Aktiespararna

Unga alarmerande okunniga om ekonomi

Av Redaktionen
9 april 20243 min lästid
Här är tre enkla ekonomi-frågor 18-29 åringar inte kan svara på.
Endast var femte ung vuxen svarar alla rätt på tre grundläggande frågor om inflation, ränta och riskdiversifiering, visar en ny studie från Institutionen för psykologi i Lund. Samtidigt blir de allt mer skuldsatta.

I en ny studie har forskare låtit unga vuxna i åldrarna 18–29 år svara på frågor om bland annat sin ekonomiska situation och frågor om ekonomi för att se hur rustade de är att hantera sin privatekonomi. 

”Financial literacy heter det på engelska, en grundläggande färdighet som varje människa bör ha för att klara sig och må bra i samhället”, säger Henrik Levinsson, universitetslektor i psykologi vid Lunds universitet.

Deltagarna fick svara på tre snabba och grundläggande frågor om inflation, ränta och riskdiversifiering, ämnen som är bra att ha koll på för en god hushållsekonomi.

20% hade fel på allt

”Trots att frågorna var mycket grundläggande svarade endast 20% rätt på samtliga. Drygt 20% svarade fel på alla. Endast en tredjedel svarade rätt på frågan om inflation”, säger Henrik Levinsson.

Unga vuxna med högre utbildning hade större andel rätt i sina svar. Samtidigt spelade hade kvinnor över lag färre antal rätt. Fler kvinnor jämfört med män var också osäkra i sina svar.

Studien säger inget om okunskapen är större idag än tidigare, däremot kan konsekvenserna av dålig koll på ekonomi bli större

”Kunskapen har varit låg under en ganska lång tid, vilket också statistik från Finansinspektionen visar. Men bristen blir mer alarmerande idag med tanke på hur lätt det är i dag att ta SMS-lån och blanco-lån”, säger Henrik Levinsson.

En studie från hösten 2023 bland vuxna inom OECD visade att Sverige hamnade strax över OECD-snittet i ekonomisk kunskap (financial literacy). Tyskland var det land där kunskapen var högst.

Frågorna unga vuxna inte klarade

Tre grundläggande frågor om ekonomi – The Big Three* – ställdes till deltagarna i undersökningen, de handlar om 1) ränta, 2) inflation och 3) riskdiversifiering. 

1. Anta att du hade 100 svenska kronor på ett sparkonto och räntan var 2% per år. Efter 5 år, hur mycket tror du att du skulle ha på kontot om du lät pengarna växa?
a) Mer än 102 svenska kronor (korrekt svar)
b) Exakt 102 svenska kronor
c) Mindre än 102 svenska kronor
d) Vet inte

2. Tänk dig att räntan på ditt sparkonto var 1% per år och inflationen var 2% per år. Efter 1 år, hur mycket skulle du kunna köpa för pengarna på det här kontot?
a) Mer än idag
b) Exakt samma
c) Mindre än idag (korrekt svar)
d) Vet inte

3. Är följande påstående sant eller falskt? ”Att köpa aktier hos ett enskilt företag ger vanligtvis en säkrare avkastning än en aktiefond.”
a) Sant
b) Falskt (korrekt svar)
c) Vet inte

* Ett frågebatteri som används internationellt för att mäta finansiell förmåga. Används exempelvis av OECD och Finansinspektionen


Marknadsnyheter

Dela med dig