Du är här

2017-09-07

Möjligheter i verkstaden

wysiwyg_image

Se de senaste förändringarna i Korta Portföljen här (v36)

Allmän reflektion

Devisen ”Sell in May and go away”, brukar det heta på börsen och de senaste åren har den gamla tumregeln fungerat relativt väl. Ett vanligt börsår får vanligen uppleva en stark start, en svag mittenperiod och ett bra slut på börsåret.

2017 följer så här långt det bekanta mönstret, fast med turbo. Starten var ovanligt stark och korrektionen sedan i maj har varit ovanligt kraftig – knappt 10 procent i skrivande stund.

Flera faktorer har bidragit till fallet, bland annat geopolitisk oro och den allt svagare dollarn. Men ekonomin fortsätter ändå att utvecklas på ett bra sätt på nästan alla marknader samtidigt som alternativen till aktier är få.

Det talar för att vi kan få ett bra slut även på det här börsåret.

Men frågan är om vi är där riktigt än? Ska vi tro säsongsanalysen är vi inte där än då den indikerar en botten i slutet på september.

Verkstad

Även om det föreligger en risk att analytikerna ligger för högt i sina prognoser så tenderar marknaden också att underskatta vinstmomentum bland de cykliska bolagen när konjunkturen väl vänder upp. Även om konjunkturbilden är spretig och ojämnt fördelad i världen, så finns styrka på en aggregerad basis.

I takt med att konjunkturen har vänt upp har också cykliska bolag som Atlas Copco, Sandvik och Volvo bjudit på rejäla vinstökningar. Med det har även aktiekurserna gått otroligt starkt.

Tidigare under året har vi resonerat att cykliskt sett dyrt ut, men efter en tvåsiffrig procentuell sättning finner vi anledning att botanisera bland de svenska verkstadsaktierna. Dels då kurserna kommit ner, men främst för att vi tror på en pånyttfödd optimism kring cykliska bolag efter den svaga sommaren.

Den operationella hävstången och vinstmomentum tenderar att underskattas av marknaden från tid till annan. Med bantade kostnadskostymerna hos flertalet verkstadsbolag finns möjligheten att förväntningarna är aningen försiktiga. De volymuppgångar som på många håll är betydelsefulla, kan slå ännu mer på resultaträkningens nedersta rad än vad som prognosticerats av marknaden.

Med en konjunktur som fortsätter se stark ut (främst i Europa men även i Kina, Japan och Sydamerika) med en sjunkande arbetslöshet, tilltagande kreditexpansion hos konsumenter, ökande investeringar samt en bättre industriproduktion, höjs sannolikheten för ytterligare ett starkt kvartal. 

Säsongsmönstret i överraskningsindex är med oss

Överraskningsindex (mäter utfall kontra förväntan bland makroledande indikatorer) tenderar att korrelera tämligen väl med börsutvecklingen. Efter en stark vår och med det uppskruvade förväntningar har såväl börs som överraskningsindex fallit under sommarmånaderna.

Studerar vi historiken kan vi konstatera att hösten brukar bjuda på bättre statistik än vad som förväntats. Att det ska bli så i år kan vi såklart inte veta, men vissa mönster och beteenden tenderar att återupprepas gång på gång.

Så om nu detta säsongsmönster upprepar sig så borde överraskningsindex och den allmänna konjunkturbilden åter vända upp åt det positiva hållet under andra halvåret.

Allt annat lika borde det betyda fortsatt medvind på börsen, i synnerhet för de mest cykliska bolagen

Med ovan information i ryggen väljer vi att plocka in ett klassiskt verkstadsbolag i portföljen.

Trelleborg

 • Vi väljer att ta en inledande position i verkstadsbolaget Trelleborg
 • Aktien fick en köprek i Aktiespararen nr 11 2016
 • Trelleborg-aktien gick fantastiskt starkt (precis som de flesta bolag i verkstadsklustret) fram till sommaren men har efter det tappat
 • Vi ser nu en möjlighet att kliva in i bolaget.
 • Det stora förvärvet som gjordes av traktordäcktillverkaren CGS Holding är intressant och innebär en ökning av Trelleborgs relativa försäljning i Europa och ett ökat fokus mot jordbruksprodukter. Även om lantbruksmarknaden utvecklats svagt på senaste så ger globala megatrender såsom globalisering, hållbarhet, industrialisering och demografi långsiktigt stöd åt marknaden för lantbruksdäck och ledningens tro är att botten är nådd och att en återhämtning ligger i korten. Infrias dessa förväntningar är det klart positivt med tanke på den attraktiva position som tagits
 • Stabiliserande oljepris är positivt för Trelleborg då olje- och gasmarknaden tidigare varit problematisk för bolaget
 • Hanteringen av den tidigare svagare ekonomiska utvecklingen är imponerande och att bolaget kunde fortsätta leverera stigande marginaler. Ett tydligt tecken på en god kostnadskontroll inom verksamheten
 • Trelleborg-aktien har, precis som de flesta cykliska bolag, gått otroligt starkt på börsen sedan början på 2016. Främst drivet av en bättre konjunktur och uppjusterade vinster
 • Värderingen har tidigare känts en aning ansträngd men efter en sättning på cirka 10 procent i kombination med att vi tror på fortsatt starkt vinstmomentum ytterligare några kvartal tycker vi aktien ser intressant på nivåer runt 190 kronor
 • Ska vi tro säsongsanalysen som vi inledde inlägget med kanske vi är lite tidigt ute. Men historiska mönster är långt ifrån någon absolut sanning och tajming är i sedvanlig ordning svårt
 • Att köpa Trelleborg runt 190 kronor kan inte sägas vara något direkt fynd men vi tror att det finns uppsida i aktien på medellång sikt trots allt

Tomra Systems

Vidare kan vi glädjande konstatera att vår norska återvinningsfavorit Tomra Systems går mycket starkt på Oslobörsen.

Vi köprekommenderade bolaget när kursen stod i 87–88 norska kronor i nummer 1 2017 av tidningen Aktiespararen. Vid analystidpunkten var konsensus negativt inställt till koncernen och medianrekommendationen i analytikerkåren var sälj/minska.

Men bolaget har uppvisat imponerande styrka och aktien har trotsat all geopolitisk oro under året. Tomra-aktien har varit uppe i vår ”aggressiva” riktkurs på 120 kronor under gårdagen, men har sedan dess fallit tillbaka till 116–117 kronor.

Tills vidare låter vi vår vinnare att löpa och vi återkommer med en uppdaterad riktkurs nästa vecka.

Sedan vi köprekommenderade bolaget har dessutom Placera, Privata Affärer och SvD Börsplus med flera andra fått upp ögonen för koncernen – likt Hartmann, Opus med flera andra.

Det belyser också vår förmåga på Aktiespararen att genom självständigt tänkande och analysarbete vara en ledande aktie- och fondrelaterad tidskrift i Norden.

Eller för att citera grundaren av det tyska sportföretaget Adidas, Adi Dasslers ledstjärna;

”Lead, don’t follow”

Nu över till ställningen i portföljen

wysiwyg_image

Om den kortsiktiga portföljen

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för våra medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Portföljuppdatering sker varje torsdag på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare. 

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.