Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-16

Utdelningsviljor och kreditförluståtervinningar

wysiwyg_image

Under torsdagen var SEB först ut bland de svenska storbankerna att visa siffrorna för räkenskapsårets andra kvartal. Idag, fredag, gjorde Handelsbanken och Swedbank den Wallenbergsägda banken sällskap.

wysiwyg_image

SEB

SEB levererade en stabil rapport som YoY, dvs. jämfört med den andra kvartalet 2020, visar mycket starka siffror.

Det viktiga räntenettot, vilket är den vinst banken får ut på att låna ut pengar till företag, men även privatkunder, ökade från 6 047 MSEK till 6 570 MSEK (+8,6 %).

Vad marknaden även hade ett extra öga på var de förväntade kreditförlusterna, vilka under pandemiåret 2020 ständigt verkade som ett orosmoment för alla banker.

Här rapporterar SEB, med VD Johan Torgeby vid rodret, att de enbart uppgick till 7 MSEK. Detta ska ställas mot siffran för förra årets andra kvartal, som landade på 2 691 MSEK.

I sitt vd-ord skriver Torgeby att kvartalsresultatet är ett resultat av hårt och effektivt arbete.

Vidare lyfter han fram att SEB:s fokus för kommande år är att än mer effektivisera och framför allt anpassa sig till den allt mer digitala affärsmodellen.

”Digitalisering som megatrend har accelererats ytterligare till följd av coronapandemin. Kunder i alla åldersgrupper efterfrågar nu digitala produkter och tjänster, och den ökade konkurrensen från digitala företag kräver en automatiserad, skalbar och robust teknisk plattform. […] I den pågående förändringen av banksektorn, med framväxten av nya teknologier, hållbarhetsfrågans allt viktigare roll, åtstramade regelverk och förändrad konkurrens, fortsätter även våra kunders behov och beteenden att ändras. Mot den bakgrunden ser vi nu över SEB:s strategiska inriktning för de kommande åren.”

wysiwyg_image

Swedbank

Hos Swedbank finns liknande siffror att se, om än inte lika starka. Jämfört med SEB framkommer Swedbank som den något sämre presterade banken.

Även om rapporten för Jens Henrikssons, vd, bank inte är dålig, finns det delar av den som tål att lyftas upp. Jämfört med Q2 2020 minskade bankens räntenetto från 6 886 MSEK till 6 572 MSEK, vilket i procent motsvarar 4,5 punkters nedgång.

Beträffande kreditförlusterna var den rapporterade siffran desto bättre. Faktum är att banken rapporterar nettoåterbetalningar om 27 MSEK, vilket dels ska ställas i relation till Q2 2020 (-1 235 MSEK) och analytikernas estimat på -411 MSEK.

Relativt SEB:s vd, Johan Torgeby, är Swedbanks Jens Henriksson mer fåordig. Emellertid framkommer att även Swedbank arbetar hårt med att bli och erbjuda mer digitaliserade produkter.

Beträffande bolån, som är Swedbanks viktigaste produkt och tjänst, skriver Henriksson att ”Under april och maj uppgick marknadsandelen på nyutlåning till strax över 17 procent. I juni hade vi den högsta bolåneförsäljningen någonsin.

Åtgärderna med omfördelning av personal till bolånehanteringen och kortade väntetider ger effekt.”

wysiwyg_image

Handelsbanken

Sist ut i denna summering är Handelsbanken, banken som längst hållit på sina kontor men som under de senaste kvartalen aviserat att många mindre sådana kommer att stängas och slås samman.

Precis som hos SEB, Swedbank och Nordea pågår ett omfattande arbete att skapa, erbjuda och utveckla digitala produkter och tjänster.

Till denna diskussion ska vi inte heller glömma att det även finns många nischbanker, såsom Avanza, Nordnet, Collector, TF Bank med flera, som ständigt hotar och tar marknadsandelar.

Precis som hos Swedbank kom Handelsbanken att ha kreditförluståtervinningar, vilka landade på 47 MSEK. Detta ska ställas mot de av marknaden väntade kreditförlusterna om
-337 MSEK.

Bankens räntenetto summerades till 7 961 MSEK, vilket är en ökning om 2 procent jämfört med Q1 2021. Vad som sticker ut är de ökade inflödena till bankens fonder, som har lett till att bankens provisionsintäkter ökat med 34 procent under det första halvåret av 2021.

Banken, med vd Carina Åkerström, iscensatte under 2019 en stor översyn för att få bukt med den minskade resultatutvecklingen som vuxit åren dessförinnan.

Detta arbete tycks bära frukt, för under den andra kvartalet landade rörelseresultatet på 5 988 MSEK, vilket är en ökning om 7 procent jämfört med det första kvartalet och hela 18 procent(!) jämfört med Q 2020.

I den nyss släppta rapporten lyfter man fram översynen och det strategiska arbete som därefter följde.

”[…] Resultatet återspeglar nu ytterligare effekter av bankens omställning. Redan för ett år sedan började effekterna synas på kostnadsutvecklingen och nu ser vi det också på intäkterna. Även den positiva kostnadstrenden fortsätter i år. Affärsvolymerna ökar, affärsavsluten sker snabbare och med ökad precision. Detta avspeglas i ökade marknadsandelar inom såväl kapitalförvaltning som inom fastighetsfinansiering. I kreditportföljen har en mycket hög historisk kvalitet förstärkts. Banken bedömer att utvecklingen med intäkter som växer snabbare än kostnaderna kommer att fortsätta.”

wysiwyg_image

Utdelningar

Utdelningar är något som varit omdebatterat under såväl 2020 som 2021.

Här betonar bankerna att de förhåller sig till Finansinspektionens rekommendationer om att vara restriktiva med utdelningar och aktieåterköp fram till och med den 30 september 2021.

Emellertid framkommer att såväl Swedbank som SEB vill dela ut.

”Vi har som ambition att senare under året lämna ytterligare utdelning hänförlig till vinsten 2019 och 2020 i enlighet med vår utdelningspolicy”, skriver Swedbanks vd.

Sammanfattningsvis framkommer att de tre storbankerna går och utvecklas väl.

Deras snabba aktioner under 2020 visar nu resultat och i rapporterna framkommer en försiktig likväl tydlig optimistisk framtidstro.  

Skribent: Cristofer Andersson

Författare Redaktionen