Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-09

Hur man investerar med stil

wysiwyg_image

Det finns många olika sätt att klassificera aktier, bland annat efter sektor, land eller region. Ett annat praktiskt sätt att klassificera aktier är att dela upp dem efter två olika investeringsstilar: värde och tillväxt. Från ett globalt, top-down-perspektiv (det vill säga att man väljer breda kategorier innan man väljer individuella aktier) kan det vara väldigt praktiskt att förstå hur sektorer, länder och regioner överlappar med egenskaper som värde och tillväxt, särskilt när det gäller sammansättningen av din portfölj.

Vad är värde- och tillväxtinvestering? Definitionerna går isär lite grann, men vi anser att en vanlig egenskap hos värdeinvesterare är att de letar efter prisvärda och undervärderade aktier baserat på mätvärden som vinst per aktie, utdelning eller omsättning och hur dessa står sig i förhållande till aktiekursen. Tillväxtinvesterare å andra sidan brukar ignorera utvärderingar och fokusera på företag med snabbare försäljnings- eller tillväxttakt jämfört med övriga marknaden.

Men de båda stilarna har även mer komplexa egenskaper. Värdeinriktade aktier är vanligtvis ekonomiskt känsligare och företagen har ofta större skulder, vilket innebär att utsikterna för ekonomin i stort har en stark inverkan på dessa aktier. Sådana företag försöker vanligtvis belöna sina aktieägare med hjälp av utdelningar istället för att investera pengarna i att expandera verksamheten. Investerare anser vanligtvis att tillväxtföretag drar fördel av drivkrafter för vinst- eller omsättningstillväxt som inte är lika känsliga för ekonomin i stort – med andra ord är tillväxten inte kopplad till konjunkturcykeln, utan snarare till långvariga trender inom ekonomin och samhället. Dessa trender inkluderar till exempel e-handelns framväxt eller företag som lagrar data i datahallar. Dessa företag har vanligtvis stark produktutveckling, högre vinstmarginaler och växande marknadsandelar tack vare innovation på områden där de konkurrerar med andra.
 

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Företag inom kategorierna värde och tillväxt är vanligtvis koncentrerade till specifika sektorer. Värdeaktier finns ofta i finans-, industri- och energiföretag. IT-företag och hälso- och sjukvårdsföretag har vanligtvis tillväxtegenskaper. Men skiljelinjerna mellan de två typerna är ibland otydliga. Sektorn för kommunikationstjänster innehåller till exempel den värdeinriktade underkategorin ”diversifierad telekommunikation”, som innehåller många äldre teleföretag. Men samma sektor innehåller även ”internet och media”, som består av tillväxtinriktade företag som arbetar med sociala medier och sökmotorer, och som fram tills helt nyligen klassificerades som teknikaktier. Ett annat exempel är kategorin sällanköpsvaror. De flesta företag inom den här sektorn är konjunkturkänsliga värdeföretag. Men den största underkategorin är e-handel, en bransch som har många tillväxtegenskaper.

För att se hur du kan använda dig av de två olika investeringsmetoderna ska vi titta på Europa. Som figuren nedan visar är den största skillnaden mellan indexen MSCI Europe och MSCI World att det förstnämnda indexet till stor del saknar IT-företag. Om man jämför de två indexen när det gäller andel teknikföretag så har MSCI Europe en tredjedel så många företag som MSCI World. Sektorn kommunikationstjänster är mindre än hälften så stor i Europa-indexet. Dessutom är sektorn viktad mot företag inom underkategorin diversifierad telekommunikation, vilket i regel innebär värdeföretag. Indexet MSCI Europe består även av en mycket större andel finans-, industri- och energiföretag.

Figur: Sektorviktningar i MSCI Europe och MSCI World

wysiwyg_image

Källa: FactSet, per 2020-08-06. Marknadsandel för varje sektor delat med marknadsandel för relevant index. Visas i procent.

Med andra ord kan man säga att MSCI Europe består av en större andel värdeföretag. Vi anser att det är viktigt för investerare att förstå när det vanligen går bättre för värdeaktier och när tillväxtaktier ligger i framkant, för att på så sätt kunna avgöra hur tillgångsfördelningen bör se ut för Europa i globala portföljer. Vår research visar att värdeaktier ofta (men inte alltid) går bättre under en tjurmarknads början. Det finns två huvudsakliga skäl till detta. För det första, när en björnmarknad når sin absoluta botten är det många investerare som inte tror att värdeföretag kommer att överleva den minskade ekonomiska aktivitet som björnmarknader ofta innebär. När marknaden når sin lägsta punkt och investerare grips av panik är det övergripande sentimentet ofta väldigt pessimistiskt och aktiekurserna för värdeinriktade företag sjunker som en sten. Paniken gör att marknaden sätter extremt pessimistiska förväntningar. Enligt vårt synsätt tar tjurmarknader ofta vid när tecken tyder på att verkligheten inte är så illa som man tror. För det andra är det ett vanligt grunddrag för björnmarknader att mindre, värdeinriktade företag får svårt att låna pengar. Detta på grund av att banker och långivare misstänker att de inte kommer att kunna betala tillbaka sina lån. Men i takt med att paniken avtar blir det allt lättare att få tillgång till kredit, något som hjälper dessa företag att överleva. Vi anser att detta är en av orsakerna till att värdeaktier ofta går bra i början av en tjurmarknad.

Tillväxtföretag går vanligtvis bättre under den senare delen av en tjurmarknad, när investerare som lämnade aktiemarknaden under björnmarknaden återvänder. Den här trenden håller i sig när alltfler investerare börjar ifrågasätta hur länge den ekonomiska expansionen kan pågå, något som gynnar företag som verkar ha en förmåga att växa och vara lönsamma under olika typer av marknadsförhållanden.

Det här året har varit lite ovanligt eftersom värdeaktier har gått bäst före, under och efter den svacka som tog vid i februari.[i] Även om detta är mycket ovanligt så är det fullt förståeligt med tanke på de unika omständigheter som råder i år. Enligt vår syn på saken skapades den rekordsnabba björnmarknaden när länder stängde ner sina ekonomier som en respons på coronavirusets globala spridning.[ii] Värdeinvesterare sålde inte sina aktier, vilket de normalt sett gör en bra bit in på en björnmarknad enligt vår research. Börsen återhämtade sig i slutet av mars, innan nattsvarta ekonomiska data offentliggjordes.[iii] Värdeaktier kan fortfarande sjunka en bra bit under motiverade nivåer om det verkar sannolikt att vi står inför en utdragen lågkonjunktur. Detta skulle kunna leda till att tillväxtaktierna tar täten. Men vi anser inte att detta är ett sannolikt scenario under rådande omständigheter. Vi tror att en global ekonomisk återhämtning är mer sannolik i takt med att länder öppnar upp sina ekonomier igen, även om de drabbas av temporära ökningar av antalet covidsmittade.

Genom att veta var i konjunkturcykeln vi befinner oss – och vilka omständigheter som gynnar värdeaktier och tillväxtaktier – kan du fatta portföljbeslut gällande sektor, land och region.

 

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg.

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

 

[i] Källa: FactSet, per 2020-08-12. Påståendet baserat på avkastningarna från indexen MSCI World Value och MSCI World Growth, med nettoutdelningar, 2019-12-31 till 2020-08-11.

[ii] Ibid. Uppgiften är baserad på indexet MSCI World med nettoavkastning från 1969-12-31 till 2020-03-23.

[iii] Ibid. Uppgiften är baserad på indexet MSCI World med nettoavkastning från 2020-03-23 till 2020-08-11.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.