Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-22

Hur mår Stockholmsbörsens främsta serieförvärvare?

wysiwyg_image

Serieförvärvare och så kallade ”compunders” har varit mycket uppskattade på börsen under en lång tid och senast noterade compunder är Storskogen, som till skillnad från många andra IPO:er fick ett negativt mottagande. Emellertid har flera av dem, däribland Addlife, Embracer, Lifco samt Lagercrantz handlats ned mer än det breda indexet under september och en bit in på oktober.

Vi dyker ned i de två sistnämndas rapporter och tar tempen på hur verksamheterna går.

MER LÄSNING: Utmaningar för tungviktarna trots ökad efterfrågan

wysiwyg_image

”Ett mycket starkt första halvår”. Så inleder Jörgen Wigh, VD på Lagercrantz, delårsrapporten för det brutna räkenskapsåret 2021-2022.

”Återhämtningen efter pandemin har förstärkts och övergått i tillväxt där samtliga divisioner levererar god organisk tillväxt och därtill tydligt positiva effekter från förvärvade verksamheter.”

Beträffande den komponentbrist, de fraktutmaningar och övriga flaskhalsar som en majoritet av världens bolag vittnat om är Wigh försiktigt optimistisk.

”Vi har så här långt hanterat komponentbrist, stigande råmaterial- och fraktpriser, som flera av koncernens bolag vittnar om, på ett utomordentligt sätt med prisanpassningar och kreativitet kring att hitta alternativa leveransvägar och i vissa fall leverantörer.”

I ord framstår Lagercrantz första halvår, och det nu nyss avslutade andra kvartalet, som mycket starka.

När siffrorna i rapporten synas framkommer att de inte till fullo uppnår analytikernas förväntningar. Nettoomsättningen ökade med 31 % till 1 201 msek (918).

Då Lagercrantz är en serieförvärvare är det extra intressant att studera den organiska nettoomsättningen, som landade på 13 %. EBITA, dvs. rörelseresultatet, ökade från 132 msek till 192 msek, en ökning motsvarande 45 %.

Rörelsemarginalen ökade även den med 1,6 procentenheter till totalt 16 %. Resultat efter skatt kom i sin tur in på 116 msek (81), vilket är en ökning från Q2 2020 med 43 %. Slutligen rapporterar bolaget att kassaflödet från den löpande verksamheten ökade från 80 msek till 113 msek. Detta motsvarar en ökning med 41,25 %.

Siffrorna är inget annat än stabila, men då analytiker som följer bolaget samt den relativt höga värdering bolaget har måste du som investerare ta detta i beaktande.

Aktiespararna uppmanar som alltid att följa bolaget nära och inte enbart fokusera på kursen. Kortsiktigt tenderar dessa sällan att följas åt, utan mer är det psykologiska samt kortsiktiga faktorer som styr.

Viktigt att studera extra i Lagercrantz är dels vilka bolag de förvärvar och till vilken värdering, dels att den organiska nettoomsättningen aldrig tappar i kraft.

LÄS ÄVEN Premiumanalysen: Lättköpt utdelningsaktie

wysiwyg_image

Från en serieförvärvare till en annan. Även Lifco släppte idag sina siffror och till skillnad från Lagercrantz har de inte ett brutet räkenskapsår.

Således är det räkenskapsårets tredje kvartal som rapporteras. Omsättningen steg till 4 158 msek (3 311), vilket är starkt och motsvarar en ökning med 25 %.

Dock ska detta ställas i relation till de 4 189 msek som analytiker, enligt Factset, hade förväntat sig. EBITA uppgick till 862 miljoner kronor (699), med en ebita-marginal på 20,7 procent (21,1).

Emellertid har lönsamheten ökat om bara de senaste nio månaderna studeras.

”Lönsamhetsförbättringen beror på organisk tillväxt, Lifcos kontinuerliga fokus på vinstmarginaler, förvärv samt låga försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter under första halvåret till följd av pandemin”, skriver VD, Per Waldemarson, för att sedan avsluta med att dessa under det tredje kvartalet börjat återgå till normala nivåer.

Vidare synliggör rapporten att rörelseresultatet blev 710 miljoner kronor (592), vilket är en ökning med 19 % sedan Q3 2020.

Emellertid var detta långt under de förväntade 813 msek. Den alltid så viktiga rörelsemarginalen rapporterades vara 17,1 %, något lägre de 17,9 % som var gällande vid Q3 2020.

Slutligen framkommer att kassaflödet på 736 msek var oförändrat jämfört med motsvarande period förra året.

I rapporten fokuserar Waldemarson på att summera årets första nio månader och lyfter fram att man har gjort totalt 14 förvärv, varav fyra har varit inom Dental, två inom Demolition & Tools och åtta inom Systems Solutions.

Förvärven omfattar fyra tyska bolag, fyra italienska, tre brittiska, ett svenskt, ett tjeckiskt och ett i USA.

Flera av bolagen är ledande inom sina marknadsnischer. Förvärven, skriver VD, kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året.

Beträffande de utmaningar som diverse flaskhalsar och fraktutmaningar bolagen ställs inför kan det läsas att vissa verksamheter inte fullt ut fått priskompensation för höjda råvarupriser eftersom de levererar mot befintlig orderstock och att detta först kan justeras för nästkommande ordrar.

Som ett förvärvsinriktat bolag är den finansiella ställningen alltid viktig för investerare. Således är det inte konstigt att VD avslutar rapporten med att lugna alla delägare om att den är god.

”Den 26 augusti emitterade Lifco ett icke säkerställt obligationslån om totalt 750 MSEK och har därmed utestående obligationslån om totalt 3 550 MSEK. Lifco har en fortsatt god finansiell ställning och den räntebärande nettoskulden uppgick till 1,2 gånger EBITDA den 30 september 2021, vilket är väl inom vår målsättning om en räntebärande nettoskuld på max tre gånger EBITDA* och betyder att Lifco har finansiellt utrymme att göra ytterligare förvärv.”

Då såväl Lagercrantz som Lifco handlas till höga värderingar måste rapporterna, oavsett hur starka de är på vissa punkter, ses som något svagare än vad värderingarna gör gällande. Emellertid är det samtidigt viktigt att belysa att verksamheterna inte på något sätt befinner sig i fara. I bolag likt dessa främjas långsiktighet, men såklart med ett ständigt och noggrant övervakande.

Cristofer Andersson

Författare Redaktionen