Aktiespararna

"Utdelningen kan höjas"

Av Nyhetsbyrån Direkt
18 december 20173 min lästid
Trots ett år då metallpriserna stigit markant har aktiekursutvecklingen för flera av Lundingruppens bolag varit en besvikelse. För Lukas Lundin, ordförande i gruppens gruvbolag, utvecklas bolagens verksamhet dock i rätt riktning och han ser optimistiskt på framtiden. Avyttringar ur den digra bolagsportföljen är inte osannolika inom 18 månader.

För Lundin Mining, flaggskeppet på gruvsidan, utesluts inte en utdelningshöjning trots ett ökat investeringsbehov.

Det säger han i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

"Om metallpriserna håller i sig, och jag tycker det ser positivt ut de närmaste åren, anser jag att utdelningen kan höjas. Bolaget har en bra kassa och med en stigande utdelning kan vi attrahera fler aktieägare", säger han.

Om så blir fallet handlar det om att öka den ordinarie kvartalsmässiga utdelningen, inte att ge någon form av extrautdelning, betonar ordföranden.

Lundin Minings aktiekurs föll brant sedan bolaget i slutet av november publicerat en ny prognos för produktionen av koppar och zink. De nya prognoserna var lägre än vad marknaden räknat med. Investeringsprognosen (capex) om 850 miljoner dollar för 2018 var samtidigt i stort sett dubbelt så hög som analytikernas snittförväntningar.

"Liksom de flesta i marknaden har vi underinvesterat ett antal år och det måste vi nu ta igen. Det borde vara ganska uppenbart för de flesta som följer branschen och jag är lite förvånad över att marknaden blev så överraskad av stigande capex. Kanske borde vi ha kommunicerat detta lite tydligare i ett tidigare skede, att kostnaderna skulle komma att öka", säger Lukas Lundin.

Runt åren kring 2010 var Lundin Mining involverad i ett flertal diskussioner om större strukturaffärer, som sammanslagningar med andra aktörer eller en ren försäljning av bolaget. I slutänden beslöts dock att aktieägarna bäst gynnades av att bolaget utvecklades på egen hand och sedan dess har gruvorna Candelaria i Chile och Eagle i USA förvärvats.

"Vi letar aktivt efter affärsmöjligheter, men det handlar i första hand om att hitta ett bra projekt eller en färdig gruva att köpa. Någon lämplig partner att gå samman med ser vi inte i dagsläget", kommenterar Lukas Lundin läget på förvärvsmarknaden.

I fokus för intresset står liksom tidigare basmetaller som koppar, zink och möjligen nickel. "Nya" metaller av typen litium och kobolt som kommit i ropet i takt med en ökad produktion av batterier är knappast aktuella.

"Det är spännande metaller, men det är små marknader med bara ett fåtal gruvor runt om i världen. Det är tveksamt om det är något för ett bolag av Lundin Minings typ."

Till kommande affärsmöjligheter för Lundingruppen räknar Lukas Lundin också potentiella avyttringar av bolag. Detta bland oljebolagen, men inte bara där. Ett tänkbart objekt är solenergiproducenten Etrion, som är något av en udda fågel i gruppen.

"Vi har nu fått bolaget på rätt köl och det behöver inte nya pengar. Vi siktar på att mer än fördubbla produktionen i Japan, där marginalerna är väldigt bra och jag hoppas kunna sälja bolaget inom 12-18 månader - men det ska vara till ett pris som gynnar alla aktieägare", säger Lukas Lundin.

En annan kandidat till försäljning är gruvprospekteringsbolaget Filo Mining, som har en stor koppar- och guldtillgång i Argentina.

"Vi arbetar nu med en genomförbarhetsstudie. När den är klar ska vi ta ställning till om vi ska sälja eller bygga en gruva själva. Jag hoppas ha ett svar på den frågan vid den här tidpunkten om ett år", säger Lukas Lundin.

Dela med dig