Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-11

Två investmentbolag har rapporterat - experten kommenterar

wysiwyg_image

Under måndagen den 11 oktober var Öresund och Industrivärden först ut att bekänna färg för 2021 räkenskapsårs tredje kvartal. Kvartalet har karaktäriserats av en skakig marknad och således är det intressant att dels se hur de historiskt överavkastade investmentbolagen har presterat, dels hur de har agerat.

Industrivärden, med ordförande Fredrik Lundberg och VD Helena Stjernholm, har haft ett motigt räkenskapsår och när de första nio månaderna summeras framkommer att totalavkastningen uppgår till 5 %, vilket ska ställas mot SIXRX som har avkastat 24 %(!). Substansvärdet per den 30 september uppgick till 128 mdk, vilket motsvarar 295 kr per aktie och är en ökning med 16 kr per aktie per 1 januari december 2021.

wysiwyg_image

Utvecklingen är inget annat än svag och Helena Stjernholm har all anledning att inte vara nöjd. I sitt VD-ord lyfter hon fram det som många analytiker redan skrivit om, nämligen flaskhalsar i form av främst komponentbrist och fraktutmaningar samt fortsatta störningar på grund av corona. Samma signaler har rapporterats från andra bolag och från olika geografier, inte minst det industritunga Tyskland.

Emellertid bedömer Stjernholm dessa utmaningar vara av en övergående process och i takt med ett fortsatt återöppnande av världens ekonomier kommer flaskhalsarna att försvinna. ”Sammantaget finns dock, trots ett antal utmaningar i närtid, långsiktiga förutsättningar för en fortsatt god utveckling av ekonomin.”

Ökat i verkstadsbolagen

Under kvartalet har bolaget ökat i sina befintliga innehav. I Sandvik har man ökat med 1,9 mdkr och i Volvo med 0,8 mdkr. Utöver dessa tunga industribolag har man även ökat med 0,8 mdk i Essity samt i med 0,3 mdk i Handelsbanken.

Industrivärden är inte kända för att förvärva nya bolag och trots att detta var något som Stjernolm lyfte fram då hon intog rollen som VD har enbart en avyttring i SSAB gjorts. Sandvik ämnar kommande år att knoppa av Materials Technology, vilket såväl Industrivärden som analytiker är positiva till då de bedömer att dolda värden kommer synliggöras. Processen fortgår och beslut ämnas fattas på bolagsstämman 2022.

Framtiden?

Investmentbolagen som grupp har över tid presterat bättre än SIXRX och än så länge gäller även detta för Industrivärden. Emellertid måste man som investerare ställa sig frågan om de kommer kunna fortsätta med detta. Nio månader är förvisso inte en lång tid, speciellt inte om man är en långsiktig investerare.

Dock bör man vara vaksam på hur Industrivärden fortsätter att agera, för även om Stjernholm skriver ”givet innehavsbolagens starka positioner och bevisade förmåga att löpande utveckla och stärka sina verksamheter över tid, ser jag goda möjligheter för Industrivärden att fortsatt generera långsiktigt aktieägarvärde till balanserad risk” finns det aldrig några säkra kort.

På rapportdagen handlas, enligt ibindex.se, Industrivärden till en substansrabatt om 10,37 %, vilket är i linje med femårssnittet.

wysiwyg_image

Öresund har varit i ropet de senaste månaderna, framför allt på grund av deras misslyckade innehav Desenio, ett innehav de nu har sålt, och förra veckans vinstvarning från Scandi Standard.

Under det tredje kvartalet minskade substansvärdet med 6,4 %, medan SIXRX enbart minskade med 1,3 %. Sett per den 1 januari 2021 har substansvärdet ökat med 17,7 %, motsvarande 144 kr per aktie, vilket dels kan ställas mot tidigare nämnda Industrivärdens 5 % och SIXRX 24 %.

Ser flertalet orosmoln på marknden

Nicklas Paulson, VD sedan slutet av 2017, betonar samma som Stjernholm i sitt VD-ord, i vilket han lyfter fram diverse flaskhalsar: ”Aktiemarknaderna, som inledde kvartalet starkt, har börjat skönja orosmoln i form av högre råvarupriser, kapacitetsproblem och stigande fraktpriser.

Sammantaget har detta gjort att inflationen har börjat röra sig uppåt i snabb takt. Förväntningar om fortsatta leveransstörningar i den globala handeln och brist på halvledarkomponenter framöver gör att den lättvindiga syn en på inflationen har börjat ifrågasättas.”

Höga värderingar

Vidare lyfter Paulson fram att de relativt höga värderingarna i takt med en fortsatt ränteuppgång kan bli utmanande. Emellertid tror Öresund på ett fortsatt gynnsamt konjunkturläge och att vinstutvecklingen i bolagen kommer att fortsätta vara positiv och därigenom stödja värderingarna.

Bolag som har skapat bäst positiv avkastning för Mats Qvibergs investmentbolag är Bilia, Catena Media, SEB, Musti Group, Stenhus Fastigheter, BioArtic, Storebrand samt Nordnet. Bolag som tyvärr bidragit med en negativ avkastning är Scandi Standard, Ovzon, Q-linea samt NRC Group.

Presterat svagt senaste fem åren

Öresund är kända för att vara snabbfotade, ett agerande som historiskt har visat sig skapa en enorm överavkastning relativt SIXRX. Qviberg är känd för sin ”näsa”, som gång på gång har hittar tryffel där andra gått bet. Emellertid är historia just historia och under de senaste fem åren har investmentbolaget presterat sämre än sitt jämförelseindex. Ser vi slutet på en beundransvärd epok, eller är detta bara ett hack i kurvan?

Enligt ibindex.se handlas just nu Öresund till en substanspremie om 0,95 %, vilket är cirka 4,5 procentenheter under deras femårssnitt. I det perspektivet handlas idag Öresundaktien billigare än femårssnittet.

På onsdag väntas Creades rapportera och då det är en inofficiell kamp mellan Mats Qviberg och Sven Hagströmer kommer det bli än mer intressant att syna förstnämndas siffror.

Således kommer vi på Aktiespararen att återkomma redan om två dagar.

Cristoffer Andersson

Författare Redaktionen