutsättningar med hjälp av teknikutveckling och digitalisering. Strålkanonen Unity, som Elekta har tagit fram i samarbete med Philips, är bolagets senaste tillskott i en redan bred flora av produkter.

I mitten av september hölls den första behandlingen med hjälp av det nya systemet Unity på Royal Marsden Hospital i London. Målsättningen är att sälja 75 system innan första halvan av 2020 har passerat. Johan Unnérus, hälsovårdsanalytiker på Pareto, är en av flera som bygger sitt case kring bolaget på Unitys potential.

– De har redan fått 32 bokade orders och en CE-märkning (en form av godkännande) i Europa. Unity gör att behandlingen har potential att bli snabbare, säkrare och enklare. Det är enklare att verifiera var tumören sitter i kroppen före och under behandlingen, säger han.

Richard Hausmann är tydlig med att lanseringen av Unity revolutionerar cancervården.

– Precisionen kommer att bli mycket bättre och det blir lättare att ställa in rätt dos. När du träffar rätt med strålningen kommer mindre frisk vävnad att ta stryk i och med att du ser hur tumören rör sig. Det kommer även att bli färre besök hos läkare för patienten.

MISSA INTE: Analytikern ger investmentbolaget köpråd: "Rabatten lockar" (https://old.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analytikern-ger-investmentbolaget-koprad-rabatten-lockar)

Elekta arbetar nu för att få produkten godkänd för kommersiell försäljning i USA. 34 procent av Elektas totala omsättning återfinns i Nordamerika. Sedan väntar ett större fokus på att nå ut i Asien och Kina. På längre sikt finns det potential att sälja 3–4 000 enheter av Unity.

– Jag räknar med att vi kommer att infria ambitionen om 75 sålda Unitys, säger Richard Hausmann, som i övrigt inte vill ge några prognoser om framtida försäljning av produkten.

Johan Unnérus är säker på att försäljningen kan bli betydligt större.

– De kan slå den första siffran. Men sedan finns det en långsiktig potential som är mycket större för Unity. Det är egentligen det som man ska titta mest på, vad som kan hända efter 2020 när det kommer till försäljning och klinisk lansering av produkten.

Experterna är oense

Pareto har en köprekommendation på Elekta-aktien med en riktkurs på 160 kronor. Det går att jämföra med de cirka 110 kronor som aktien handlas för just nu. Men det är ofrånkomligt att analytikerkåren ser på bolaget med helt olika ögon.

I en sammanställning på Elektas webbplats, uppdaterad den 28 september, framgår det att sju analytiker har en köprekommendation på aktien medan tre stycken har ”behåll” och fem ”sälj”.

– Vi ser antagligen olika på hur mycket Unity kommer att ge till bolaget. Sedan är det även en värderingsfråga. Vissa tycker säkert att omvärderingen har gått lite väl fort under 2018, säger Johan Unnérus.

Elekta värderas till ett p/e-tal på över 34 på 2019 års estimat. Det sjunker sedan till knappt 29 för 2020 och 24 för 2021. Aktien stod i omkring 58 kronor när Richard Hausmann kom in på vd-posten. Som högst handlades den nyligen för 131 kronor, men har sedan kommit ned en aning. Uppgången under den 58-årige tyskens sejour som koncernchef uppgår till omkring 73 procent. 2018 tillhör aktien de som har gått allra bäst på Stockholmsbörsens storbolagslista.

Richard Hausmann vill inte fokusera alltför mycket på hur kursen har utvecklats.

– Det sägs att en vd inte ska titta så mycket på hur aktien går. Men för min styrelse är det ganska viktigt (skratt). Aktien är mer en morot för mig.

Utvecklas i rätt riktning

I stället koncentrerar sig Richard Hausmann mer på bolagets resultatmässiga framfart, att bibehålla marknadens och aktieägarnas förtroende och på att både växa och göra nytta i samhällen världen över.

– Vi är ett mycket bättre bolag nu. Det känns som om framtiden är ljus för oss.

Var ser du störst möjlighet för Elekta att växa ytterligare?

– Det är klart att det finns stor potential i Kina. 4,26 miljoner fall som passar vår typ av behandling inträffar där varje år. Sedan finns det ett stort behov även i utvecklingsländer. Där har de rent generellt inte tillgång till strål- och radioterapi på samma sätt och fler behöver behandling.

Han menar att det är av största vikt för ett bolag som Elekta att använda sig av rätt typ av etik i sitt affärstänk.

– Jag vill att vi ska sälja våra produkter överallt och att alla ska kunna få bli friskare. Det handlar inte om att bli bäst i bara ett land eller på en viss marknad, säger Richard Hausmann.

2017 fick Elekta svidande kritik i media efter att NKS (Nya Karolinska) bedömt att dess strålkanoner inte höll måttet och i stället valde den egentligen enda tydliga konkurrenten Varians maskiner i stället.

Men i februari kom ett mer positivt besked då avtal med både NKS och Södersjukhuset i Stockholm tecknades angående användning av brachyterapi (invärtes strålterapi).

Richard Hausmann tycker att mycket skiljer sig åt mellan Elekta och dess amerikanska trätobroder.

– Varian är ett fantastiskt bolag. Det är inget snack om den saken. De är ju den totala marknadsledaren. Men vi drivs inte lika mycket av att bara tjäna pengar som de gör. Vi är mer fokuserade på innovation och tror att vi kan ta över positionen som etta inom flera segment.

Richard Hausmann har varit vd för Elekta i närmare två och ett halvt år.

Inget enproduktsbolag

Räkenskapsåret 2017–2018 uppgick omsättningen, som precis som orderingången är relativt jämnt fördelad mellan Nordamerika, Europa och Asien, till 11,3 miljarder kronor och rörelseresultatet till 1,5 miljard kronor. Richard Hausmann understryker att Elektas framtid knappast kommer att avgöras av endast försäljningen av Unity. Bolaget, som historiskt sett kanske är mest känt för sin ”gammakniv”, har bra fart på samtliga sina affärer, enligt honom.

– Vi ser en väldigt stark efterfrågan på våra produkter. Det är inte så att det tar stopp här, utan vi har ett stort utrymme för förbättringar. På alla fronter.

Någonstans kokar dock mycket ned till hur Unity kommer att slå. I samband med kapitalmarknadsdagen handlade nästan alla frågor om den nya strålkanonen och den försiktiga guidningen i närtid kan mycket väl ha varit det som fick aktien på fall. Kursen backade nästan 5 procent i samband med det välbesökta eventet på Waterfront Congress i Stockholm.

– Det ser bra ut, men de har fortfarande en del att bevisa. Elekta behöver få marknaden att förstå att Unity verkligen fungerar och visa att det kan bli ett självkörande system för cancerbehandling. De behöver också få godkännanden i inte minst USA och Kina för att kunna skala upp försäljningen ytterligare, säger Johan Unnérus.

Elekta räknar med att få tummen upp av FDA (Amerikanska hälsovårdsmyndigheten) före skiftet till 2019 efter en god dialog.

Richard Hausmann kommunicerade även att bolaget inte såg någon anledning att justera sitt pris på Unity under kapitalmarknadsdagen. Linjäracceleratorn kostar mellan 8–10 miljoner dollar, motsvarande mellan 80–100 miljoner kronor, per system.

– Vi ser ingen press och gör affärer på den nivån, sa Richard Hausmann.

Johan Unnérus har följt bolaget på nära håll i många år och gillar det som Richard Hausmann ger till Elekta.

– De hade ett antal motiga år innan Richard tillträdde och det skapade en del misstro. Richard känns som helt rätt profil för vd-jobbet. Han är väldigt kunnig kring den teknik som bolaget jobbar med att utveckla och verkar ha fått både bolaget och marknaden med sig.

”Stabil grund att stå på”

Richard Hausmann återkommer flera gånger till att medarbetarna har den kompetens som krävs för att Elekta ska kunna ta nästa steg.

– Vi har fått ställa om. Men nu har vi byggt ett riktigt bra team med rätt kunnande och värderingar. Det är det som vi kommer att behöva för att ta oss an framtida utmaningar, säger han.

Vad har du för hälsning till aktieägare som har höga förväntningar på er?

– Vi har kommit en bra bit på väg. Det är bara att titta på tillväxten och resultatet senaste året. Vi har en stabil grund att stå på, säger Richard Hausmann.

FAKTA

Det här är Richard Hausmann

Född: 1960. Uppvuxen i området runt Nürnberg i södra Tyskland, där han fortfarande har ett hus.

Utbildning: Doktorsexamen i fysik från Regensburg universitet i Tyskland.

Karriär i urval: Flera framträdande roller inom Siemens. Stationerad i Kina i sex år. Har även ett förflutet på General Electric. Vd för Elekta sedan juni 2016.

Det här är Elekta

Medicinteknikbolaget Elekta grundades 1972 av Lars Leksell. Elekta är en ledande innovatör inom precisionsdriven strål­baserad medicin. Försäljning sker i 120 länder och 3 700 personer är anställda globalt i bolaget.

Elekta är fokuserat på MR-linacs (linjäracceleratorer, även kallade strålkanoner), brachyterapi (behandling med små strålkällor alldeles intill tumören), neurokirurgi (med välkända Leksells gammakniv), tekniska lösningar och serviceverk­samhet.

Europa-, Mellanöstern och Afrika utgjorde 38 procent, Nord­amerika 34 procent och Asien 28 procent av bolagets netto­omsättning 2017–2018. Elekta omsatte 11 miljarder kronor och gjorde ett rörelseresultat på 1,5 miljard kronor, enligt sin senaste årsredovisning.

Elekta passade på att offentliggöra nya finansiella mål fram till och med räkenskapsåret 2022–2023 på sin kapital­marknadsdag.

En ny ram är att det ska bjudas på en årlig omsättningsökning på 8–10 procent (CAGR) baserat på oförändrade valutakurser och ett annat är att rörelsemarginalen ska öka med 200 baspunkter, motsvarande 2 procentenheter, innan perioden är över.

Dela med dig