Aktiespararna

Kritik mot ny Nordeafond - experten reagerar på innehaven

2 mars 20236 min lästid
Sojajätte som kopplats till illegal avverkning i Amazonas och energiföretag som satsar i tysk brunkol. Jakob König vid Fair Finance Guide, reagerar på innehav som återfinns i Nordeas nya ”omställningsfond”.

Nordeas nya fond – Nordea Omställningsbolag – investerar i bolag som traditionella miljöfonder ratar på grund av klimatriskerna, men som samtidigt har en ”tydlig möjlighet att ställa om sina affärsmodeller i enlighet med målen i Parisavtalet”.

I fonden finns mellan 30 och 40 ”probleminnehav” – bolag som Nordea genom dialog ska knuffa i en mer hållbar riktning.

Jakob König vid Fair Finance Guide, ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och som finansieras av Sida, säger att fonden ”ser bra ut på papperet”.

”Jag avfärdar inte den här idén. Men det är upp till bevis. Det låter bra i teorin men det vi sett hittills, och generellt, är att banker brister i påverkansarbetet. Och risken om man har 40 problembolag i portföljen är att man lägger för lite tid på varje bolag. Jag tror det skulle vara klokare att satsa mycket på ett fåtal bolag som man verkligen aktivt gick in för att förändra.”

Utvidgar brunkolsbrott

Jakob König reagerar också på en rad innehav i fonden, däribland tyska energibolaget RWE vars omställningsmål godkänts av Science-Based Targets, ett initiativ som bland annat WWF står bakom. Dock uppfyller bolaget bara fyra av tio kriterier som Climate action 100+ satt upp.

”Problemet med Science-Based Targets är att de fokuserar på uppsatta mål, och inte på hur man ska nå dit. De tio kriterier som Climate action 100+ satt upp fokuserar på energibolags färdplaner. Hur ska man nå målen? Och hittills är det bara ett bolag, italienska Enel, som uppfyller alla tio kriterier.”

Energijätten RWE blev omskriven i svensk press så sent som i januari i år då Greta Thunberg omhändertogs av tysk polis i samband med demonstrationer mot bolagets planer på att utvidga ett brunkolsbrott i Lützerath, västra Tyskland. Brunkol orsakar större koldioxidutsläpp än något annat fossilt bränsle och klimataktivister som vill stoppa brunkolsbrytningen har ockuperat Lützerath I två års tid, skriver DN. Tidningen rapporterar också att RWE:s planer på utvidgning har fått hård kritik av energi- och klimatexperter.

”Internationella energirådet, IEA, har varit tydliga med att vi inte kan expandera utvinningen av kol om vi ska ha en chans att nå 1,5-gradersmålet. Och det är anmärkningsvärt att ett bolag som säger sig vilja bli hållbart faktiskt planerar att utvidga utvinningen, säger Jakob König

Nordea försvarar samtidigt investeringen i RWE.

”RWE är i dagsläget en av de mest utsläppstunga energiproducenterna i Europa och har en mycket viktig roll att spela i energiomställningen. Under de senaste fem åren har bolaget sänkt sina utsläpp från elproduktionen med marknadsledande 67 miljoner ton, en minskning drivet av en reducerad användning av fossila energislag och en kraftig expansion inom förnyelsebar energi”, skriver Nordeas pressansvarige David Henriksson i ett mejl.

När det gäller brunkolsbrottet i Lützerath menar Nordea att utvidgningen bara är tillfällig.

”Vi ser det som en tillfällig åtgärd till följd av rådande energikris. Bolagets åtagande att fasa ut kolet inom en sjuårsperiod, i kombination med löftet om att investera 50 miljarder euro i expansionen av förnyelsebara energikällor under samma period anser vi demonstrerar bolagets vilja att ta en ledande roll i omställningen inom sektorn.”

Amerikanskt kraftbolag största innehavet

Största innehavet i Nordeas fond är amerikanska kraftbolaget Xcel Energy. Precis som RWE uppfyller Xcel Energy endast fyra av tio kriterier helt enligt Climate action 100+.

Nordea menar att denna låga andel är missvisande och har tittat på delkriterierna – vissa av de icke helt uppfyllda kriterierna är delvis uppfyllda.

”De två bolagen utvärderas av Climate action 100+ på 36 respektive 34 kriterier, och av dessa uppfyller RWE 29 och Xcel 19 kriterier. Det innebär att Xcel placerar sig som näst högst rankat av de 13 nordamerikanska kraftbolag som utvärderas av CA100+, och RWE som tredje högst rankat av de 12 europeiska kraftbolagen.”

Sojajätte kopplas till olaglig avskogning

Sojajätten Bunge är ytterligare ett innehav som Jakob König reagerar på. Enligt rapporten Forests on Fire som publicerades i september 2021 av bland andra Fair Finance Guide, har Bunge kopplats till olaglig avskogning i Braslien.

”Det finns ju laglig avskogning som är åt helvete. Sedan har vi den etter värre olagliga avskogningen, och enligt rapporten är Bunge ett av de sojabolag som är mest exponerat mot handel med farmer som kopplas till olaglig avskogning.”

Rapportförfattarna skriver att det är ”anmärkningsvärt” att Bunge återfinns i flera hållbarhetsfonder och att ”Ingen av bankerna ställer tillräckliga krav på företagen. Därmed bidrar de till att driva på klimatförändringarna (…)”

”Tropisk avskogning står för cirka 10% av världens koldioxidutsläpp. Som en av världens största livsmedelsdistributörer anser vi att Bunge har en viktig roll att fylla i klimatomställningen. Våra diskussioner har fokuserat kring flertalet kontroverser gällande avskogning i företagets leverantörsled. Bunge har infört en nollvision gällande avskogning till 2025. Som ett led i vårt påverkansarbete ställer vi krav på bolaget att öka transparensen i deras arbete för att möjliggöra att vi och andra intressenter kan utvärdera om bolaget lyckas uppfylla detta mål”, skriver Nordea.

Dela med dig