Aktiespararna
Annons

Ledande forskningsbolag inom framtidens cancerbehandling

23 februari 20244 min lästid
Elicera Therapeutics är ett bioteknikföretag som befinner sig i framkant inom utvecklingen av immunterapier - behandlingar som aktiverar kroppens eget immunförsvar för att bekämpa cancer. Med en unik positionering i sin nisch, avser Elicera nu att stärka kassan för fortsatt projektutveckling.

Immunbaserad cancerbehandling - en ny era

Immunoterapi representerar en ny era inom cancerbehandling, med potential att erbjuda betydande fördelar jämfört med traditionella behandlingsmetoder såsom kemoterapi och strålbehandling. Till skillnad från dessa metoder, som ofta är förknippade med omfattande biverkningar och en generell toxicitet mot kroppens celler, så använder sig immunterapi av patientens eget immunsystem för att bekämpa cancer.

Elicera har en bred portfölj med två kliniska- och två prekliniska projekt, dessutom inom två olika terapiområden: CAR T-cellsbehandlingar och onkolytiska virus. Ett av de längst framskridna projekten är CAR-T-terapin ELC-301 inom B-cellslymfom, där fas I/II-studien CARMA nyligen fick godkänt att starta. CAR-T-terapi är en form av immunoterapi som genmodifierar patientens egna T-celler för att bättre känna igen och döda cancerceller. Området är stekhett och nyligen licensierade Novartis en preklinisk kandidat för initialt 100 miljoner dollar, plus drygt en miljard dollar i milstolpsbetalningar samt stegrande royalties på framtida försäljning.

Unik plattformsteknologi

CAR-T-terapier har varit mycket framgångsrika inom blodcancer - och botar till och med ofta patienter helt från sin cancer. På grund av två stora utmaningar har dock ännu inga CAR-T-behandlingar godkänts för behandling av solida tumörer. Förenklat beträffar dessa utmaningar att det hittills inte gått att hitta måltavlor för CAR T-cellerna att attackera som uttrycks på alla cancerceller i solida tumörer samt att mikromiljön runt tumören utmattar CAR-T-cellerna. Eliceras egenutvecklade plattformsteknologi iTANK adresserar just detta. Teknologin, som använts på bolagets egna CAR-T-kandidater, kan användas på alla typer av CAR-T-terapier och öppnar således för stora kommersiella möjligheter. Proof of concept-data för iTANK har publicerats i den expertgranskade och välrenommerade tidskriften Nature Biomedical Engineering. Validerande data från CARMA-studien torde öka intresset för iTANK-plattformen signifikant.

Kliniska studier och mjuk finansiering

Läkemedelsverket gav nyligen klartecken för initiering av CARMA-studien, som totalt kommer att inkludera 18 patienter. Elicera avser att göra en interimsanalys när tre patienter behandlats och målsättningen är att kunna presentera dessa resultat redan i slutet av året. Resultat från de tolv första patienterna väntas tillkännages under andra halvåret 2025.

Elicera har mottagit flera betydande finansiella bidrag; bland annat ett EU-bidrag om 2,5 miljoner euro i mitten av 2022. Vidare sponsrar VictoryNET-stiftelsen till fullo den pågående fas I/II-studien med ELC-100 inom neuroendokrina tumörer. I den studien har elva av tolv patienter behandlats och en slutrapport väntas presenteras i år.

Sammanfattning av nyemissionen

Emissionen av units är garanterad till 43 procent (vilket väntas vara tillräcklig för att behandla alla 18 patienter i den kommande CARMA-studien) och vid full teckning tillförs bolaget cirka 64 MSEK före kostnader om cirka 8 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner (TO2) tillförs bolaget ytterligare cirka 75 MSEK. Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 23 februari till och med den 8 mars 2024.

Läs mer och ta del av erbjudandet här.

Dela med dig