Aktiespararna

Småspararfavoriten kan ha passerat toppen

Av Finwire/Redaktionen
20 juli 20234 min lästid
Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar en omsättning som var högre än väntat i andra kvartalet. Rörelseresultatet var bättre än väntat. Aktien faller omkring 4 % efter att rapporten publicerats. Aktiespararnas analytiker Robert Andersson ger rekommendationen avvakta.

Nettoomsättningen steg 31,0 procent till 43 364 miljoner kronor (33 111). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 40 871 miljoner kronor.. Den organiska försäljningstillväxten var 18 procent (8).

Rörelseresultatet blev 9 189 miljoner kronor (7 279), väntat rörelseresultat var 8 786 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 21,2 procent (22,0).

Justerat rörelseresultat uppgick till 9 488 miljoner kronor (7 042), väntat var 8 853 miljoner kronor, med en justerad rörelsemarginal på 21,9 procent (21,3).

Resultatet efter skatt blev 6 941 miljoner kronor (5 678), analytikerkonsensus var på 6 720 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 1,42 kronor (1,16).

Orderingången landade på 43 471 miljoner kronor (41 010), vilket är 1,7 procent högre än analytikerkonsensus på 42 744 miljoner kronor. Orderingången minskade organiskt med 5 procent.

Operativt kassaflöde var 2 864 miljoner kronor (3 064) och avkastning på sysselsatt kapital var 30 procent (28) i andra kvartalet.

Atlas Copco förväntar sig att kundernas aktivitetsnivå kommer försvagas något jämfört med den höga nuvarande nivån, skriver bolaget om marknadsutsikterna på kort sikt.

Tidigare utsikter, från föregående delårsrapport var att Atlas Copco förväntar sig att kundernas underliggande aktivitetsnivå kommer att kvarstå på den nuvarande nivån.

"Det glädjer mig att kunna presentera ett kvartal med rekordhög omsättning och rörelseresultat. Efterfrågan på våra produkter och tjänster var fortsatt stark", kommenterar vd Mats Rahmström i delårsrapporten.

Efterfrågan på Atlas Copco-gruppens produkter och tjänster var fortsatt stark även om orderingången inte nådde förra kvartalets mycket höga nivå. Jämfört med föregående år uppnåddes en solid ordertillväxt för gas- och processkompressorer medan ordervolymerna för industrikompressorer var i stort sett oförändrade.

Har verkstadsstjärnan passerat toppen? Robert Andersson kommenterar rapporten

Rapportsäsongen är i full gång och idag levererade flera jättar inom stockholmsbörsens största bransch, verkstad, sina siffror för Q2.

Störst av dem alla, tillika tyngst i alla Sverige-index, är Atlas Copco. Atlas har haft en suverän start på året och presenterade en urstark rapport för det första kvartalet som skickade upp aktien 15 %. Då var orderingången på rekordnivå och ledningen spådde en liknande aktivitetsnivå framöver. Idag är tonläget annorlunda.

Under det andra kvartalet presenterade bolaget återigen en mycket fin omsättning och vinst som översteg analytikernas förväntningar. Problemet är utsikterna. Orderingången föll organiskt med 5 % och ledningen spår en lägre aktivitet från kundernas sida framöver.

Sent i konjunkturen med hög värdering

Verkstadsjättarna är bolagen som drivit börsen uppåt. Sektorn har gått starkt och trots hoten om lågkonjunktur har inga tecken på avmattning synts till – förrän nu. I rapporterna för det andra kvartalet börjar bolagen plötsligt varna för en svagare marknad framöver, något som är i linje med den senaste tidens svaga inköpschefsindex.

Vi har tidigare varnat för riskerna med att köpa högt värderade verkstadsjättar på toppvärderingar. Och den varningsflaggan ser vi anledning att återigen hissa.

Atlas är ett verkligt högkvalitativt bolag men givet konjunkturläget känns inte p/e 25 tillräckligt attraktivt. Vi tycker inte att aktien känns köpvärd idag och står fast vid vårt råd från december 2022, att avvakta med aktien

Atlas CopcoAktieanalyser

Dela med dig