Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-01-13

Rolander: Köpläge i det populära investmentbolaget

Premium Kinnevik har rusat och belönats med lägre rabatt. Trenden fortsätter och köpläget består.

Kinnevik är en tydlig vinnare på den accelererande digitaliseringen eller flytten till internet som blivit en följd av influensan och de restriktioner som införts för att stävja den. Kinneviks portfölj är bred sett till antal och marknader, och fylls löpande på med fler lovande, unga bolag. Även om de fyra största innehaven värderingsmässigt står för 80 procent är riskspridningen tillfredsställande.

Det är få investerare förunnat att investera i onoterade bolag och det är inte lätt att skilja agnarna från vetet i tidiga skeden. Kinnevik gör det jobbet med en förvaltningskostnad på låga 0,3 procent. Syskonen Stenbeck är tillsammans huvudägare med 8 procent av kapitalet och 37 procent av rösterna. Ingen sitter i styrelsen men Cristina, som suttit i 16 år vid avhoppet 2019, och Hugo Stenbeck är med i valberedningen.

Författare Dag Rolander