Aktiespararna

Karo Pharma tar in 1,3 miljarder efter stämmobeslut

Av Bolagsbevakningen
5 maj 20184 min lästid

Styrelseordföranden Anders Lönner inledde Karo Pharmas årsstämma med att tydligt beskriva förvärvet av en läkemedelsportfölj från det danska läkemedelsföretaget LEO Pharma A/S .

Lönner berättade även hur förvärvet påverkar Karo Pharma. Därefter tilläts de cirka 50 närvarande aktieägarna ställa frågor.

Aktiespararnas Carl Johan Högbom tackade Karo Pharma för många spännande händelser under fjolåret, kraftig tillväxt och ett ökande rörelseresultat. ”Sådant gillar vi aktieägare”, sade Högbom.

”Aktiespararna på bolagsstämmor förknippas ofta med negativ kritik och klagomål. Vi vill inte ha den stämpeln. Vi gillar bra och aktiva bolag och vill ses både som aktieägarnas och bolagens vän. I den mån vi kritiserar ett bolag ska det vara konstruktiv kritik som bolaget kan ha nytta av”.

Högbom påpekade det smått ologiska i att dela ut närmare 33 miljoner kronor till ägarna med ena handen och med den andra be samma ägare om 1,3 miljarder kronor.

”Visst, man kan använda utdelningen för att teckna i emissionen, men många får först skatta bort 30 procent och sedan ändå lägga till en hel del för att inte bli utspädda”.

Då utdelningsbeloppet var ytterst litet i relation till den föreslagna nyemissionen - bara lite drygt två procent - röstade Aktiespararna, trots sin invändning, ja till den föreslagna utdelningen.

Aktiespararna stödde helhjärtat förslaget om företrädesemission. Emissionslikviden ska användas till att förvärva lönsam verksamhet i form av den förvärvade, danska läkemedelsportföljen. Karo Pharma har dessutom förlustavdrag att kvitta vinsten mot.

Carl Johan Högboms frågor till styrelsen om garantiersättningen för emissionen gällde hur stor andel av emissionen som verkligen behövde garanteras och den procentuella garantiersättningsnivån.

Bankerna kräver att emissionsgaranti ställs upp till hundra procent av emissionsbeloppet för att bridgelån ska ges i perioden mellan genomförd affär och fram till att nyemissionslikviden erhållits.

Givet att Karo Pharmas senaste emission tecknades till 98,7 procent via teckningsrätter är det ologiskt att bankerna ställer ett sådant krav.

Den procentuella garantiersättningsnivån har emellertid halverats relativt den föregående emissionen mot bakgrund av att Karo Pharma nu är ett betydligt större bolag varmed risken med garantin minskat. Karo Pharma har sökt externa garanter, men ingen extern part har velat acceptera den fastställda garantiersättningsnivån.

Gällande det föreslagna incitamentsprogrammet hade Aktiespararna två invändningar: De krävde minst 10 procent årlig kursuppgång för att programmet ska bära frukt för de anställda. På tre år blir det 33 procent, dvs. mer än föreslagna 25 procent.

Därtill hävdade Aktiespararna att den fem-dagars period under vilken programmets utgångskurs ska fastställas, dvs. de första fem dagarna efter årsstämman, är olämplig. Den perioden kantas av kurssänkande händelser såsom frånskiljande av rätt till utdelning och frånskiljande av rätt att delta i den rabatterade företrädesemissionen.

Efter påpekande från Aktiespararna, som stöddes av andra talare, ändrades förslaget till att perioden istället skulle läggas efter teckningstidens slut. Efter att denna ändring gjorts, röstade Aktiespararna ja till förslaget

Författare och bevakare: Carl Johan Högbom

Dela med dig