Aktiespararna

Smakstart på det nya året

2 januari 20215 min lästid
Stockholmsbörsen inleder det nya året med uppgång. Portföljen hakar på – och de flesta innehav stiger. De senaste köpen Tethys och Dustin utvecklas väl och stämningen är god.

Nygamla pjäserna Loomis och AAK går däremot trögare. Trots gynnsamma förutsättningar vill aktierna inte riktigt lyfta. En våt filt hämmar närmast duon från att stiga.

I Loomis fall har konkurrensmyndigheter i Tyskland stoppat ett större förvärv. Det i kombination med sänkta rekar från analyshus har fått aktien på fall.

Loomis-aktien (gul linje) gentemot OMXSPI (grön lilje) de senast månderna. Efter att ha gått starkt under en längre tid har den senaste tidens nyhetsflöde fått aktien att (tillfälligt?) tappa 10 procent på kort tid.

I AAK har kritiska röster höjts kring värderingen, som en del aktörer anser vara för hög.

AAK-aktien (gul linje) gentemot OMXSPI (lila linje) de senaste månaderna. Aktien toppade kring 200 kronor men har sedan dess trendat nedåt, främst tyngd av vinsthemtagningar samt en Q3:a som inte räckte hela vägen fram. Positivt är dock att aktien kortsiktigt verkar ha bottnar kring 170 kronor och nu åter befinner sig över 180 kronor.

Hur orolig bör man vara?

I dessa två fall tar vi underprestationen med ro. Både AAK och Loomis har stark vinsttillväxt, bra affärsmodeller, ett attraktivt produkt- och tjänsteerbjudande och en kompetent ledning.

Den underliggande trenden är därmed stark. Nedställen har naturligtvis gjort en viss ”teknisk skada” i både AAK:s och Loomis kursgrafer, men det långtifrån någon katastrof.

Precis som vi skrivit många gånger tidigare: även bra bolag möter då och då motvind.

Ibland är marknaden förlåtande på kort sikt. Ibland inte.

Vi bedömer svagheten i både AAK och Loomis som övergående. Aktierna förtjänar fortfarande en plats i Korta Portföljen och vi är inte beredda att dra stoppen ännu.

Fullinvesterade

Även om vi nu befinner oss i kalenderår 2020 har vi samma mix som avslutade 2019. Det känns bra. I portföljen finns en otrolig bredd; från olja, skog, guld till hälsovård och IT.

Diversifiering ger trygghet. Särskilt när vi nu är fullinvesterade. Innehavsstorlekarna är dessutom genomtänkta och en tydlig investeringstes finns i varje innehav.

Att ha en liten kassa är dock ett trevligt inslag; inte minst för att agera opportunistiskt på möjligheter som uppstår veckovis.

Köparnas marknad

Just nu är riskviljan på topp. Det är ingen nyhet.

Det känns som ”köparnas marknad” råder när vi granskar handelsmönstret i flera aktier.

Många är giriga och ivriga.

I flera småbolagsaktier river köparna hela säljsidan i orderboken.

Tålamod är - med andra ord - en bristvara.

Styrkan ser dock ut att hålla i sig. Ett handelsavtal mellan USA och Kina väntar den 15 januari och än så länge fortsätter vi att dansa med i marknadens rytm.

Men saker kan förändras från en vecka till en annan…

Vi håller utkik efter nya möjligheter och kontrollerar riskerna.

2020 kommer tveklöst bli ett spännande år.

Då vi inte har tillgång till våra excelsnurror har vi ingen möjlighet att presentera portföljläget denna vecka

Om Korta Portföljen

Vill du också få Korta Portföljen-inläggen i realtid? Ta del av Aktiespararnas Premiummedlemskapet och signa upp dig för Messenger-tjänsten här

Aktiespararens kortsiktiga portfölj förvaltas av Aktiespararnas två analytiker Carl-Henrik Söderberg och Christoffer Ahnemark.

Portföljen är fiktiv och syftet med portföljen är att ge inspiration till spännande börsaffärer för Aktiespararnas medlemmar. Placeringshorisonten är vanligen en till sex månader, men horisonten kan variera från fall till fall. Målet med portföljen är främst att generera alpha (riskjusterad överavkastning gentemot jämförelseindex).

Investeringsmandatet är brett i portföljen, vilket innebär att analytikerna får använda sig av en rad finansiella instrument för att öka den potentiella uppsidan eller minimera nedsidan i portföljen. I huvudsak sker dock placeringarna i bolag och andra instrument som har analyserats i tidningen Aktiespararen.

Portföljuppdatering sker varje vecka på Aktiespararnas hemsida och på Korta Portföljens Twitterkonto. Vid särskilda händelser på marknaden kan portföljen uppdateras oftare.

Korta Portföljen finns nu även på Instagram och ni följer kontot här

Dela med dig