Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-07

Tre värdeaktier att äga 2022

wysiwyg_image

Efter många år av tillväxtfokus på Stockholmsbörsen så gjorde de klassiska värdebolagen ett starkt fjolår. När räntorna stiger ser många värdebolag attraktiva ut. Här kommer tre intressanta värdeaktier att äga 2022.

Handelsbanken

Handelsbanken är storbanken som länge ansetts som banken med hög kvalité, dessutom har de sluppit att bli indragna i de senaste årens penningtvättsskandaler. Nu genomför banken renodlingar med fokus på svenska marknaden tillsammans med ett hårt kostnadsbesparingsprogram. Något som kan göra aktien intressant.

Låg värdering

Under de senaste årens tillväxtfokus på aktiemarknaden har storbankerna halkat efter rejält. Nu när räntorna sakta börjar stiga så är storbankerna väl positionerade. Handelsbanken handlas idag tydligt under sina historiska genomsnitt, p/e 11,0 att jämföra med 5-åriga genomsnittet om 12,5.

P/b handlas idag kring 1,1 i jämförelse med fem-åriga snittet på 1,3. En förklaring till att aktien har handlats ner under den sista tiden är att riksdagen lite förvånande gick emot sina remissinstanser och klubbade igenom en ny bankskatt.

Kursgraf

wysiwyg_image

5-årsgraf Handelsbanken.

Bankskatt

Bankskatten baseras på bankens skulder hänförliga till den svenska verksamheten. 2022 blir beskattningen 0,06 procent av skulderna för att sedan öka till 0,07 procent framöver. För Handelsbankens del skulle det innebära en extra skatt om ca 1,4 miljarder från 2023 och framöver, vilket sänker vinsten med omkring 8–9 procent.

Samtidigt pågår det stora effektiviseringsarbetet som Handelsbanken kanske varit sist ut att lansera men som kan få framtida effekter på lönsamheten. Kan detta spela ut någorlunda väl så ser nuvarande multiplar attraktiva ut.

Attraktiv direktavkastning

P/e tal strax under 10 och med stort utdelningsutrymme, efter inställda utdelningar under Covidkrisen, så är en direktavkastning på nästan 11 procent 2022 (inklusive extrautdelning) för att sedan falla mot 7 procent, att betrakta som attraktivt.

Solid Försäkring

wysiwyg_image

Solid försäkring är ett nytt tillskott på börsens huvudlista efter att ha blivit avknoppat till aktieägarna från Resurs Holding i början av vintern.

Bolaget fokuserar på nischade försäkringar inom tre huvudsakliga segment: Produkt, Trygghet och Assistans. Försäkringarna säljs i huvudsak via partners i samband med att kunden köper någon typ av produkt eller tjänst. Bolaget växer intäkterna med 6 procent men med något högre lönsamhet växer det tekniska resultatet snabbare.

Bolaget i siffror

Solid, precis som andra försäkringsbolag, påverkas mycket av rörelserna på de finansiella marknaderna. När börsen gått starkt, vilket den gjort de senaste åren, når försäkringsbolagen mycket höga vinster. Detta tack att de investerar tillgängligt kapital och erhåller avkastning på detta. Solid Försäkrings vinst senaste rullande 12 månader motsvarar en vinst per aktie på 6,5 kronor och ett p/e tal på 8,8.

När undertecknad analyserar Solid väljer jag att fokusera på det tekniska resultatet rensat för deras överförda kapitalavkastning. Detta resultat kan sägas spegla överskotten från försäkringsverksamheten. Detta inkluderar därmed inte kapitalavkastningen som är en mycket viktig faktor men som däremot är svårare att prognostisera.

Kursgraf

wysiwyg_image

Solid försäkring sedan IPO i början på december.

Framtidsutsikter

Bolaget har under de senaste åren lyckats växa sitt justerade tekniska resultat med 15 procent per år. Under de kommande åren räknar jag med en något lägre tillväxt men med bibehållen lönsamhet. Bolaget borde kunna fortsätta växa ca 6–8 procent per år. Om vi ställer nuvarande aktiekurs mot det justerade tekniska resultatet får vi en multipel på 10,5, det är väsentligt lägre än konkurrenterna som handlas i Norden.

Aktien ser attraktiv ut givet relativt goda tillväxtförutsättningar samt att kapitalavkastningen kan förbättra resultatet.

Balder

wysiwyg_image

Balder är Stockholmsbörsens största fastighetsbolag både sett till fastighetsvärde och börsvärde. Trots sin storlek är inte tillväxtambitionerna slut än och är fortsatt att betrakta som en intressant investering.

Fastighetsbranschen föll hårt under den värsta Coronaoron för drygt två år sedan, efter det har dock återhämtningen varit stark. Dessutom verkar fastighetsbolagen just nu i en optimal makromiljö, då räntorna fortsatt är låga men inflationen hög.

Inflationsvinnare

Då de flesta hyror är kopplade till inflationen så ökar just nu hyresintäkterna samtidigt som räntekostnaderna ligger stadigt. Det skapar starka resultat och en stark balansräkning.

Trots att fastighetsindex stigit mycket sedan botten har inte alla bolag följt med på resan. Bland bolagen med stor kontorsexponering svajar det fortfarande och flera av dessa handlas på rabatter. Det kan innebära intressanta förvärvstillfällen.

Kursgraf

wysiwyg_image

Balder fortsätter sin strategi av att inte ha någon uttalad strategi, som dess VD och huvudägare Erik Selin uttrycker det. Det skapar möjligheter för Balder att förvärva vitt skilda fastighetstyper med olika geografiska lägen, var än de bästa köptillfällena finns.

Detta sammantaget med att Balder som sin historiska tradition ej delar ut några pengar, positionerar bolaget attraktivt för att kunna fiska upp billiga fastigheter.

Värdering

Bolaget handlas idag på 22 gånger förvaltningsresultatet av sin redovisade intjäningsförmåga på 12 månader. Det är över bolagets historiska genomsnitt men fortfarande en av de lägre multiplarna i sektorn.

Om man även tar i beaktning att bolaget ökade förvaltningsresultatet med 20 procent under de tre första kvartalen 2021 samt att bolaget just nu lever med optimala makroekonomiska förutsättningar så ses värderingen som rimlig och att aktien sannolikt har mer att ge.

/Robert Andersson

Författare Redaktionen