Aktiespararna

Här är hela förklaringen till SBB:s kollaps just nu

Av Robert Andersson
9 maj 20234 min lästid
Bolaget på allas läppar, SBB, fortsätter sin mycket svaga kursresa. Aktien är nu ned 40% den senaste veckan och 90% från toppen. Efter att bolaget presenterat en svag rapport för det första kvartalet 2023 så har nu bolagets kreditrating blivit sänkt av S&P. Aktien faller fritt, vi förklarar vad som händer.

Under det första kvartalet presenterade SBB en rapport som inte föll marknaden i smaken. Förvaltningsresultatet summerades till endast 187 miljoner, att jämföra med 1326 under jämförelsekvartalet. Förklaringen till skillnaden är bland annat de högre räntorna, avyttrade fastigheterna men också mycket stora valutakursförluster.

Längre ned i resultaträkningen går det också att läsa att bolaget förlorat 1,2 miljarder i värdeförändringar i finansiella instrument.

Vad som ytterligare överraskade i rapporten var att bolagets skuldsättning inte föll så mycket som väntat, trots miljardbetalning från Brookfield.

Rapporten var sammanfattningsvis med andra ord svag. Vad som dessutom överraskade marknaden var att bolaget även aviserade en nyemission av D-aktier motsvarande drygt 2,6 miljarder. Den aviserade teckningskursen var 16 kronor vilket enbart var strax lägre än stängning kvällen innan. På rapporten föll snabbt både d-aktien och b-aktien vilket innebar att emissionen blev mycket svår att genomföra.

Under måndagen presenterade S&P en rapport där man valde att sänka SBB:s kreditbetyg som nu inte längre anses vara på en så kallad ”Investment grade”-nivå. Beslutet riskerar innebära betydligt högre upplåningskostnader för det skuldsatta bolaget, något som fick aktierna att rasa stort under måndagen.

Senar under kvällen hölls ett extrainsatt styrelsemöte där styrelsen bland annat beslutade att dra tillbaka nyemissionen, då man ansåg att den inte längre var möjlig att genomföra. Det andra beskedet var att utdelningen skjuts upp.

Eftersom bolagsstämman för drygt 1,5 vecka sedan fastslog att utdelning ska ske, är det mycket svårt för bolaget att nu backa från denna. Vad SBB avser att göra är att genom en extrainsatt bolagsstämma ha möjlighet att skjuta upp utdelningsdatum till senast i maj 2024. Det innebär att bolaget köper sig lite mer tid att fundera på hur man ska få tag på pengarna. Beslutet innebär dock inte att bolaget kan ställa in utdelningen och därmed stärka sin balansräkning, det behöver bolaget göra på annat sätt.

Beskedet tolkas mycket negativt av marknaden. Många aktieägare som länge hållit kvar i sina aktier med utdelningen som försvar inser nu att den inte är lika säker. Det är även anledningen till att D-aktien haft en särskilt jobbig börsvecka. Den som äger d-aktien kan normalt förvänta sig en utdelning om 2 kronor per år, men kan aldrig ersättas med ett större belopp. Därför påverkas dessa aktieägare mer av känslan att utdelningen kanske inte är så säker som bolaget tidigare har givit sken av.

SBB har ett par mycket jobbiga månader framför sig. Stor del av bolagets skulder måste på något sätt refinansieras för att bolaget ska finnas kvar. Att sälja ytterligare stora mängder fastigheter är ett troligt scenario. Ett annat är att bolaget lyckas hitta någon stark ny huvudägare som kan bära en stor nyemission och därmed minska risken betydligt.

Att en småspararfavorit som SBB kraschar på detta vis är mycket beklagligt för den stora mängd privata investerare som förlorar pengar. Var aktien ska röra sig i närtid är mycket svårt att förutse och vi uppmanar alltid våra medlemmar att göra sin egen analys. I analysen är det särskilt viktig att resonera kring mentala börsfällor som är lätta att hamna i, som att man gärna vill komma fram till att sin tidigare uppfattning om aktien är korrekt.

Därtill vill vi även påminna att det är viktigt att ständigt utvärdera helhetsrisken i portföljen. Även om ett bolag ser billigt ut bör det inte väga alltför mycket av portföljen då det alltid finns en naturlig bolagsrisk med faktorer som du som investerare inte kan kontrollera.

Dela med dig