Aktiespararna
Annons

Investeringsmöjlighet i forskningsbolag med lovande projekt inom Alzheimers och smärta

3 maj 20245 min lästid
AlzeCure Pharmas VD Martin Jönsson.
AlzeCure Pharma utvecklar småmolekylära läkemedel mot åkommor med stora kliniska behov såsom Alzheimers sjukdom och neuropatisk smärta. Nu genomför forskningsbolaget en företrädesemission om 53 MSEK för att driva den kliniska utvecklingen framåt.

AlzeCure bildades hösten 2012 efter Astra Zenecas beslut att lägga ned sin verksamhet inom Alzheimers. Efter nedläggandet, som påverkade 1 500 forskartjänster, samlade Alzheimerfonden och professor Bengt Winblad vid Karolinska Institutet ihop mycket erfarna forskare och utvecklare som ville fortsätta i ett nytt bolag. AlzeCure utvecklar idag flera parallella läkemedelskandidater utifrån de tre forskningsplattformarna: Alzstatin®, NeuroRestore® och Painless.

Alzheimers sjukdom – den vanligaste formen av demens

Alzheimerområdet har rönt stort intresse på senare tid i spåren av viktiga medicinska framsteg. Förra året blev ett nytt Alzheimerläkemedel fullt godkänt i USA för första gången på över 20 år, nämligen den svenskutvecklade antikroppsbehandlingen lecanemab, som bromsar sjukdomen. Även om läkemedlet är ett stort steg framåt kvarstår ett mycket stort behov av mer effektiva och säkra behandlingar som både botar respektive förbättrar minnes- och inlärningsförmågan hos patienterna.

Alzheimers är en dödlig sjukdom som utgör 60–70 procent av alla demensfall. Upprinnelsen till sjukdomen är att proteinet amyloid beta (Aβ) klumpar ihop sig i hjärnan, vilket till slut bildar amyloida plack som bryter ned nervceller i hjärnan. Sjukdomsförloppet inleds redan 10–20 år innan patienten börjar visa kliniska symtom och de totala kostnaderna för demensrelaterade sjukdomar beräknades uppgå till ca 1 300 miljarder dollar globalt – en siffra som förväntas att tredubblas fram till 2050.

Istället för att rikta sig mot klumpar av Aβ, som lecanemab gör, syftar AlzeCures läkemedelskandidater till att minska uppkomsten av skadligt Aβ och därmed angripa roten till sjukdomen. Från sin Alzstatin®-plattform har AlzeCure tagit fram kandidaterna ACD679 och ACD680 och bolaget avser att inleda fas 1-studier med någon av substanserna.

Utöver att utveckla förebyggande behandlingar mot sjukdomen har AlzeCure symtomlindrande läkemedelskandidater i plattformen NeuroRestore®. Prekliniska studier med ACD856, plattformens ledande läkemedelskandidat, har visat på förstärkt kommunikation mellan nervceller och en förbättring av den kognitiva förmågan, såsom inlärning och minne. ACD856 har i fas 1-studier uppvisat en god tolerabilitets- och säkerhetsprofil. Dessutom visade resultaten att kandidaten tog sig över blod-hjärnbarriären och aktiverade relevanta nervbanor i hjärnan.

Bolagets andra NeuroRestore®-preparat, ACD857, är i forskningsfas och även den har kognitiv dysfunktion/Alzheimers sjukdom som primärindikation. Utöver potentiell effekt på kognition har NeuroRestore-substanserna visat att de även frisätter signalsubstanser i hjärnan som är av relevans för bland annat depressionsbehandling.

Painless – forskningsplattform inom smärta

I forskningsplattformen Painless återfinns bland annat bolagets längst framskridna kandidat – icke-opioiden ACD440 inom neuropatisk smärta. Substansen är formulerad som en topikal gel och verkar genom att blockera TrpV1-receptorn. TrpV1 är en smärtreceptor och 2021 tilldelades Nobelpriset i medicin till professor David Julius för hans upptäckt av receptorn och dess centrala betydelse inom neuropatisk smärta. Förra sommaren rapporterade bolaget positiva fas 2-resultat för ACD440.

Trots läkemedel mot neuropatisk smärta upplever endast en av åtta att behandlingarna ger tillräcklig effekt, samtidigt som det råder en stor problematik kring användningen av opioider. Den globala marknaden för neuropatisk smärta värderades till 11 miljarder dollar 2020 och förväntas växa till 25 miljarder dollar år 2027.

Nyligen valde en tungviktare i form av professor Jan Lundberg att investera i bolaget. Jan Lundberg har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar i globala läkemedelsbolag, bland annat som global forskningschef vid Astra och därefter AstraZeneca (1996 - 2009) samt global forsknings- och utvecklingschef vid Eli Lilly (2010 - 2018). Lundberg är även föreslagen att väljas in till AlzeCures styrelse.

Nu avser bolaget att resa 53 miljoner kronor för att driva den kliniska utvecklingen framåt. Bolagets huvudägare liksom medlemmar från bolagets ledning och styrelse, samt Jan Lundberg, är med och garanterar i emissionen. Teckningsperioden pågår fram till och med den 17 maj. Klicka här för att läsa mer och ta del av erbjudandet.

AlzeCure medverkade i det senaste avsnittet av Aktiepodden och intervjun börjar efter 41:30 (Länk till avsnittet på Spotify). Intervjun finns även i videoformat och kan ses på Youtube.

Dela med dig