Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-18

Portföljanalys: Se till att diversifiera

wysiwyg_image

Efter ett minst sagt svajigt år på aktiemarknaden finns det all anledning för investerare att se över och justera sina portföljer. Men istället för att fokusera på tidigare resultat bör du se till att dina investeringar är tillräckligt diversifierade över flera sektorer, länder och företag. Ett aktieår som 2018 får många investerare att granska sina portföljer. Men istället för att uteslutande fokusera på avkastning rekommenderar vi att investerare tar en titt på sina portföljers diversifiering. Se till att din portfölj är diversifierad när det gäller sektorer, länder och värdepapperstyper.

Efter nyår väljer många investerare att se över sina investeringar och överväga förändringar. Vissa är kanske extra motiverade att agera efter ett ostadigt 2018, särskilt med tanke på att en stor del av nedgången kom i slutet av året. Sådana åtgärder är fullt förståeliga, men vi anser att det inte tjänar mycket till att fundera på tidigare resultat när man gör en portföljgranskning, oavsett om resultaten var bra eller dåliga. Det är bättre att fokusera på helhetsperspektivet, till exempel om dina investeringar ligger i linje med dina ekonomiska mål, din tidshorisont och din risktolerans, samt huruvida din portfölj är tillräckligt diversifierad när det gäller sektorer, länder och enskilda aktier.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Analysera din portfölj

En analys av hur koncentrerad din portfölj är rent geografiskt är en bra utgångspunkt. Om din portfölj har ett starkt fokus på en region kan det vara läge att göra ändringar. USA är världens största ekonomi och står för ungefär hälften av det globala börsvärdet.[i] Ingen nation i Europa representerar mer än 5 procent av det globala börsvärdet.[ii] Varje land och geografisk region har sina egna ekonomiska och politiska marknadskrafter – vissa erbjuder möjligheter, andra risker. Om din portfölj är fokuserad på ett land, särskilt ett mindre land, kan det innebära att din portfölj exponeras för lokala risker samtidigt som du ignorerar möjligheter på andra håll. Detta kan leda till ökad volatilitet i din portfölj. Genom att äga en portfölj som är globalt diversifierad sprider du ut riskerna, så att negativa förändringar i ett land inte får en överdriven inverkan på din avkastning. Historiskt sett har ingen aktiemarknad gett bättre avkastning år efter år jämfört med andra. När du skapar en diversifierad portfölj väger dina bästa aktier upp de som går sämre, vilket ökar chanserna för större tillväxt på marknaden över tid. En bra tumregel är att titta på hur stor del av det globala börsvärdet ett visst land utgör, och sedan använda det som riktmärke när du viktar din portfölj.

Diversifiera din portfölj

När du diversifierar globalt blir det även lättare att investera i flera olika sektorer. Många europeiska aktiemarknader har ett smalt fokus på två eller tre sektorer, samtidigt som de har väldigt liten exponering mot andra. Aktiemarknaden i Storbritannien är till exempel väldigt fokuserad på energi, råvaror och finansföretag.[iii] Nästan halva börsvärdet på Danmarks aktiemarknad består av sjukvårdsföretag.[iv] Nästan 70 procent av Italiens börsvärde finns i tre sektorer: finansföretag, energiföretag samt el, gas och vatten.[v] Nästan 40 procent av börsvärdet i Frankrike kommer från industriföretag och konsumentföretag som säljer sällanköpsvaror.[vi] På den spanska aktiemarknaden ligger fokus på finansföretag samt el, gas och vatten.[vii] Mer än en tredjedel av det nederländska börsvärdet kommer från konsumentföretag som säljer dagligvaror.[viii] Samma sektor representerar nästan halva börsvärdet på den belgiska aktiemarknaden.[ix] I Sverige ligger fokus på industri- och finansföretag.[x] Och Norge? Mer än hälften av börsvärdet på den norska aktiemarknaden representeras av finansföretag och energiföretag.[xi] Samma sak gäller för Kanada.[xii] Av alla dessa länder är det bara Spanien, Nederländerna och Sverige som har ett betydande fokus på tekniksektorn, vilket är den sektor som har gett bäst avkastning under de senaste åren. Diversifiering över de 11 befintliga sektorerna innebär med stor sannolikhet investeringar utanför Europa i till exempel USA och Asien.

För att kontrollera att din portfölj är tillräckligt diversifierad när det gäller sektorer rekommenderar vi att du använder ett brett, globalt aktieindex – till exempel indexet MSCI World – som riktmärke. Om du är osäker på vilken sektor en viss typ av värdepapper faller inom kan du använda en tjänst som Morningstar.

Ytterligare läsning: "I politiken väger policy tyngre än personlighet"

När du ser över vilka länder och sektorer som är representerade i din portfölj är det även en bra idé att se till att du äger aktier i tillräckligt många företag. 14,9 procent av börsvärdet i indexet MSCI World finns i teknikaktier.[xiii] Men om du endast äger aktier i ett teknikföretag, och innehavet representerar 14,9 procent av värdet på din portfölj, misstänker vi att du inte har diversifierat tillräckligt. Istället har du ett alltför stort innehav i ett företag, vilket får till följd att dina risker koncentreras. Om företaget går bra får du bra avkastning. Men vad händer om företaget drabbas av ett bakslag och ger dålig avkastning, samtidigt som andra teknikföretag går mycket bättre? Det här är naturligtvis en förenkling, men vi anser att den illustrerar vikten av att diversifiera på företagsnivå. En bra och praktisk tumregel för investerare är ”femprocentsregeln”. Den innebär att inget företag i din portfölj bör överstiga 5 procent av portföljens totala värde. Ett alltför stort innehav i ett och samma företag innebär större risker för din portfölj.

Läs också: "En framgångsrik investeringsstrategi blickar framåt, inte bakåt. Det är lättare sagt än gjort."

Utvärdera din portfölj

När du ser över diversifieringen i din portfölj är det även en bra idé att granska alla dina värdepapper, inklusive fastighetsfonder (REIT) och indexfonder. Många investerare som har stora innehav i fastighetsfonder anser att de fungerar som en diversifiering gentemot aktier, men i själva verket är de flesta fastighetsfonder noterade på börsen och handlas precis på samma sätt som aktier. Fastigheter är även en mindre sektor, med 3,3 procent av börsvärdet enligt indexet MSCI World.[xiv] Om du har stora innehav i fastighetsfonder kan det lätt skapa en överexponerad portfölj.

Att utvärdera din portföljs diversifiering kan låta som en ganska arbetskrävande insats. Det stämmer – det krävs en del jobb! Men om du ser till att dina investeringar har diversifierats på rätt sätt är din riskhantering också mycket mer effektiv jämfört med många andra investerare.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA, referensnr 191609) och är registrerat i England (organisationsnr 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited delegerar portföljförvaltningsfunktionerna till sitt moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är etablerat i USA och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA.

Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

 

 

[i] Källa: FactSet, per 2019-02-20. USA:s andel av indexet MSCI World utifrån börsvärde.

[ii] Ibid.

[iii] Källa: FactSet, per 2019-02-20. Baserat på sektorviktningar i indexet MSCI UK.

[iv] Ibid. Baserat på sektorviktningar i indexet MSCI Denmark.

[v] Ibid. Baserat på sektorviktningar i indexet MSCI Italy.

[vi] Ibid. Baserat på sektorviktningar i indexet MSCI France.

[vii] Ibid. Baserat på sektorviktningar i indexet MSCI Spain.

[viii] Ibid. Baserat på sektorviktningar i indexet MSCI Netherlands.

[ix] Ibid. Baserat på sektorviktningar i indexet MSCI Belgium.

[x] Ibid. Baserat på sektorviktningar i indexet MSCI Sweden.

[xi] Ibid. Baserat på sektorviktningar i indexet MSCI Norway.

[xii] Ibid. Baserat på sektorviktningar i indexet MSCI Canada.

[xiii] Ibid. Baserat på sektorviktningar i indexet MSCI World.

[xiv] Ibid. Baserat på sektorviktningar i indexet MSCI World.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.