Aktiespararna

Investmentbolaget att duttköpa under längre tid

Av Cristofer Andersson
12 juni 20236 min lästid
Överavkastning relativt såväl Stockholmsbörsens breda index, som, och mer rättvist, Carnegie Small Cap Return Index har varit ett signum under den tidigare VD:n på Svolder, Ulf Hedlundh. Nu står bolaget med en relativt nytillträdd VD och de makroekonomiska utsikterna är höljda i dimma. Hur ser portföljen ut och vad kan vi uttyda om kommande tider?
  • Historisk Prestanda och Framtidsutsikter: Svolder har i det förflutna presterat bättre än breda marknadsindex och har nu en ny VD i en tid med osäkra makroekonomiska förhållanden. Detta gör att portföljen granskas med tanke på framtida möjligheter.
  • Huvudsakliga Innehav och Tillväxt: Vid senaste kvartalsrapporten dominerade New Wave, Troax Group och Ependion Svolders portfölj. Dessa bolag visar stark tillväxt, och intressant är att ledningen även har genomfört insynsköp, vilket tyder på förtroende för företagets utveckling.
  • Sektorspridning och Värdering: Portföljen är diversifierad över flera sektorer, vilket ger en viss motståndskraft mot volatilitet på marknaden. Däremot noteras att premievärderingen historiskt är relativt hög, vilket kan vara en faktor att beakta vid investeringsbeslut.
  • Insyn och Långsiktig Strategi: Ett positivt tecken är att flera ledningsmedlemmar har betydande aktieinnehav, vilket visar starkt engagemang och förtroende för bolaget. För investerare rekommenderas en långsiktig inställning, där regelbundna köp över tid kan minska risken för att försöka tajma marknadens svängningar.
  • Kommende Kvartalsrapport: Den tredje kvartalsrapporten för det pågående räkenskapsåret förväntas släppas den 14 juni och kan ge ytterligare inblick i företagets prestanda och utveckling.

Vill du vara först med våra köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Per senaste kvartalsrapport i investmentbolagets brutna räkenskapsår var New Wave, Troax Group samt Ependion de innehav som hade störst vikt i portföljen.

Då dessas aktier dagligen handlas ändras också dess substantiella vikt, men utifrån ibindex.se står gruppen för cirka 16,83 procent, 11,65 procent respektive 9,34 procent.

Under dessa finns även Engcon, Elanders samt FM Matsson, vilka står för cirka 9,4 procent respektive 6,9 procent och 6,2 procent.

Som framkommer är New Wave det bolag som har absolut störst substantiell vikt i Svolders portfölj. Bolaget har varit relativt viralt de senaste veckorna, inte minst på grund av de stora insynsaffärerna av dess grundare tillika VD. Torsten Jansson. Nämnda köpte aktier den 1 samt 2 juni för 4,6 miljoner kronor respektive 15 miljoner kronor. Vidare köpte även vice VD, Göran Härstedt, aktier motsvarande en summa om 5 miljoner kronor den 1 juni. Det är svårt att tolka som annat än att de ser nuvarande kursnivåer som attraktiva samt ser en positiv framtid för bolaget.

När bolagets fundamentala utveckling studeras framkommer att New Wave har utvecklas väl. Under det första kvartalet ökade omsättningen med 20 % och rörelseresultatet med 50 %. Om än att bolaget ifrågasätts för sitt lager är Jansson mycket positiv till samt komfortabel att det just nu är på en bra nivå. Slutligen betonar den erfarna VD:n att den geografiska expansionen fortskrider; ”Vi kommer, som jag tidigare skrivit, att öka takten i produktutveckling, marknadsföring och introduktion av befintliga produkter/varumärken i fler länder.”

Svolders sektorallokering

New Waves är verksamma inom detaljhandelsbranschen och erbjuder diverse produkter inom sport och inredning. När övriga innehav i Svolders portfölj studeras görs det synligt att den har en bred sektorspridning, där delägarna dels ges exponering mot bygg, fastigheter och projektutveckling, dels mot industri, vin, fotografering, elektrifiering och försvarsprodukter, för att nämna några av flera. Med denna diversifiering bedöms investmentbolaget inte stå och falla med enbart en eller två sektorer, vilket gör nedsidan mer motståndskraftig.

Svolder – historisk premie

Likt Industrivärden är alla av Svolders innehav noterade och således kan alla och envar kopiera portföljen. I fallet med Industrivärden bedöms det som mindre klokt, då aktien handlas till en substansrabatt om 7,6 %. Med detta menas att du får hela portföljen till ett billigare pris än om du skulle investera i varje respektive bolag var för sig. Beträffande Svolder råder istället en premievärdering, det vill säga att du får betala lite extra än vad den underliggande substansen just nu är värderad till.

Den just nu rådande premien är emellertid ingen tillfällighet, utan Svolder har historiskt handlats till en premie om cirka 1,5 % samt 7,3 % relativt ett och tre år. Givet investmentbolagets historiska förmåga att skapa (över)avkastning bedöms en viss premie vara befogad, men det tål att betonas att den just nu är tämligen hög sett till dess historik.

Insynsägande

Inte alltid, men ofta har pilotskolan visat sig vara en viktig komponent för företagsbyggande och substantiell tillväxt. Hos Svolder är det flera personer, om än ej alla, i ledande ställning som har ett betydande innehav. Fredrik Carlsson, ordförande, äger 61 600 B-aktier och Anna Maria Lundström Törnblom äger 172 000 B-aktier privat samt ytterligare 1 167 732 A-aktier samt 1 333 332 B-aktier som delägare av en tredjedel i StrategiQ Capital AB. Av styrelsens sex medlemmar är det två som ej har ett eget innehav.

I ledningen är genomlysningen än mer positiv, då samtliga medlemmar har egna innehav. Den relativt nytillträdda VD:n, Tomas Risbecker, köpte sina första aktier, 20 000 B-aktier, den 8:e maj, motsvarande en summa om 1,2 miljoner kronor. Risbecker har dock ett betydande avstånd upp till de två som har de största innehaven, ekonomichefen Pontus Ejderhamn samt aktiechefen Magnus Molin, där förstnämnda äger 495 000 B-aktier och sistnämnda 386 043 B-aktier.

Ständigt aktuell i en långsiktig placerares portfölj

Som har konstaterats är Svolder en välbyggd maskin som historiskt visat sig klara av såväl den ena som andra ekonomiska krisen. Dessutom har portföljen en bred sektordiversifiering samt sitter nästintill samtliga i ledning och styrelse i cockpiten. Aktien handlas dock just nu till en relativt (historisk) hög substanspremie, men för den långsiktiga investeraren kan det vara klokt att sprida ut sina köp över flera tillfällen och under en längre tid och med det undkomma den mentala fallgropen att tro sig kunna tajma börsen. Genom konsekventa köp över tid kommer det genomsnittliga anskaffningsvärdet (GAV) bli tämligen tacksamt och rättvist.

På onsdag, den 14 juni, släpper bolaget sin tredje kvartalsrapport för det brutna räkenskapsåret 2022-2023.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärer i våra aktieportföljer och nyheter sammanfattade.

AktietipsAktieanalyser

Dela med dig