Aktiespararna

Telia tvingas spara – så många svenska jobb försvinner

Av Redaktionen
20 juli 20174 min lästid

Telia har lanserat åtgärder för att sänka kostnadsbasen, med störst påverkan i Sverige.

Bolaget planerar att minska sina totala externa och interna resurser med cirka 850, cirka 3 procent av totala resurser. Av de minskade resurserna hänförs 650 till Sverige, motsvarande 8 procent av de svenska resurserna.

"Åtgärderna förväntas ge effekt på kostnaderna redan under andra halvåret 2017 med en minskning på omkring 5 procent i Sverige jämfört med föregående år", heter det i delårsrapporten.

Telia har även infört strukturella åtgärder på medellång sikt som kommer att driva ytterligare kostnadsnedskärningar som stödjer ebitda 2018 och 2019.

Detta förväntas resultera i en minskning av den relevanta kostnadsbasen med minst 3 procent 2018.

"Detta är avgörande för ett konkurrenskraftigt Telia Company då vi fortfarande ser press på våra intäkter från traditionella tjänster samt förväntade lägre engångsintäkter från fiber. Vår ambition är tydlig, vi strävar efter att öka vårt operationella fria kassaflöde varje år för att möjliggöra en ökad utdelning över tid", skriver Johan Dennelind i delårsrapporten.

"Ser rätt hyfsat ut"

Johan Dennelind utvecklar sin syn på bolagets utveckling det första halvåret.

"Om man tar bort Sverige, som var en besvikelse, ser det rätt hyfsat ut, till och med riktigt bra. Norge tuffar på bra och Finland växer på mobilt med bättre lönsamhet under kvartalet", säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

En lägre fiberutbyggnad i Sverige under andra kvartalet än väntat påverkade intäkterna negativt med omkring 150 miljoner kronor under kvartalet.

"Andra kvartalet i fjol hade vi 357 miljoner kronor i engångsintäkter och detta kvartal sjunker dessa intäkter till 193 miljoner kronor. Vi har en marginal på omkring 60-70 procent på de här intäkterna", säger Johan Dennelind.

Det förklarar försvagningen

De försenade fiberinstallationerna samt för höga kostnader förklarar Teliakoncernens svagare resultatutveckling och tillväxt under andra kvartalet.

Tjänsteintäkterna visade en organisk tillväxt på -0,6 procent under kvartalet.

"Om du bara tar bort fiberintäkterna hade vi en positiv tillväxt i tjänsteintäkterna på 0,4 procent i kvartalet. Det finns en underliggande tillväxt, men i och med att Sverige är så stort så slår det så hårt", säger Johan Dennelind.

Räknar med att nå prognos

Trots utvecklingen i Sverige räknar Telia med att kunna nå den tidigare uppsatta resultatprognosen för helåret, men flaggar samtidigt för risken med fiberutbyggnaden.

"Nu gör vi bedömningen att vi kan hålla fast vid den, men vi har inte alltid visibilitet och kontroll på tillstånd för utbyggnad. Vår bästa bedömning nu är att vi inte kommer att se någon ytterligare negativ effekt", säger Johan Dennelind.

Helårsprognosen bygger också på en förväntan om att åtgärder ska ge lägre kostnader redan under andra halvåret. I Sverige väntas kostnaderna minska med 5 procent andra halvåret, jämfört med andra halvåret i fjol.

Samtidigt höjer Telia sin prognos för det operativa fria kassaflödet till över 7,5 miljarder kronor 2017, från tidigare 7,0 miljarder kronor.

"Det är en viktig signal till marknaden att vi har starkt fokus på kassaflödet. Vi har bättre visibilitet på det nu", säger Teliachefen.

Aktien faller

Vid 12.45-tiden var Telias ned omkring 4 procent och handlas för omkring 38 kronor.

Dela med dig