Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-21

Rädsla gynnar aktiemarknaden

wysiwyg_image

Annons innehåll från Fisher investments norden: Är det dags att förbereda sig för problem? Denna månad minskade Europeiska centralbanken sina månatliga obligationsköp från 60 till 30 miljarder euro, och enligt planerna ska stödköpsprogrammet helt avslutas i september. Inte helt förvånande oroar sig många för att detta ska riskera eurozonens ekonomi och sänka aktiemarknaderna, i tron att vi har stödköpen att tacka för att allt håller sig flytande. Men vi menar att man då bortser från viktiga tecken från USA, Storbritannien – och eurozonen själv. Nedtrappningar och avslutade stödköp har historiskt sett fått ekonomier att gå bättre, och vi tror att det kommer att gå lika bra för eurozonen denna gången. Vi tror snarare att glappet mellan rädslan för avtrappningen och den positiva verkligheten kommer att gynna aktiemarknaderna.

Stödköpens förespråkare anser att de utgör en stimulans då de sänker de långa räntorna, vilket i teorin borde öka efterfrågan på lån. Även om det kan ligga viss sanning i detta menar vi att detta tankesätt bortser från effekterna på låneutbudet och avkastningskurvan. Genom att man sänker de långa räntorna när de korta räntorna redan är ganska låga, leder stödköpen till en plattare avkastningskurva. Bankerna lånar in till kort ränta, lånar ut till låg ränta och gör sina vinster på spreaden, så en plattare kurva gör det mindre lönsamt för dem att låna ut pengar – och bankernas incitament att låna ut pengar minskar. När de potentiella vinsterna sjunker stramar bankerna i allmänhet upp sina regler för att ge kredit, och lånetillväxten saktar av. Den hundraåriga kvantitetsteorin visar att sådana faktorer är raka motsatsen till stimulanser.

Ladda ner den kompletta aktiemarknadsutsikten här.

Europeiska centralbankens avtrappning är inte heller något nytt. I januari 2017 minskade den sina månatliga obligationsköp från 80 till 60 miljarder euro, samtidigt som programmet förlängdes med ett par månader. Dessa långsammare stödköp är själva urbilden av en avtrappning. Trots detta förblev BNP-tillväxten i eurozonen stabil under hela året och ökade till 2,5 procent på årsbasis under tredje kvartalet. Den breda lånetillväxten ökade från 2,4 procent på årsbasis i december 2016 till 5,1 procent på årsbasis i november 2017, och utlåningen till hushållen ökade. Eurozone Composite Purchasing Managers’ Index, PMI, avslutade år 2017 på sin högsta nivå sedan februari 2011, med en stark tillväxt av framåtblickande nya ordrar. Conference Boards Leading Economic Index för eurozonen är högt och fortsätter att stiga, påeldat av de allt brantare avkastningskurvorna i valutablocket. Dessutom hade eurozonens aktier sitt bästa år sedan 2013 och steg med 12,5 procent under året.[i]Även om det inte finns något kontrafaktiskt scenario kan vi inte se några bevis på att minskningen av stödköpen har skadat eurozonens ekonomi eller dess affärsförhållanden.

Erfarenheterna från eurozonens sista år liknar dem i Storbritannien och USA. Bank of England lanserade sina stödköp i mars 2009 och avslutade dem i slutet av 2012. Under dessa fyra år släpade den årliga BNP-tillväxten efter 2013–2016, när stödköpen avslutats.

Figur 1: Storbritanniens årliga BNP-tillväxt tog fart igen efter att stödköpen avslutades


[i] Källa: FactSet per 2018-01-17. MSCI EMU, avkastning med nettoutdelning i euro, 2016-12-31–2017-12-31, och kalenderårsavkastning för 2013, 2014, 2015 och 2016.

wysiwyg_image

Källa: FactSet per 2018-01-17. Årlig BNP-tillväxt i Storbritannien, 2008–2016.

Avkastningskurvan blev allt brantare under 2013, en ekonomisk medvind – när Bank of Englands obligationsköp inte längre tyngde ned de långa räntorna.[i] Penningmängdens tillväxt enligt M4 svängde från att minska under 2011 och 2012 till att öka under 2013, understödd av den förbättrade lånetillväxten.[ii] I USA blev investerarna livrädda när Ben Bernanke (Federal Reserves tidigare ordförande) råkade nämna ordet avtrappning i maj 2013, men ingen katastrof inträffade. Marknaderna började ta hänsyn till stödköpens eventuella avslutande i sin prissättning, och vid årsskiftet steg avkastningen på 10-åriga amerikanska statsobligationer till 3,03 procent från 1,93 procent den 22 maj – den dag då Bernanke först nämnde ordet avtrappning.[iii] Året efter, när Fed gradvis minskade sina månatliga obligationsköp, tog lånetillväxten fart, och BNP-tillväxten blev bra.[iv] I båda fallen fortsatte den globala tjurmarknaden.

Även i stödköpens födelseland – Japan – finns det bevis på att de ekonomiska förhållandena förbättrades när stödköpen minskade. Även om Bank of Japan inte officiellt har avslutat sina stödköp har de i tysthet minskat takten på sina stödköp sedan augusti 2016. Sedan dess har lånetillväxten förbättrats. (Figur 2)

Figur 2: Japans lånetillväxt

 


[i] Ibid. Avkastningen på brittiska 10-åriga statsobligationer minus den brittiska bankräntan, 2008-12-31–2013-12-31.

[ii] Ibid.

[iii] Ibid. Avkastningen på amerikanska 10-åriga statsobligationer, 2013-05-21 och 2013-12-31.

[iv] Ibid. BNP, lån och hyror i bankkrediter, 2013-12-31–2014-12-31.

Detta dokument är Fisher Investments Norden, Fisher Investments Europes och Fisher Investments allmänna åsikter och ska inte betraktas som personliga investeringsråd, skatteråd eller som en framställning av deras eller kundernas resultat. Det ges inga garantier för att vi kommer att fortsätta att ha dessa åsikter, och de kan komma att ändras när som helst baserat på ny information, nya analyser eller nya överväganden. Dessutom görs inga garantier rörande exaktheten för några av prognoserna i materialet. Alla tidigare och framtida prognoser kanske inte var eller kommer att bli lika exakta som prognoserna i detta material. Fisher Investments Norden är det namn, som Fisher Investments Europe Limited, bedriver verksamhet med i Finland, Norge och Sverige. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609) och är registrerat i England (organisationsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limiteds Huvudkontor: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien. Fisher Investments Europe Limiteds moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är grundat i USA och reglerat av den amerikanska Securities and Exchange Commission och fungerar som underleverantör enligt ett outsourcingavtal.

Att göra investeringar på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns inga garantier för att hela eller något av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Värdet av investeringarna och deras avkastning kommer att fluktuera med de globala aktiemarknaderna och de internationella valutakurserna.

 

wysiwyg_image

Även om Japans tillväxt förblir beroende av exporten har den nuvarande perioden med god BNP-tillväxt på årsbasis varat i 7 kvartal, vilket är den längsta perioden på 20 år.

Ladda ner den kompletta aktiemarknadsutsikten här.

Läs mer om Fisher Investments Norden här. 

Enligt vår mening har aktiekurserna utvecklats väl trots – inte tack vare – stödköpen. Vi anser att aktiernas resultat under stödköpseran utgör bevis på ekonomiernas underliggande styrka och förmåga att övervinna den motvind som består av en plattare avkastningskurva. När stödköpen äntligen avslutas i eurozonen tror vi att denna styrka kan bli mer uppenbar och kanske ge investerarsentimentet ett lyft på samma gång.

 

wysiwyg_image

Text: Fisher Investment norden

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.