Aktiespararna

Så investerar du i hälsovård

Av Redaktionen
14 februari 20196 min lästid
Å ena sidan möjligheten att investera i forskning för att bota dödliga sjukdomar – å andra sidan svårförståeliga produkter och bolag som gör miljonförluster år efter år. Här är förvaltarens fem bästa investeringstips.

Denna analys framgår ur Aktiespararen nummer 1 2019.

Å ena sidan möjligheten att investera i forskning för att bota dödliga sjukdomar – å andra sidan svårförståeliga produkter och bolag som gör miljonförluster år efter år. Här är förvaltarens fem bästa investeringstips.

Fondförvaltaren Susanna Urdmark på Rhenman & Partners Asset Management ger sina bästa tips för att hitta vinnarna och undvika fallgroparna bland hälsovårdsaktier.

Hitta trenderna

Hälsovård – en tillväxtbransch

Jordens befolkning växer, vi lever längre och vi konsumerar mer hälsovård ju äldre vi blir.

– Vi har volymtillväxt för såväl läkemedel, medicinsk utrustning samt vårdtjänster, oavsett delsektor, säger Susanna Urdmark.

Ett exempel på en stark strukturell trend är sjukvård i tillväxtländer. Länder som Kina och Indien har fortfarande relativt låga sjukvårdsutgifter som andel av BNP och kämpar med att öka kvaliteten på vården. Det är befolkningsrika länder med framför allt statligt finansierad vård och snabbt växande medelklass.

– De här länderna kan behöva komplettera med privata finansieringslösningar, tror Susanna Urdmark.

Innovation

De aktier som verkligen skjuter i höjden är oftast de bolag som hittat helt nya sätt att behandla eller diagnosticera sjukdomar. Det handlar om nya läkemedel och tekniker som kan vända upp och ned på de traditionella behandlingarna, så kallade paradigmskiften.

Den här typen av aktier kan vara svåra att hitta och innebär ofta en stor risk, eftersom långt ifrån alla bolag inom ett visst banbrytande område kommer att lyckas. Uppsidan är förstås att om man träffar rätt så kan aktien flerfaldigas i värde.

Susanna Urdmark nämner ett exempel på vad som skulle kunna bli ett framtida paradigmskifte.

– Det handlar om elektriska fält som används för att behandla en typ av hjärncancer som är mycket svår att bota.

Det bolag som går i bräschen för denna nya behandlingsform heter Novocure och bygger på forskning från ett israeliskt universitet. Patienten går helt enkelt runt med en slags mössa som påverkar celldelningsprocessen i tumören.

– Immunonkologi, alltså cancervård med hjälp av kroppens eget immunsystem, är ett exempel på ett just nu pågående paradigmskifte.

Var riskmedveten

Att investera i små läkemedels- och medicinteknikbolag innebär att du som aktieägare tar hög risk. Som alltid gäller det att diversifiera portföljen och inte ta för stora positioner i små bolag.

Risken är högre ju tidigare i utvecklingsstadiet produkten är (se faktaruta) och om bolaget består av enbart ett projekt som driver aktiekursen.

– Att resultatet är binärt är en del av forskningens natur, vi ska få reda på vad som fungerar och inte, säger Susanna Urdmark.

Genom att satsa på bolag inom medicinteknik, digitalisering eller sjukvård kan man komma undan de längsta och mest kostsamma studierna.

– Att investera i de stora etablerade läkemedelsbolagen eller en hälsovårdsfond är förstås också ett sätt att minska risken, säger Susanna Urdmark. Vi inom fondens förvaltningsteam har lång erfarenhet av sektorn och tillgång till djup medicinsk kunskap genom ett eget vetenskapligt råd.

Syna ledningen och ägarna

När du bestämt vilket område inom hälsovård du vill investera i gäller det att undersöka vilka som leder och äger bolaget. Susanna Urdmark tycker att personerna som leder företaget ska ha stor erfarenhet av läkemedelsutveckling och kommersialisering.

– De ska förstå vilka strategiska möjligheter bolaget har vid olika utfall.

Något som däremot inte är av lika stor vikt enligt Urdmark är huruvida personen har tidigare framgångar på meritlistan.

– De kan ha gjort alla rätt och ändå inte lyckats nå hela vägen, läkemedelsbranschen fungerar så. Hur man historiskt har hanterat motgångar skapar viktiga lärdomar för framtida forskning.

Det är också bra att undersöka vilka möjligheter ägarna har att skjuta till kapital om det skulle behövas. Återkommande nyemissioner är vanliga.

– Det är dyrt och kan bli väldigt långdraget att få ut ett läkemedel på marknaden, säger Susanna Urdmark.

Läs på om forskningen

– Det underlättar förstås om man har mycket kunskap och kan bedöma vetenskapen, säger Susanna Urdmark.

Ett alternativ om man inte har förståelse på molekylnivå kan vara att investera i branscher som medicinteknik, sjukhus eller digitalisering inom vården.

FAKTA

Ett läkemedels utvecklingsstadier

Preklinisk fas: test i laboratorium, djurförsök

Fas 1: test på 20-100 människor. Kräver godkännande av etisk nämnd innan start. Undersöker ej läkemedlets effekt, endast eventuella biverkningar.

Fas 2: 100-200 människor, effekt och biverkningar.

Fas 3: 1000–3000 testpersoner.

Godkännande av myndigheter (FDA i USA, EMA i Europa)

Sannolikhet för godkännande vid läkemedelsstudier:

(Siffra inom parantes avser cancer­läkemedel)

Fas 1: 14 % (3 %).

Fas 2: 35 % (7 %).

Fas 3: 59 % (36 %).

Källa: Estimation of clinical trial success rates and related parameters, CH Wong et al. 2018

Skribent: Ellinor Beckett.

Aktietips

Dela med dig