Aktiespararna

Stora ambitioner med liten prislapp

Av Dag Rolander
25 juli 20173 min lästid

Denna analys framgår ur Aktiespararen nummer 5 2017

International Petroleum Corporation – IPC – ger sig ut på jakt efter olja i Adolf Lundins anda. Chanserna är goda att även detta äventyr blir en framgång.

Lundin Petroleum fokuserar på utvecklingen av kända tillgångar på norsk sockel medan avknoppningen IPC ger sig ut på okända vatten och i okänd terräng på sant Lundinmanér som fungerat så många gånger förut.

Tre aktier i Lundin gav en aktie i avknoppningen IPC. Därefter fick de som ville sälja tillbaka de utdelade aktierna till IPC för 31 kronor, dock högst för 100 miljoner US-dollar. I slutet på mars var bolaget obelånat och i kassan fanns 20 miljoner dollar. Statoil, ägare till 20,1 procent, sålde tillbaka allt. Sammantaget återköptes 25,5 miljoner aktier för 90 miljoner dollar och nu återstår 88 miljoner aktier. Ett lån på 100 miljoner dollar har tagits upp och nettoskulden är 70 miljoner dollar. Den skulden betas ned med ett kvartalsvis kassaflöde på 30 miljoner dollar. Familjen Lundin äger 37 procent av aktierna.

Värdet på befintliga tillgångar borde ligga på drygt 30 kronor per aktie, motsvarande eget kapital och även aktuell börskurs, eftersom på det priset möttes Statoil som säljare och familjen Lundin som köpare skulle fler ha nappat på erbjudandet.

IPC producerande tillgångar finns i Malaysia, Frankrike och Nederländerna med en bedömd dagsproduktion på 9 000–11 000 fat i år ur bevisade och sannolika reserver om 29,4 miljoner fat oljeekvivalenter (i allt väsentligt olja) som kan ökas via prospektering. Rörelsekostnaderna är 19 dollar per fat, beskattningen är låg liksom investeringsbehoven. Kassaflödet vid rådande priser är ungefär 30 dollar per fat. Balansräkningen tål minst 100 miljoner dollar i ytterligare belåning, därtill kan återköpta aktier användas och köpta tillgångar kan belånas.

Aktien ser ganska billig ut men det är knappast dessa värden som gör den intressant. Bolagets strategi innebär att kompletterande tillgångar, gärna i tidiga skeden, ska förvärvas och därefter utvecklas. I den processen kommer såväl affärskompetens och finansiell ingenjörskonst som mer teknisk och praktisk erfarenhet till sin rätt. Den uttalade ambitionen är att bli en ledande, oberoende, global aktör.

Det skulle förvåna om inte aktien drar uppåt när det första förvärvet annonseras och det skulle förvåna om det inte kan ske ganska snart eftersom huvudägare, ledning och styrelse har ett brett nätverk i sektorn globalt och mycket är till salu. Lukas Lundin är ordförande i styrelsen och bland ledamöterna märks Lupes förre vd Ashley Heppenstall. Båda dessa föredrar att bygga nytt framför att förvalta.

Dela med dig